Otwarte Mistrzostwa Województwa Zachodniopomorskiego 2023 w Szachach Klasycznych

08.06.2023
11.06.2023
Data
Szczecin
POL
Miasto
60'
+30"
Tempo
0/9
Rundy

Lista startowa

Nazwisko, Imię Ranking
1. Gbiorczyk, Mikołaj 1881
2. Zeissel, Andrzej 1806
3. Bury, Miłosz 1800
4. Penza, Denis 1782
5. Hury, Tymoteusz 1733
Zobacz wszystkich 34 zawodników
1392
śr. ranking
26
śr. wiek
1
kobieta
19
zawodników z ELO
3
federacje

Regulamin Turnieju
Otwarte Mistrzostwa Województwa Zachodniopomorskiego 2023 w Szachach Klasycznych
08-11.06.2023 r.

I. ORGANIZATORZY
Klub Szachowy Gryf Szczecin www.gryfszczecin.org
Zachodniopomorska Szkoła Biznesu Akademia Nauk Stosowanych www.zpsb.pl
Zachodniopomorski Związek Szachowy www.zzszach.man.koszalin.pl

II. CEL ROZGRYWEK
Popularyzacja sportu szachowego wśród mieszkańców województwa zachodniopomorskiego.
Wyłonienie Mistrzów Województwa Zachodniopomorskiego na rok 2023.
Umożliwienie podniesienia kategorii szachowych oraz zdobycia rankingu FIDE.

III. TERMIN I MIEJSCE
Zachodniopomorska Szkoła Biznesu Akademia Nauk Stosowanych
ul. Żołnierska 53, 71-210 Szczecin

IV. ZASADY UCZESTNICTWA
Turniej jest otwarty dla wszystkich chętnych. Warunkiem udziału jest zgłoszenie do 06.06.2023 i opłacenie wpisowego.
Zgłoszenia online: https://www.chessmanager.com/pl/tournaments/4693704982921216

Wpisowe wynosi:
120,00 zł - przy wpłacie na konto do 06.06
150,00 zł - przy wpłacie po 06.06 lub wpłacie w gotówce w dniu turnieju

Wpisowe zawiera opłatę klasyfikacyjno-rankingową dla PZSzach oraz opłatę dla FIDE.
Członkowie KSz Gryf Szczecin mający uregulowaną składkę roczną 2023 otrzymują 20 zł zniżki.
Studenci i pracownicy Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu Akademii Nauk Stosowanych, uczniowie i pracownicy Technikum Kreatywnego w Szczecinie otrzymują 20 zł zniżki. Zniżki sumują się.

Wpłaty na konto:
Klub Szachowy Gryf Szczecin
Al. Wyzwolenia 7/U11, 70-552 Szczecin
BOŚ Bank 82 1540 1085 2030 9140 0585 0001
W tytule należy wpisać “Otwarte Mistrzostwa ZP 2023” + imię i nazwisko osób, za które dokonywana jest wpłata.

Liczba miejsc ograniczona do 100 osób.
Opłacone wpisowe nie podlega zwrotowi z wyjątkiem sytuacji kiedy losowe wydarzenie uniemożliwia uczestnictwo w turnieju i fakt ten zostanie zgłoszony do 06.06.2023.
Pierwszeństwo udziału mają osoby, które opłacą wpisowe na konto. Osoby, które wpłacą wpisowe będą oznaczone na liście startowej zostaną skojarzone i mogą przybyć bezpośrednio na I rundę.
Zawodnicy zagraniczni zobowiązani są posiadać FIDE ID Number (FIN).

V. SYSTEM I ZASADY ROZGRYWEK
9 rund, system szwajcarski, tempo gry 60’+30”. Turniej zgłoszony do FIDE. W turnieju można wypełniać normy na kategorie szachowe od V do I oraz normy na tytuł kandydata na mistrza.
W turnieju obowiązują Przepisy Gry FIDE i prowadzenie zapisu partii jest obowiązkowe. O kolejności zdobytych miejsc w przypadku tej samej liczby punktów decyduje kolejno: Buchholz Cut-1, Buchholz Pełny, Sonneborn-Berger, Progres, bezpośredni pojedynek, liczba zwycięstw, liczba zwycięstw czarnymi.
Oddanie walkowera i nieusprawiedliwiona nieobecność skutkuje usunięciem z kojarzenia kolejnej rundy.
Zawodnik ma prawo skorzystać z jednej pauzy pół punktowej (half-bye) w rundach 1-5. Należy to zgłosić sędziemu głównemu najpóźniej do zakończenia ostatniej partii poprzedniej rundy, a w przypadku pierwszej rundy - w dniu rozpoczęcia turnieju przed 12:30.

VI. HARMONOGRAM
08.06.2023 - 12:00 - 12:30 - potwierdzenie zgłoszeń i odprawa techniczna
08.06.2023 - 13:00 - runda 1, 17:00 - runda 2
09.06.2023 - 09:00 - runda 3, 13:00 - runda 4; 17:00 - runda 5
10.06.2023 - 09:00 - runda 6, 13:00 - runda 7
11.06.2023 - 09:00 - runda 8, 13:00 - runda 9, 16:30 - zakończenie turnieju
Harmonogram może być skorygowany w przypadku przedłużenia się czasu trwania rund. Spóźnienie większe niż 30 minut skutkuje walkowerem.

VII. NAGRODY I WYRÓŻNIENIA
Gwarantowana nagroda finansowa za I miejsce 1500,00 zł + puchar
Gwarantowana nagroda finansowa za I miejsce wśród kobiet 500,00 zł + puchar
Nagrody finansowe dla minimum 10% uczestników. Nagrody rzeczowe lub finansowe dla najlepszych w grupach rankingowych. Wysokość i ilość nagród zostanie podana po II rundzie.
Wszyscy nagrodzeni finansowo uczestnicy zobowiązani są do pokwitowania odbioru nagrody.
Nagrody odbierane są osobiście podczas ceremonii zakończenia w przeciwnym razie przepadają na rzecz organizatora.

VIII. UWAGI ORGANIZACYJNE
Za ubezpieczenie zawodników odpowiadają kluby delegujące lub rodzice / opiekunowie.
Zgłoszenie do turnieju jest równoznaczne z akceptacją treści komunikatu organizacyjnego turnieju.
Organizator nie zapewnia ani nie pośredniczy w kwestiach noclegów i wyżywienia.
Obowiązuje całkowity zakaz posiadania telefonów komórkowych lub innych urządzeń elektronicznych w strefie rozgrywek. Zawodnik za zgodą sędziego może wnieść na salę gry telefon lub inne urządzenie elektroniczne pod warunkiem, że jest całkowicie wyłączone i schowane w torbie, plecaku itp.
Uczestnicy biorący udział w turnieju, wyrażają zgodę na zbieranie i przetwarzanie podanych przez nich danych osobowych przez organizatorów turnieju tj. imię i nazwisko, klub, miejscowość, e-mail, oraz wizerunku w celach promocyjno – marketingowych, związanych z ich działalnością. Ostateczna interpretacja treści komunikatu należy do organizatora. Organizator zastrzega sobie prawo do ewentualnych zmian w niniejszym komunikacie.
Dodatkowych informacji udziela sędzia i organizator Arkadiusz Korbal tel. 663 233 532 klub@szachy.szczecin.pl

chess:manager