XV cykl 4 Pory Roku - Jesień z Szachami - Grupa A

12.10
2019
Tarih
Szczecin
POL
Mekan
10'
+5"
Tempo
7/7
Turlar

Sıralama

Soyad, Ad Kuvvet Derecesi Pts
1. Pawlicz, Adam 1871 6.0
2. Czuchnicki, Adam 2061 5.5
3. Gniazdowski, Marian 1578 5.0
4. Łokaj, Bartłomiej 1558 5.0
5. Pawlicz, Dariusz 1677 5.0
See all 33 players

Komunikat Organizacyjny
XV cykl 4 Pory Roku - Jesień z Szachami
Szczecin, 12.10.2019 r.

I. ORGANIZATORZY
Klub Szachowy Gryf Szczecin
Dom Kultury SM „Wspólny Dom”
II. TERMIN I MIEJSCE
Rozgrywki odbędą się w sobotę, 12. października 2019 w Domu Kultury SM „Wspólny Dom” przy ul. Świętego Marcina 2 w Szczecinie
9:30 - 10:00 potwierdzenie uczestnictwa;
10:15 - 15:15 - rozgrywki turniejowe
15:30 - zakończenie turnieju;
Harmonogram jest orientacyjny. Nie przewiduje się dłuższych przerw i rundy będą startować 5 min po zakończeniu poprzedniej.
III. SYSTEM ROZGRYWEK I TEMPO GRY
Grupa A: https://www.chessmanager.com/pl/tournaments/5656772553474048
Uczestnictwo: bez ograniczeń wiekowych i rankingowych
System szwajcarski 7 rund, tempo gry 10’ + 5” za ruch
Turniej zgłoszony do oceny rankingowej FIDE w szachach szybkich
Grupa B: https://www.chessmanager.com/pl/tournaments/5747293670080512
Uczestnictwo: ur. w 2005 i młodsi bez ograniczeń rankingowych
System szwajcarski 6 rund, tempo gry 20’ + 10” za ruch
Turniej z możliwością zdobycia V i IV kategorii szachowej
IV. WARUNKI UCZESTNICTWA
Terminowe zgłoszenie, wniesienie opłaty startowej w gotówce bezpośrednio przed turniejem i potwierdzenie uczestnictwa w dniu zawodów w godz. 9:30 - 10:00.
Opłata startowa wynosi:
20,00 zł - wszyscy uczestnicy;
10,00 zł - członkowie KSz Gryf Szczecin mający uregulowaną składkę członkowską za 2019 r.
Zawodnicy zagraniczni muszą być zarejestrowani w FIDE i posiadać FIN (FIDE ID Number)
V. ZGŁOSZENIA
Zgłoszenia przyjmowane są internetowo za pomocą formularzy zgłoszeniowych ChessManager, przez e-mail: klub@szachy.szczecin.pl lub SMS na nr 663 233 532 z podaniem danych osobowych.
Całkowita liczba uczestników ograniczona do 70. Zgłoszenia w dniu turnieju będą możliwe tylko w przypadku wolnych miejsc. Aby uniknąć opóźnień, prosimy o punktualne przybycie na salę gry. Osoby, które nie potwierdzą uczestnictwa do godz. 10:00 zostaną usunięte z listy startowej.
VI. NAGRODY
Nagrody w grupie A:
I, II, III miejsce: statuetki i nagrody finansowe
Kategorie dodatkowe: junior, kobieta, senior 65+, ranking fide do 1400: statuetka + nagroda finansowa lub rzeczowa
Nagrody w grupie B:
I, II, III miejsce: statuetki i nagrody rzeczowe
I, II, III miejsce wśród dziewcząt oraz do lat 10: statuetki i nagrody rzeczowe
Kategorie dodatkowe: bez kategorii szachowej, z V kategorią, z IV kategorią: statuetka + nagroda rzeczowa
Pamiątkowe medale i gadżety dla wszystkich uczestników grupy B.
Nagrody nie są łączone. Każdy uczestnik ma prawo tylko do jednej nagrody.
Nagrody odbierane są osobiście podczas ceremonii zakończenia turnieju, w przeciwnym wypadku przepadają na rzecz organizatora.
VII. UWAGI KOŃCOWE
Za ubezpieczenie zawodników odpowiadają kluby delegujące lub rodzice / opiekunowie.
Zgłoszenie do turnieju jest równoznaczne z akceptacją treści komunikatu organizacyjnego turnieju.
Uczestnicy biorący udział w turnieju, wyrażają zgodę na zbieranie i przetwarzanie podanych przez nich danych osobowych przez organizatorów turnieju tj. imię i nazwisko, klub, e-mail, oraz wizerunku w celach promocyjno – marketingowych, związanych z ich działalnością.
Ostateczna interpretacja treści komunikatu należy do organizatora. Organizator zastrzega sobie prawo do ewentualnych zmian w niniejszym komunikacie.
Regulamin cyklu stanowi integralną część komunikatu i znajduje się na stronie http://gryfszczecin.org/regulamin-4-pory-roku-2019
Dodatkowych informacji udziela Arkadiusz Korbal arek@szachy.szczecin.pl nr tel. 663-233-532

chess:manager