I Open Nadwiślany

04.10
2020
Date
Warszawa
POL
Place
15'
+15"
Tempo
7/7
Rounds

Standings

Surname, Name Rating Pts
1. Rudaś, Borys 1196 6.0
2. Grzenkowicz, Łukasz 1607 6.0
3. Bębnik, Małgorzata 1523 5.5
4. Wójcik, Jan 5.0
5. Srinivas Nayak S 1091 4.5
See all 23 players

I OPEN Nadwiślany

I. Cel
• Popularyzacja gry w szachy wśród mieszkańców Żoliborza i okolic.
• Rywalizacja sportowa.
• Propozycja spędzenia wolnego czasu.
• Możliwość zdobycia V i IV kategorii szachowej.

II. Organizator
Fundacja Inicjatyw Niebanalnych, Dzielnica Wisła

III. Termin i miejsce
Turniej odbędzie się 4 października 2020 r. w Pawilonie Edukacyjnym „Kamień” (Wybrzeże Puckie 1) w godzinach 10.00 – 15.00 .

IV. Warunki uczestnictwa
W turniejach mogą wziąć zawodnicy w dowolnym wieku posiadający maksymalnie I kategorię szachową lub ranking ELO do 2000, którzy zgłoszą się w terminie do sędziego zawodów Macieja Kowalca poprzez:
• formularz zgłoszeniowy udostępniony na stronie www.chessmanager.com
• Telefonicznie lub mailem: 506 659 852 lub maciek.kowalec@gmail.com (dane zawodników: imię i nazwisko + data urodzenia + kategoria szachowa + kontakt telefoniczny do zgłaszającego uczestnika ).
Uwaga limit osób w turnieju wynosi 25 osób, limit może ulec zwiększeniu w przypadku dobrej pogody

V. System i tempo gry
• Turniej rozgrywany systemem szwajcarskim na dystansie 7 rund. Kojarzenie komputerowe.
• Tempo gry 15 min. + 15 sekund za każde posunięcie dla zawodnika na rozegranie partii

VI. Terminarz
Zgłoszenia do turnieju do 2.10.2020 r. (piątek). Organizator zastrzega sobie możliwość wcześniejszego zamknięcia zapisów.

VII. Wpisowe
Uczestnictwo w turnieju jest darmowe.

VIII. Kolejność miejsc
O kolejności miejsc decyduje suma zdobytych punktów, a w przypadku jej równości kolejno:
• Suma punktów
• wartościowanie Buchholza 1
• wartościowanie Buchholza
• liczba zwycięstw
• bezpośredni pojedynek

IX. Nagrody
Miejsca I - III – puchary, dyplomy, nagrody rzeczowe.
Miejsca IV – VI – dyplomy, nagrody rzeczowe

Dodatkowo:
- 1 nagroda rzeczowa przyznawana losowo wśród nienagrodzonych uczestników
- Certyfikat uzyskania kategorii szachowej

Uwaga!
Zawodnik może otrzymać tylko jedną nagrodę. Aby odebrać nagrodę zawodnik musi być obecny podczas ceremonii zakończenia turnieju. Nagroda pocieszenia losowana jest podczas uroczystości zakończenia turnieju, wśród obecnych na niej zawodników, którzy nie zdobyli żadnej nagrody. Jeżeli wylosowany zawodnik jest nieobecny na zakończeniu turnieju, dokonuje się ponownego losowania, aż do skutku.

X. Ustalenia końcowe
• turniej rozgrywany jest zgodnie z przepisami FIDE dla szachów szybkich.
• pięć minut od rozpoczęcia rundy zawodnik nieobecny przegrywa partię.
• grających i kibiców obowiązuje całkowity zakaz korzystania z telefonów na sali gry.
• przez cały czas trwania turnieju uczestnicy małoletni znajdują się pod opieką rodziców.
• interpretacja regulaminu należy do sędziego głównego.
• uczestnicy zawodów ubezpieczają się we własnym zakresie na czas ich trwania.
• Biorąc udział w turnieju uczestnik wyraża zgodę na:
a) utrwalanie swojego wizerunku przez organizatorów,
b) korzystanie przez organizatorów z wizerunku utrwalonego w związku z realizacją turnieju oraz przenosi na organizatorów w zakresie nieograniczonym czasowo i terytorialnie wszelkie prawa do korzystania i rozporządzania wizerunkiem uczestnika i jego nagraniami (fotograficznymi, audiowizualnymi, dźwiękowymi) zarejestrowanymi w związku z konkursem,
c) przetwarzanie przez organizatorów jego danych osobowych zawartych w zgłoszeniu do udziału w turnieju, potrzebnych dla organizacji tego turnieju oraz w celach marketingowych. Dane osobowe przechowywane będą u organizatorów.

chess:manager