XII MEMORIAŁ STANISŁAWA SOBOLEWSKIEGO

10.10
2020
Date
Strzelin
POL
Place
10'
+5"
Tempo
0/7
Rounds

List of Participants

Surname, Name Rating
1. Stachowiak, Kamil 2436
2. Kowalczyk, Paweł 2383
3. Piesik, Piotr 2357
4. Butkiewicz, Łukasz 2311
5. Reza, Wojciech 2307
See all 65 players
1470
avg rating
27
avg age
9
women
37
rated players

UWAGA !!!

Z uwagi na rozprzestrzeniającą się drugą falę epidemii ☣️ COVID-19 w trosce o zdrowie uczestników, XII MEMORIAŁ S.SOBOLEWSKIEGO (planowane na sobotę 10.10.2020 ) zostaje przesunięty na późniejszy termin.

XII MEMORIAŁ STANISŁAWA SOBOLEWSKIEGO

10. października 2020

I. CEL
Popularyzacja pamięci o mieszkańcach Strzelina i wzbudzanie zainteresowania szachami wśród społeczności lokalnych

II. NASZE MOTTO
Gra w szachy to ENERGIA i SUPER ZABAWA

III. PATRONAT HONOROWY
Burmistrz Strzelina

IV. PATRONAT MEDIALNY
Gazeta „Nowiny Strzelińskie”

V. ORGANIZATOR
Strzelińskie Centrum Sportowo-Edukacyjnego Sp. z o.o.

VI. FUNDATORZY NAGRÓD I SPONSORZY:
- Burmistrz Strzelina i Ziębic
- Prezes Centrum Sportowo-Edukacyjnego w Strzelinie
- Rodzina Sobolewskich

VII. KIEROWNICTWO ZAWODÓW:
Andrzej Sobolewski – sobol@post.pl -Tel. 503852833

VIII. MIEJSCE I TERMIN:
Hala sportowa Szkoły Podstawowej nr 3 - Strzelin, Plac 1 Maja 10.
Termin – 10 października 2020,
Otwarcie zawodów godz. 10.00 (potwierdzenie udziału do godz. 9.45)
Zakończenie – ok. 14:30

IX. SYSTEM ROZGRYWEK:
Szwajcarski na dystansie 7 rund.
Tempo gry: 10 min + 5 sekund.
W turnieju obowiązują aktualne Przepisy Gry dla szachów szybkich.
W zawodach wszyscy grają razem, ale będzie prowadzona klasyfikacja dla zawodników
w grupach: mężczyźni, kobiety i juniorzy.

X. WARUNKI UCZESTNICTWA W TURNIEJU:
Zawody są otwarte dla wszystkich chętnych, pod warunkiem opłacenia wpisowego. Zgłoszenia do turnieju do dnia 7 października 2020 w serwisie turniejowym lub mailem sport@aquaparkstrzelin.pl
wpłata wpisowego na konto - Strzelińskie Centrum Sportowo-Edukacyjne Sp. z o.o. Ul. gen. L. Okulickiego 10 Konto: Powiatowy Bank Spółdzielczy w Strzelinie
72 9588 0004 0000 8891 2000 0010 z dopiskiem „XII Memoriał SZACHOWY Strzelin”
Zwolnieni z wpisowego GM, IM.
Wysokość wpisowego:
- Juniorzy (do lat 18) - 10zł.
- dorośli - 30 zł.
- zgłoszeni w dniu zawodów - 40zł.

XI. NAGRODY I WYRÓŻNIENIA:
W klasyfikacji generalnej: I - 750zł, II - 500 zł, III - 300 zł,
W klasyfikacji kobiet : I - 300 zł, II - 200 zł, III - 100 zł.
W klasyfikacji juniorów (do 18 lat): I - 150zł, II - 100zł, III - 50zł
Najlepszy zawodnik ze Strzelina – 150zł
Nagroda rzeczowa dla najmłodszego i najstarszego uczestnika.
Puchary i dyplomy za czołowe miejsca we wszystkich kategoriach.
Przewidziane są także upominki dla wszystkich startujących dzieci - komunikat w dniu zawodów.
NAGRODZONYM FINANSOWO MOŻNA BYĆ TYLKO JEDEN RAZ!

XII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
W związku z panująca pandemią koronawirusa organizator przeprowadzi zawody zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Zdrowia, Ministerstwa Sportu oraz Polskiego Związku Szachowego odnośnie zachowania zasad sanitarnych.
Opiekę wychowawczą podczas zawodów sprawują szkoleniowcy i opiekunowie we współpracy z organizatorem.
Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do organizatora.

Sędzia Główny

Aleksander Sokólski

Organizatorzy

Barbara Szczepocka
Andrzej Sobolewski

chess:manager