III Otwarte Mistrzostwa Białołęki Dzieci w Szachach grupa B

27.11
2022
Date
Warsaw
POL
Place
12'
+3"
Tempo
7/7
Rounds

Standings

Surname, Name Rating Pts
1. Ładoń, Jeremi 1180 6.5
2. Łobacz, Cezary 1134 6.0
3. Rabiej, Mateusz 1211 5.5
4. Malczewska, Zofia 5.0
5. Kuliński, Adam 5.0
See all 37 players

Lista startowa zamknięta!

Regulamin III Otwartych Mistrzostw Białołęki Dzieci w Szachach

I. Cel * Popularyzacja gry w szachy wśród uczniów warszawskich szkół podstawowych i ponadpodstawowych * Rywalizacja sportowa * Propozycja spędzenia wolnego czasu.

II. Organizator
Klub Sportowy GAZELA, ul. Myśliborska 98B/68 przy wsparciu Dzielnicy Białołęka
m. st. Warszawy.

III. Termin i miejsce
Turniej rozegrany zostanie w 3 grupach w kategorii chłopców i dziewcząt:
Turniej „A” – dzieci przedszkolne (2016 i młodsi)
Turniej „B” – dzieci szkolne z klas I – III (2015-2013)
Turniej „C” – dzieci szkolne z klas IV – VIII 2012-2008)

Turniej odbędzie się 27 listopada 2022 r. w Szkole Podstawowej nr 355 w Warszawie
ul. Ceramiczna 11 w godzinach 10.00 – 15.00 (weryfikacja do 9:45, kojarzenia I rundy o 9:55)

IV. Warunki uczestnictwa
W turniejach mogą wziąć udział wszyscy chętni uczniowie szkół podstawowych
i przedszkoli, którzy zgłoszą się w terminie do sędziego głównego zawodów Macieja Kowalca poprzez:
• Formularz zgłoszeniowy udostępniony na stronie www.chessmanager.com
• Telefonicznie lub mailem: 506 659 852 lub maciek.kowalec@gmail.com (dane zawodników: imię i nazwisko + data urodzenia + kategoria szachowa + kontakt telefoniczny do zgłaszającego).

V. System i tempo gry * Turnieje rozgrywane będą systemem szwajcarskim na dystansie 7 rund. Kojarzenie komputerowe. * Tempo gry 12 minut + 3 sekundy na każde posunięcie dla zawodnika na rozegranie partii

VI. Terminarz
Zgłoszenia do turnieju przyjmowane będą do chwili jego rozpoczęcia. Jednakże organizator zastrzega sobie możliwość wcześniejszego zamknięcia zapisów w przypadku zgłoszenia 80 uczestników we wszystkich grupach. Zgłoszenia po zamknięciu zapisów będą przyjmowane jako rezerwowe – uczestnik wystąpi w turnieju w przypadku niezgłoszenia się zawodnika z listy podstawowej.

VII. Wpisowe
Zawodnicy KS GAZELA zwolnieni z wpisowego. Pozostali zawodnicy – 30 zł.

VIII. Kolejność miejsc
O kolejności miejsc decyduje:
• suma zdobytych punktów,
• wartościowanie Buchholza 1,
• wartościowanie Buchholza,
• wartościowanie Sonneborna-Bergera,
• progres,
• bezpośredni pojedynek,
• liczba zwycięstw.

IX. Nagrody
W każdym z turniejów:
I - III miejsce puchar, dyplom i nagroda rzeczowa – w kategorii chłopców i dziewcząt
IV – VI miejsce puchar, dyplom – w kategorii chłopców.

Dodatkowo:
- 8 nagród rzeczowych przyznanych losowo wśród uczestników
- medal – niespodzianka dla wszystkich

Suma wartości wszystkich nagród rzeczowych wynosi: 1.500 zł!

Uwaga!
Zawodnik może otrzymać tylko jedną nagrodę. Aby odebrać nagrodę zawodnik musi być obecny podczas ceremonii zakończenia turnieju. Nagroda pocieszenia losowana jest podczas uroczystości zakończenia turnieju, wśród obecnych na niej zawodników, którzy nie zdobyli żadnej nagrody. Jeżeli wylosowany zawodnik jest nieobecny na zakończeniu turnieju, dokonuje się ponownego losowania, aż do skutku.

X. Ustalenia końcowe
* turniej rozgrywany jest zgodnie z przepisami FIDE dla szachów szybkich. * pięć minut od rozpoczęcia rundy zawodnik nieobecny przegrywa partię. * grających i kibiców obowiązuje całkowity zakaz korzystania z telefonów na sali gry. * interpretacja regulaminu należy do sędziego głównego. * uczestnicy zawodów ubezpieczają się we własnym zakresie na czas ich trwania. * organizatorzy podczas turnieju zapewniają opiekę pielęgniarską dla uczestników. * zdjęcia z imprezy będą prezentowane na stronie organizatora ,Urzędu Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy i w lokalnej prasie. * Biorąc udział w turnieju uczestnik wyraża zgodę na:
a utrwalanie swojego wizerunku przez organizatorów,
b korzystanie przez organizatorów z wizerunku utrwalonego w związku z realizacją turnieju oraz przenosi na organizatorów w zakresie nieograniczonym czasowo i terytorialnie wszelkie prawa do korzystania i rozporządzania wizerunkiem uczestnika i jego nagraniami (fotograficznymi, audiowizualnymi, dźwiękowymi) zarejestrowanymi w związku z konkursem,
c przetwarzanie przez organizatorów jego danych osobowych zawartych w zgłoszeniu do udziału w turnieju, potrzebnych dla organizacji tego turnieju oraz w celach marketingowych. Dane osobowe przechowywane będą u organizatorów.

chess:manager