IV Grand Prix Gryf Szczecin 2022/2023 - Turniej #13

13.01
2023
Date
Szczecin
POL
Ville
7'
+5"
Tempo
5/5
Rondes

Classements

Nom, Prénom ELO Its
1. Korbal, Arkadiusz 1954 4.5
2. Bury, Maksymilian 1520 4.0
3. Gbiorczyk, Mikołaj 1967 3.5
4. Bury, Marcel 1446 3.0
5. Wites, Adam 1243 3.0
See all 10 players

KLASYFIKACJA GENERALNA IV GRAND PRIX GRYF SZCZECIN 2022/2023

Regulamin cyklu turniejów szachowych “IV Grand Prix Gryf Szczecin 2022/2023”

I. ORGANIZATOR
Klub Szachowy Gryf Szczecin www.gryfszczecin.org

II. ZASADY UCZESTNICTWA
Turnieje są bezpłatne dla klubowiczów KSz Gryf Szczecin po uregulowaniu rocznej składki członkowskiej za 2022 rok oraz uczestników Szkolenia Szachowego KSz Gryf Szczecin.
Zawodnicy niezrzeszeni bądź z innych klubów mogą uczestniczyć w cyklu po uregulowaniu wpisowego 50,00 zł za cały cykl.
Rejestracja i weryfikacja uczestników odbywa się za pośrednictwem serwisu turniejowego na www.chessmanager.com. Liczba miejsce ograniczona do 20.

III. SYSTEM ROZGRYWEK I HARMONOGRAM
System rozgrywek jest zmienny i zależny od liczby uczestników. Domyślne tempa gry: 5 rund 7’+5”, 11 rund 3’+2”, 5 rund 10’+5”.
Turnieje są rozgrywane w piątki według harmonogramu na stronie www.gryfszczecin.org i serwisów turniejowych umieszczonych na www.chessmanager.com. Weryfikacja listy startowej 17:00-17:30. Rozgrywki turniejowe od 17:30.
Cykl obejmuje minimum 12 turniejów od 16.09.2022 do 10.02.2023.
Harmonogram kolejnych turniejów będzie publikowany na stronie www.gryfszczecin.org i www.chessmanager.com. Domyślnym miejscem rozgrywek jest siedziba KSz Gryf Szczecin przy al. Wyzwolenia 7/U11 Szczecin.

IV. KLASYFIKACJA CYKLU
W poszczególnych turniejach zawodnicy gromadzić będą punkty do klasyfikacji łącznej cyklu “IV Grand Prix Gryf Szczecin 2022/2023”. Ilość zdobytych punktów zależy od zajętego miejsca w danym turnieju. Punktacja: 20, 18, 16, 14, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 i za dalsze miejsca po 1 pkt. W przypadku tej samej liczby punktów decyduje mniejsza suma zdobytych miejsc w poszczególnych turniejach, dogrywka.

V. NAGRODY I WYRÓŻNIENIA
Dyplomy, medale i nagrody książkowe dla najlepszych zawodników całego cyklu za: I, II, III miejsce, do lat 14, do lat 10. Inne nagrody w miarę możliwości organizatora.

VI. UWAGI ORGANIZACYJNE
Nadzór nad turniejami - Arkadiusz Korbal, kontakt: arek@szachy.szczecin.pl
Zgłoszenie do turnieju jest równoznaczne z akceptacją treści regulaminu. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie i odwołania poszczególnych turniejów.

VII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
Przetwarzanie danych odbywa się zgodnie z warunkami określonymi w ogólnym rozporządzeniu (UE) 2016/679 Rozporządzenie o ochronie danych - Ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO) w aktualnej wersji. Administratorem danych osobowych jest organizator.

chess:manager