Turniej szachów szybkich w Galerii Młociny

10.10
2021
Tarih
Warszawa
POL
Şehir
12'
+3"
Tempo
7/7
Turlar

Sıralama

Soyad, Ad Kuvvet Derecesi Pts
1. Andrejczuk, Beata 1973 6.0
2. Celiński, Kamil 1867 5.5
3. Chomczyk, Marek 2120 5.5
4. Smołka, Marcin 2205 5.5
5. Nawalaniec, Adam 1619 5.0
See all 38 players

Lista startowa zamknięta

Turniej szachów szybkich w Galerii Młociny

I. Cel
• Popularyzacja gry w szachy wśród mieszkańców Warszawy i okolic.
• Rywalizacja sportowa.
• Propozycja spędzenia wolnego czasu.

II. Organizator
Fani Gier (fanigier.net)

III. Termin i miejsce
Turniej odbędzie się 10 października 2021 r. w Galerii Młociny w strefie Dania i Spotkania (II piętro)
Rozpoczęcie turnieju o godzinie 13:30 (potwierdzenie udziału do godziny 13:10).

IV. Warunki uczestnictwa
W turnieju mogą wziąć udział wszyscy chętni posiadający minimum IV kategorię szachową, którzy zgłoszą się w terminie do organizatora zawodów Macieja Kowalca poprzez:
• formularz zgłoszeniowy udostępniony na stronie www.chessmanager.com
• Telefonicznie lub mailem: 506 659 852 lub maciek.kowalec@gmail.com (dane zawodników: imię i nazwisko + data urodzenia + kategoria szachowa + kontakt telefoniczny do zgłaszającego uczestnika ).

V. System i tempo gry
• Turniej rozgrywany systemem szwajcarskim na dystansie 7 rund. Kojarzenie komputerowe.
• Tempo gry 12 min. + 3 sekund za każde posunięcie dla zawodnika na rozegranie partii

VI. Terminarz
Zgłoszenia do turnieju do 08.10.2021 r. (piątek). Organizator zastrzega sobie możliwość wcześniejszego zamknięcia zapisów.

VII. Wpisowe
Turniej jest bezpłatny.

VIII. Kolejność miejsc
O kolejności miejsc decyduje suma zdobytych punktów, a w przypadku jej równości kolejno:
• Suma punktów
• wartościowanie Buchholza 1
• wartościowanie Buchholza
• liczba zwycięstw
• bezpośredni pojedynek

IX.
Nagrody:
Dla zwycięzcy – zegar elektroniczny DGT
Nagrody rzeczowe dla graczy za 2 i 3 miejsce
Nagroda rzeczowa dla najlepszego juniora do lat 12

X. Ustalenia końcowe
• turniej rozgrywany jest zgodnie z przepisami Polskiego Związku Szachowego.
• grających i kibiców obowiązuje całkowity zakaz korzystania z telefonów na sali gry.
• interpretacja regulaminu należy do sędziego głównego.
• uczestnicy zawodów ubezpieczają się we własnym zakresie na czas ich trwania.
• Biorąc udział w turnieju uczestnik wyraża zgodę na:
a) utrwalanie swojego wizerunku przez organizatorów,
b) korzystanie przez organizatorów z wizerunku utrwalonego w związku z realizacją turnieju oraz przenosi na organizatorów w zakresie nieograniczonym czasowo i terytorialnie wszelkie prawa do korzystania i rozporządzania wizerunkiem uczestnika i jego nagraniami (fotograficznymi, audiowizualnymi, dźwiękowymi) zarejestrowanymi w związku z konkursem,
c) przetwarzanie przez organizatorów jego danych osobowych zawartych w zgłoszeniu do udziału w turnieju, potrzebnych dla organizacji tego turnieju oraz w celach marketingowych. Dane osobowe przechowywane będą u organizatorów.

chess:manager