XXIX Międzynarodowy Festiwal Szachowy C+D (2011 i młodsi)

09.11.2019
10.11.2019
Дата
Marzenin
POL
Місце
60'
Час гри
7/7
Тури

Жеребкування

Прізвище, Ім'я Результат Прізвище, Ім'я
1. Adamski, Aleksander 0 : 1 Meller, Aleksander
2. Radwański, Oliwier 1 : 0 Szeszycka, Ewa
3. Szeszycki, Leon 1 : 0 Pankowski Maciej
4. Mazur, Ignacy 1 : 0 Ciszek, Kamil
5. Mazur, Kajetan 1 : 0 Domagalska Hanna
Подивись Всі

Результати

Прізвище, Ім'я Рейтинг Очки
1. Radwański, Oliwier 6.0
2. Meller, Aleksander 6.0
3. Szeszycki, Leon 5.0
4. Adamski, Aleksander 5.0
5. Mazur, Ignacy 5.0
Подивись всіх 21 гравців

REGULAMIN

TURNIEJU GŁÓWNEGO

XXIX MIĘDZYNARODOWEGO FESTIWALU SZACHOWEGO

IM. KS. B - PA JERZEGO DĄBROWSKIEGO

MARZENIN 2019

Turniej rozegrany zostanie w dniach 09 -10. 11. 2019 r. w ramach
XXIX Festiwalu Szachowego Dzieci im. ks. bp Jerzego Dąbrowskiego.

I. CELE IMPREZY
• Promocja szachów

• Promocja gminy Września i wsi Marzenin
II. ORGANIZATOR

Samorządowa Szkoła Podstawowa w Marzeninie
tel. (61) 4 388-086,

e-mail: zs-marzenin@wrzesnia.pl

III. WSPÓŁORGANIZATORZY
• Urząd Miasta i Gminy Września

• LUKS ISKRA Marzenin

IV. TERMIN I MIEJSCE

09-10 listopada 2019 r., sala gimnastyczna Samorządowej Szkoły Podstawowej w Marzeninie, ul. Ks. Twardego 22, 62-301 Marzenin.


V. WARUNKI UCZESTNICTWA

Uczestnictwo:
W zawodach prawo gry mają dzieci i młodzież urodzone
w roku 2005 oraz młodsze, bez względu na posiadaną kategorię szachową.

VI. SYSTEM ROZGRYWEK

W ramach festiwalu rozegrane zostaną turnieje:
Grupa I dziewczęta rocznik 2011 i młodsze
Grupa II chłopcy rocznik 2011 i młodsi
Grupa III dziewczęta rocznik 2008-2010
Grupa IV chłopcy rocznik 2008-2010
Grupa V dziewczęta rocznik 2005-2007
Grupa VI chłopcy rocznik 2005-2007

Sędzia Główny kl. II – p. Iwona Koralewska

Kojarzenie par we wszystkich turniejach systemem szwajcarskim.
Tempo gry: we wszystkich grupach P60’ na dystansie 7 rund.
Obowiązują aktualne przepisy Kodeksu Szachowego oraz gry FIDE.

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo rozstrzygania w sytuacjach nieobjętych regulaminem.

VII. ZGŁOSZENIA


Zgłoszenia należy przesyłać do dnia 31 października 2019 r. na :
https://www.chessmanager.com/pl/tournaments/5920561643388928 (w zakładce „grupa” wybieramy właściwą)

Ponadto do dnia 31 października 2019 r. należy dokonać wpłaty na konto szkoły należności za zamówiony obiad, w przypadku osób chcących skorzystać z możliwości wykupienia obiadów. Szkoła gwarantuje zakwaterowanie uczestnikom z zagranicy i najodleglejszych miejsc
w Polsce. Koszt jednego noclegu – 15 zł. od osoby.
Nie ma możliwości dokonywania wpłat na miejscu, w szkole.

Nr rachunku bankowego - PBS Września -
55 9681 0002 0000 2202 2000 0020

W tytule przelewu prosimy wpisać: imię, nazwisko, adres zamieszkania np.”Jan Kowalski, ul. Nowa 123, 62-300 Września”.


Ustalenia dotyczące ilości zgłaszanych zawodników

Dopuszcza się maksymalną ilość zawodników w liczbie 20 z danej miejscowości, chyba, że w tej miejscowości działa więcej niż jeden klub. Wtedy dopuszczalna ilość zawodników wynosi 20 osób z danego klubu.

VIII. NAGRODY

Oprócz klasyfikacji indywidualnej prowadzona będzie klasyfikacja drużynowa. W skład czteroosobowego zespołu wchodzą (z tego samego klubu):
• Co najmniej jedna zawodniczka
• Co najwyżej trzech zawodników

Przewidziane są medale i nagrody rzeczowe w klasyfikacji indywidualnej oraz puchary i dyplomy dla pięciu najlepszych drużyn.

IX. ZAKWATEROWANIE I WYŻYWIENIE

Możliwość zamówienia obiadu – catering. Koszt obiadu – 7,00 zł. Zamówienie na obiad należy zaznaczyć w zgłoszeniu i dołączyć dowód wpłaty 100% należności na podane wcześniej konto.

X. PROGRAM TURNIEJU W DNIACH 09-10 listopada 2019.

09.11.2019. ( SOBOTA)

08.00. Odprawa techniczna, spotkanie opiekunów zespołów.

09.00. Uroczyste otwarcie XXIX Międzynarodowego Festiwalu Szachowego

09.30. - I runda
11.30.- II runda
13.30.- III runda
15.30.- IV runda

Godz. 19.00. – Msza św. Rocznicowa

(Godziny rozpoczęcia rund mogą ulec zmianie. Przyjmuje się zasadę, że kolejna runda rozpocznie się 15 minut po zakończeniu ostatniej partii)

Obiad – od. godz.13.00

10.11.2019. (NIEDZIELA)

8.30.- V runda
10.30.- VI runda
12.30.- VII runda
ok. 14.30. – uroczyste zakończenie festiwalu.

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Wpłacona opłata startowa nie podlega zwrotowi.
Przegrana walkowerem za spóźnienie na rundę powyżej 30 minut.
Obecność każdego uczestnika lub uczestniczki zawodów musi zostać potwierdzona podczas odprawy technicznej indywidualnie lub za pośrednictwem opiekuna.
Wszyscy uczestnicy zawodów mają obowiązek rozegrać wszystkie partie zawodów z wyjątkiem uzasadnionych przypadków.
Uczestnicy zawodów zobowiązani są do przestrzegania regulaminu, ogólnych zasad bezpieczeństwa i stosowania się do poleceń organizatorów.
Zgłoszenie do turnieju jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów klasyfikacyjnych przez Głównego Sędziego.
Zawodnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb organizatora oraz na wykorzystanie swojego wizerunku w materiałach informacyjnych i promocyjnych imprezy.
Organizator zastrzega sobie prawo odmowy dopuszczenia do zawodów lub wykreślenia w ich trakcie zawodnika, który w sposób rażący naruszył regulamin oraz swoim zachowaniem zakłócił przebieg rywalizacji.
Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu.
Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora.

U W A G A !
• Zawodnicy biorą udział w imprezie na własną odpowiedzialność, przez cały czas trwania turnieju i imprez towarzyszących znajdują się pod opieką swoich instruktorów, rodziców lub opiekunów.
• Organizator nie ubezpiecza uczestników zawodów od następstw nieszczęśliwych wypadków.
• Wskazanym jest ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków we własnym zakresie.

chess:manager