Walentynki z Akademią Szachową Białystok,Szkoły Podstawowe klasy 1-3

16.02
2020
Date
Białystok
POL
Place
30'
Tempo
5/5
Rounds

Walentynki z Akademią Szachową Białystok

Szkoły Podstawowe klasy 1-3

Cel zawodów:
- popularyzacja szachów wśród dzieci oraz podnoszenie umiejętności sportowych
- zdobycie doświadczenia turniejowego
- możliwość zdobycia V i IV kategorii szachowej
- rozwój dzieci poprzez dobrą zabawę

Organizator:
Akademia Szachowa Białystok
Tomasz Kozłowski – Sędzia Główny Turnieju
Urszula Ulecka – Sędzia Turnieju

Termin i miejsce
- 16.02.2020 r (niedziela) godz. 10.00-15.30
Wydział Ekonomi i Finansów Uniwersytetu w Białymstoku, ul. Warszawska 63,
sala 318 ( II piętro)

System rozgrywek:
- 5 rund systemem Szwajcarskim

Tempo Gry:
Po 30 minut dla zawodnika na całą partię

Zgłoszenia
należy dokonać WYŁĄCZNIE za pośrednictwem strony internetowej
https://www.chessmanager.com/pl/tournaments/4736488732360704
- do 14.02.2020r.

Uwaga!!! Limit miejsc 60 osób. Decyduje kolejność zgłoszeń (wpłat).

Wpisowe
opłata startowa oraz rankingowa - 50 zł od zawodnika – płatne przelewem przy zapisie (bezzwrotna- nie trzeba potwierdzać udziału na miejscu)

Program Zawodów

9.00-9.45 przybycie uczestników
9.55 rozpoczęcie Turnieju
10.00 – I runda

kolejne rundy (II-V) będą rozegrane po ostatniej partii z rundy wcześniejszej (runda po rundzie)

zakończenie Turnieju i wręczenie nagród – około 15 minut po zakończeniu ostatniej partii

Nagrody:
- puchar dla zwycięzcy
- medale i dyplomy dla 3 najlepszych dzieci w klasyfikacji generalnej
- pamiątkowe medale oraz upominki dla wszystkich zawodników

Kryteria punktacji pomocniczej
- średni Buchholz
- Buchholz
- progresja

Informacje dodatkowe
-W zawodach obowiązują aktualne przepisy FIDE i Kodeksu Szachowego PZSzach,
-Opiekę wychowawczą podczas zawodów sprawują rodzice/opiekunowie osób niepełnoletnich.
-Akceptując komunikat organizacyjny uczestnicy turnieju wyrażają zgodę na wykorzystanie przez organizatora podanych danych osobowych w celu przeprowadzenia zawodów oraz publikacji wyników.
-Akceptując komunikat organizacyjny uczestnicy turnieju oraz osoby towarzyszące wyrażają zgodę na wykorzystanie swojego wizerunku na stronach internetowych oraz profilach społecznościowych organizatora (np. do pamiątkowych galerii zdjęć z zawodów).
-Prawo interpretacji postanowień niniejszego komunikatu należy do organizatora i sędziego głównego zawodów (w zakresie przepisów gry).
-Wszelkie sprawy nieujęte w powyższym komunikacie rozstrzyga organizator.
-Decyzje sędziego głównego w trakcie zawodów są ostateczne.

Akademia Szachowa Białystok https://www.facebook.com/MATS.Szkolenia/
Urszula Ulecka
Tomasz Kozłowski
Karol Milewski
Piotr Chilkiewicz

chess:manager