Grudniowe spotkania przy szachownicy z Fundacją Jaćwież - C2

19.12.2020
20.12.2020
Date
Suwałki
POL
Place
30'
+30"
Tempo
7/7
Rounds

GRUDNIOWE SPOTKANIA PRZY SZACHOWNICY

ORGANIZATORZY

• Fundacja Jaćwież - www.fundacjajacwiez.pl.
• Szkoła Podstawowa nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi im. gen. bryg. pil. Witolda Urbanowicza w Suwałkach.
• Kierownik turnieju: Paweł Jaroch (fundacjajacwiez@gmail.com, 692 244 586).

TERMIN I MIEJSCE

• Suwałki, ul. Szpitalna 66 (SP nr 11 Suwałki). Start turnieju każdego dnia o godzinie 10.00.
Dzieci grają rundę po rundzie (Gr. A: 2 rundy/dzień, Gr. B-D: 3–4 rundy/dzień).
• Grupy turniejowe: Termin Il. rund Tempo Grupa

A: 12-13 i 19-20 grudnia 9 rund 60+30 min. 1800
https://www.chessmanager.com/pl/tournaments/5758156946800640
B1: 12-13 grudnia 7 rund 30+30 1600
https://www.chessmanager.com/pl/tournaments/5717580746588160
C1: 12-13 grudnia 7 rund 30+30 1400
https://www.chessmanager.com/pl/tournaments/5686296674566144
D1: 12-13 grudnia 7 rund 30+30 1000-1250
https://www.chessmanager.com/pl/tournaments/5640096885768192
B2: 19-20 grudnia 7 rund 30+30 1600
https://www.chessmanager.com/pl/tournaments/5693655497048064
C2: 19-20 grudnia 7 rund 30+30 1400
https://www.chessmanager.com/pl/tournaments/5752349211492352
D2: 19-20 grudnia 7 rund 30+30 1000-1250
https://www.chessmanager.com/pl/tournaments/5732794997145600
Świąteczny Turniej Szachowy: 7 rund 60+30, 30+30 min. 1800
28-30 grudnia
https://www.chessmanager.com/pl/tournaments/5659348774682624
(zbiorcze zgłoszenie)

• W turniejach mogą wziąć udział dzieci, młodzież i dorośli po zgłoszeniu się przez w/w serwisy turniejowe lub e-mail:
fundacjajacwiez@gmail.com (z podaniem grupy, nazwiska, imienia, kategorii i klubu) wymagań rankingowych
i opłaceniu wpisowego 30 zł najpóźniej 2 dni przed rozpoczęciem każdego turnieju na konto (dzieci z SP nr 11
oraz zawodnicy Fundacji Jaćwież – wpisowe 10 zł) :

Fundacja Jaćwież Suwałki - Bank Pekao S.A.

87 1240 1848 1111 0010 8771 3140

• W zawodach będzie można uzyskać normy na kategorie centralne oraz okręgowe!

NAGRODY

• Za zwycięstwo w poszczególnych grupach przewidziane są puchary, każdy uczestnik otrzyma dyplom i drobne
upominki. Organizator gwarantuje nagrody rzeczowe dla najlepszych zawodników.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

• Organizator zapewnia sprzęt szachowy.
• Za opiekę, stan zdrowia w zawodach oraz ubezpieczenie odpowiedzialny jest szkoła, klub lub prawny opiekun
delegujący zawodnika do udziału w turnieju.
• Przy większej lub mniejszej ilości zgłoszeń grupy mogą być zwiększone lub łączone.
• Obowiązywać będą aktualne Przepisy Gry FIDE i Kodeks Szachowy PZSzach. Ostateczna interpretacja komunikatu
należy do organizatora.
• Akceptując Regulamin uczestnicy turnieju wyrażają zgodę na wykorzystanie przez organizatora podanych danych
osobowych w celu przeprowadzenia turnieju oraz publikacji jego wyników. Akceptując Regulamin uczestnicy turnieju
wyrażają zgodę na wykorzystanie swojego wizerunku na stronach internetowych, profilach społecznościowych,
w filmach i wywiadach organizatora oraz patronów medialnych i honorowych (np. do pamiątkowych galerii zdjęć
z zawodów). Zdjęcia tam zamieszczone mogą być wykorzystywane jedynie do celów informacyjnych i prywatnych.
• Dalsze ich udostępnianie wymaga zachowania integralności – kadrowanie czy obróbka graficzna jest niedozwolona.
• Publikujący zdjęcia zobligowany jest do podpisania ich autora oraz źródła ich pochodzenia.
• Obowiązują aktualne wytyczne sanitarne.
• Zawodnicy zobowiązani są zasłaniać usta i nos chodząc po szkole (nie obowiązuje na sali gry).
• W szkole przebywać mogą wyłącznie zawodnicy!

chess:manager