Turniej amatorski Mistrzostw Gminy Mrocza

14.08
2021
Data
Mrocza
POL
Miejsce
12'
+4"
Tempo
9/9
Rundy

Komunikat organizacyjny, regulamin
V Otwarte Mistrzostwa Gminy Mrocza o Puchar Burmistrza Mroczy z okazji Dni Mroczy i Święta Wojska Polskiego – Mrocza, 14.08.2021 r.

Organizator:
• Miejsko Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Mroczy
• Urząd Miasta i Gminy w Mroczy
• Rada Miasta i Gminy Mrocza
• Klub LUKS Feniks Mrocza
Cel zawodów:
• promocja i popularyzacja gry w szachy na terenie Gminy Mrocza,
• integracja środowiska szachowego,
• promowanie alternatywnych kierunków zainteresowań wspierających rozwój umysłowy oraz intelektualny młodzieży szkolnej,
• uczczenie Święta Wojska Polskiego.
Termin 14 sierpnia 2021 r. (sobota):
• Weryfikacja uczestników: 08.30 – 09.40.
• Uroczyste otwarcie 09.45.
• Rozpoczęcie 1 rundy: 10.00.
• Prognozowany czas zakończenia turnieju około godziny 16.00.
Miejsce zawodów:
• Hala Sportowo – Widowiskowa w Mroczy, ul. Marszałka Piłsudskiego 4. Wjazd od ulicy Łobżenickiej.
• Kierownik zawodów: Mirosław Kozielski (tel. 695-642-369).
Koszt i warunki uczestnictwa:
• Wpisowe do zawodów:
o seniorzy - 25 zł,
o juniorzy – 15 zł.
o Zawodnicy zamieszkali w gminie Mrocza – 5 zł.
o W cenie wpisowego przewidziany jest ciepły poczęstunek w przerwie turnieju.
Tempo gry i system rozgrywek:
• OPEN A dla zawodników z rankingiem FIDE od 1200 pkt.
• OPEN B dla pozostałych zgłoszonych zawodników.
• Tempo gry: 12 minut + 4 sekund dla zawodnika.
• Ilość rund: 9 (w zależności od liczby zawodników).
Zgłoszenia:
• Zgłoszenia telefoniczne (teł: 695-642-369) lub na adres mailowy organizatora zawodów Mirosława Kozielskiego (miroslaw.kozielski@gmail.com)
• Serwis chessmanager.com
• W zgłoszeniach należy podać imię i nazwisko, miejscowość, klub, datę urodzenia, ranking, posiadaną kategorię szachową.
• Zgłoszenia przyjmowane będą do 12 sierpnia.
• Liczba miejsc ograniczona do 100 osób. Decyduje kolejność zgłoszeń.
Sędziowanie:
• W mistrzostwach obowiązują aktualne przepisy gry FIDE.
• Zawody prowadzi sędzia klasy międzynarodowej Ulrich Jahr.
• Sędzia pomocniczy – Mirosław Kozielski – sędzia klasy II.
Nagrody:
• Za zajęcie miejsc I-III w turniejach A i B przewiduje się puchary i medale.
• W turnieju A za zajęcie miejsc I-III zwycięzcy otrzymują puchar, medale i nagrody finansowe: (I miejsce 300 zł, II miejsce 200 zł, III miejsce 100 zł*).
• Nagrody rzeczowe dla reszty zawodników (do wyczerpania zapasów).
• Organizator przewiduje również puchar lub nagrodę rzeczową dla najlepszego zawodnika z Gminy Mrocza.
• * Pula nagród finansowych w przypadku udziału co najmniej 50 osób, opłacających wpisowe. W przypadku mniejszej ilości uczestników, sumy za nagrody z miejsc I-III będą obniżone.
Sprawy organizacyjne:
• Turniej OPEN A jest zgłoszony do FIDE.
• Turniej OPEN B nie jest zgłoszony do FIDE.
• W turnieju nie może uczestniczyć osoba będąca pod wpływem alkoholu lub narkotyków.
• Zawodnicy startują w zawodach na koszt własny lub delegujących ich klubów i w ich gestii jest ubezpieczenie zawodnika na wypadek zdarzeń losowych.
• Pula wpisowego zostanie przeznaczona na kawę, herbatę, słodycze i sprawy organizacyjne.
• Organizator zapewni wszelkie możliwe środki ochrony osobistej (dezynfekcja rąk, odstępy pomiędzy grającymi, itp.).
• Zawodnicy podczas rozgrywania partii szachowej muszą być zaopatrzeni we własnym zakresie w maseczki ochronne na twarz.
• Organizator zastrzega sobie możliwość zmian w regulaminie zawodów w celu ich sprawnego przeprowadzenia, które zostaną ogłoszone przed 1 rundą.
• Organizator nie ponosi odpowiedzialności za stan zdrowia uczestników i jego konsekwencje związane z udziałem w turnieju.
• Apelujemy również o nieprzyjeżdżanie na zawody w przypadku posiadania objawów chorobowych (kaszel, katar, bóle mięśni, gorączka, itp.).

Udział w zawodach jest równoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu oraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych zawodników dla potrzeb zawodów: publikacja wyników, sprawozdawczość i wyrażeniem zgody na wykorzystywanie zdjęć i nagrań z udziałem uczestników do celów promocji i reklamy działań Organizatorów i Partnerów Turnieju.
Z A P R A S Z A M Y !!!

chess:manager