Puchar Akademii Supraskiej DODATKOWY - urodzeni w 2013r. i młodsi

29.01
2023
Date
Supraśl
POL
City
10'
+3"
Tempo
6/6
Rounds

Standings

Surname, Name Rating Pts
1. Górnik, Dawid 6.0
2. Płocharczyk, Emilia 5.0
3. Czachurski, Ignacy 1183 5.0
4. Puszko, Szymon 1057 5.0
5. Perkowska, Amelia 5.0
See all 44 players

DODATKOWY TURNIEJ -ponieważ w dniu 21 stycznia jest komplet zawodników postanowiliśmy zamieścić jeszcze jeden (oddzielny) turniej w Supraślu.
Zagrać będą mogły dzieci urodzone w roku 2013 i młodsze. Gramy 6 gier w tempie 10min + 3sek dodawane po każdym ruchu. Każdy otrzyma medal, dyplom oraz batonik "Porcja Dobra" Start godz. 10:00 Wpisowe: 30zł Miejsce: Akademia Supraska, ul. Klasztorna 1, Supraśl (przy Monasterze) Organizator: Szkoła Szachowa ProGres Rafał Greś, z siedzibą przy ul. Mickiewicza 43, Białystok (obok Galerii Białej) tel. 517 315 444 PRZEPISY KOŃCOWE Opiekę nad niepełnoletnimi uczestnikami sprawują rodzice lub opiekunowie. Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do organizatorów, a w czasie zawodów do sędziego głównego, którego decyzja jest ostateczna. Biorąc udział w turnieju uczestnik wyraża zgodę na: · utrwalanie swojego wizerunku przez organizatorów, · korzystanie przez organizatorów z wizerunku utrwalonego w związku z realizacją turnieju oraz przenosi na organizatorów i sponsorów w zakresie nieograniczonym czasowo i terytorialnie wszelkie prawa do korzystania i rozporządzania wizerunkiem uczestnika i jego nagraniami (fotograficznymi, audiowizualnymi, dźwiękowymi) zarejestrowanymi w związku z turniejem, · przetwarzanie przez organizatorów jego danych osobowych zawartych w zgłoszeniu do udziału w turnieju, potrzebnych dla organizacji tego turnieju. Dane osobowe przechowywane będą u organizatorów. Sponsorem turnieju jest SZYMKO, salon okien i drzwi pawywnych https://www.facebook.com/oknaidrzwiSzymko/

chess:manager