Turniej o Puchar Prezesa Fundacji Rozwoju i Integracji MULTIINTEGRA

20.07
2021
Date
Tychy
POL
Place
10'
Tempo
7/7
Rounds

REGULAMIN ZAWODÓW

Turniej przeznaczony jest dla zwodników z tyskich przedszkoli sportowo-artystycznych Sport-Art

Organizację i opiekę sędziowską powierza się Akademii Eneasza ENEASZ WIEWIÓRA

W turnieju obowiązują aktualne przepisy gry FIDE dla szachów
błyskawicznych. Decyzje podjęte przez Sędziego Głównego w czasie
turnieju są ostateczne. Liczba rund uzależniona jest od ilości startujących
zawodników w Mistrzostwach. Ostateczna interpretacja regulaminu
należy do Organizatora, a w trakcie trwania turnieju do Sędziego.

Organizator informuje, że podczas imprezy będzie prowadzona rejestracja
fotograficzna i/lub filmowa wydarzenia w celach dokumentacyjnych
i promocyjnych wydarzenia.

Za zdolność do gry oraz stan zdrowia odpowiadają zawodnicy lub
opiekunowie.

Zawodnicy ubezpieczają się na koszt własny.

Zawodnicy zobowiązani są zachować szczególne zasady bezpieczeństwa,
zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami, w tym z zaleceniami
Głównego Inspektora Sanitarnego oraz stosować się do aktualnych
obostrzeń wprowadzonych w związku z zapobieganiem,
przeciwdziałaniem i zwalczaniem rozprzestrzeniania się epidemii SARS-COV2.

Udział w zawodach jest równoznaczny z akceptacją regulaminu zawodów
oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych
oraz wizerunku uczestników przez organizatorów w celach związanych
z przeprowadzeniem turnieju i promocją zawodów (ustawa z dnia
10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych, Dz. U. 2018 Poz. 1000).

chess:manager