XVII cykl 4 Pory Roku o Puchar SM Wspólny Dom w Szczecinie - Lato z Szachami - OPEN

03.09
2022
Date
Szczecin
POL
City
10'
+5"
Tempo
9/9
Rounds

Standings

Surname, Name Rating Pts
1. Pawlicz, Filip 1599 8.0
2. Kowalik, Bartosz 1687 7.5
3. Gbiorczyk, Mikołaj 1611 7.0
4. Hury, Tymoteusz 1754 7.0
5. Gregorz, Jan 1773 7.0
See all 55 players

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY
XVII cykl 4 Pory Roku o Puchar SM Wspólny Dom w Szczecinie
Wiosna z Szachami - 03.09.2022 r.

I. ORGANIZATORZY
Klub Szachowy Gryf Szczecin http://gryfszczecin.org/
Dom Kultury SM „Wspólny Dom” http://dkmarcina2.szczecin.pl/

II. TERMIN I MIEJSCE
Sobota - 3. września 2022 r.
Dom Kultury SM „Wspólny Dom” ul. Świętego Marcina 2 w Szczecinie
9:30 - 10:00 potwierdzenie uczestnictwa
10:15 - 15:30 - rozgrywki turniejowe OPEN
10:15 - 14:30 - rozgrywki turniejowe Młode Talenty
Harmonogram jest orientacyjny. Nie przewiduje się dłuższych przerw i rundy będą startować 5 min po zakończeniu poprzedniej.

III. SYSTEM ROZGRYWEK I TEMPO GRY
OPEN - system szwajcarski, 9 rund, tempo gry 10’+5” - turniej zgłoszony do FIDE Rapid
Młode Talenty - system szwajcarski, 6 rund, tempo gry 20’+10” - turniej na kategorie V i IV

IV. WARUNKI UCZESTNICTWA
Warunkiem uczestnictwa jest zgłoszenie do 01.09.2022 i uregulowanie opłaty startowej.
Opłata startowa może być uregulowana w gotówce bezpośrednio przed turniejem lub poprzez wpłatę na konto. Liczba uczestników ograniczona do:
OPEN - 50
Młode Talenty - 34
Decyduje kolejność wniesienia opłaty startowej.

OPEN - turniej otwarty dla wszystkich chętnych
20,00 zł - członkowie KSz Gryf Szczecin mający uregulowaną składkę członkowską za 2022 r.
30,00 zł - wszyscy uczestnicy;
Opłaty startowe zawierają opłaty rankingowe związane ze zgłoszeniem turnieju do FIDE Rapid.

Młode Talenty - turniej dla dzieci do lat 12 (ur. 2010 i młodsi)
20,00 zł - członkowie KSz Gryf Szczecin mający uregulowaną składkę członkowską za 2022 r.
25,00 zł - członkowie klubów Zachodniopomorskiego Związku Szachowego
30,00 zł - pozostali uczestnicy (kwota zawiera 5 zł opłaty rankingowej w turniejach na kategorie okręgowe zgodnie z Komunikatem Organizacyjno-Finansowym ZZSzach na rok 2022)

Dane do wpłat:
Klub Szachowy Gryf Szczecin
Al. Wyzwolenia 7/U11, 70-552 Szczecin
BOŚ Bank 82 1540 1085 2030 9140 0585 0001

Uczestnicy, którzy nie są zarejestrowani w Polskim Związku Szachowym, muszą wypełnić formularz i dostarczyć do sędziego w dniu zawodów lub wysłać na adres arek@szachy.szczecin.pl
Rejestr zawodników PZSzach: http://www.cr-pzszach.pl/ew/news.php
Link do formularza: http://pliki.pzszach.pl/docs/druki/rejestracyjne/formularz_rejestracyjny_zawodnika.pdf
Zawodnicy zagraniczni muszą posiadać FIN (FIDE ID Number).

V. ZGŁOSZENIA
Zgłoszenia online w serwisach ChessManager:
OPEN: https://www.chessmanager.com/pl/tournaments/5766296055578624
Młode Talenty: https://www.chessmanager.com/pl/tournaments/5631875155492864
Alternatywnie e-mail: klub@szachy.szczecin.pl

VI. NAGRODY
OPEN:
Nagrody finansowe za:
I, II, III miejsce: 300 zł, 200 zł, 100 zł
Najlepsza zawodniczka, senior 60+: po 50 zł
W przedziałach rankingowych ELO 1401-1600, 1201-1400, poniżej 1200: książki szachowe

Młode Talenty:
Statuetki i nagrody rzeczowe za:
I, II, III miejsce
I, II, III miejsce wśród dziewcząt
I, II, III miejsce do lat 10
I, II, III miejsce do lat 8
Dyplomy dla wszystkich uczestników turnieju Młode Talenty.
Nagrody nie są łączone. Każdy uczestnik ma prawo tylko do jednej nagrody.
Nagrody odbierane są osobiście podczas ceremonii zakończenia turnieju, w przeciwnym wypadku przepadają na rzecz organizatora.

VII. UWAGI KOŃCOWE
Za opiekę i ubezpieczenie zawodników odpowiadają rodzice lub opiekunowie.
Zgłoszenie do turnieju jest równoznaczne z akceptacją treści komunikatu organizacyjnego turnieju.
Uczestnicy biorący udział w turnieju, wyrażają zgodę na zbieranie i przetwarzanie podanych przez nich danych osobowych przez organizatorów turnieju tj. imię i nazwisko, klub, e-mail, oraz wizerunku w celach promocyjno – marketingowych, związanych z ich działalnością.
Ostateczna interpretacja treści komunikatu należy do organizatora. Organizator zastrzega sobie prawo do ewentualnych zmian w niniejszym komunikacie.
Regulamin cyklu stanowi integralną część komunikatu i znajduje się na stronie http://gryfszczecin.org/regulamin-4-pory-roku-2022

chess:manager