VI Bożonarodzeniowy Turniej Szachowy Gr C

10.12
2022
Tarih
Świdnica
POL
Şehir
30'
Tempo
6/6
Turlar

W Grupie A mogą grać dorośli oraz juniorzy posiadający ranking FIDE poniżej 1800. Turniej zgłoszony do oceny rankingowej FIDE.
W Grupie B mogą grać juniorzy do 12 roku życia.
W Grupie C mogą grać juniorzy do 8 roku życia.

REGULAMIN
VI BOŻONARODZENIOWEGO TURNIEJU SZACHOWEGO
ŚWIDNICA, 10-11 XII 2022 r.

 1. Organizator
  Organizatorem Turnieju jest Młodzieżowy Dom Kultury w Świdnicy, Stowarzyszenie Klub Szachowy GAMBIT MDK Świdnica oraz Miasto Świdnica.

 2. Miejsce turnieju

Klub Bolko
pl. Grunwaldzki 11, 58-100 Świdnica

 1. Cel turnieju
  Popularyzacja szachów wśród dzieci oraz młodzieży ze Świdnicy oraz okolic.
  Podniesienie poziomu gry uczestników oraz zdobycie wyższych kategorii szachowych.

 2. Uczestnictwo
  W turnieju mogą wystąpić osoby, które potrafią grać w szachy.
  W Grupie A mogą grać dorośli oraz juniorzy posiadający ranking FIDE poniżej 1800. Turniej zgłoszony do oceny rankingowej FIDE.
  W Grupie B mogą grać juniorzy do 12 roku życia.
  W Grupie C mogą grać juniorzy do 8 roku życia.

 3. System rozgrywek
  Turniej będzie przeprowadzony systemem szwajcarskim: w Grupie A i B na dystansie 8 rund, a w Grupie C na dystansie 6 rund.
  Tempo gry wyniesie:
  - w Grupie A: 30 minut na zawodnika + 30 sekund na ruch
  - w Grupie B: 30 minut na zawodnika + 30 sekund na ruch
  - w Grupie C: 30 minut na zawodnika

 4. Nagrody
  Organizator postara się nagrodzić około 30% uczestników każdej kategorii. W Grupie A zarówno w kategoriach seniorów jak i juniorów wręczone zostaną nagrody pieniężne.

 5. Terminarz turnieju

10 XII 2022

8:00-9:15 Potwierdzenie udziału
9:30 Odprawa techniczna i otwarcie Turnieju

Gr A i B
10 XII 2022
10:00 Runda I
12:10 Runda II
14:20 Runda III
16:30 Runda IV

11 XII 2022
9:00 Runda V
11:10 Runda VI
13:20 Runda VII
15:30 Runda VIII
17:40 Zakończenie Turnieju

Gr C
10 XII 2022
10:00 Runda I
11:10 Runda II
12:20 Runda III
13:30 Runda IV
14:40 Runda V
15:50 Runda VI
17:00 Zakończenie Turnieju

Ze względu na najmłodszych uczestników turnieju w razie możliwości rundy będą rozpoczynały się najszybciej jak to możliwe.

 1. Sposób przeprowadzenia zawodów
  O kolejności miejsc w klasyfikacji generalnej będzie decydować ilość zdobytych punktów oraz w przypadku równej ich ilości domyślna punktacja pomocnicza programu ChessManager.

Kolejność miejsc w poszczególnych kategoriach ustalona będzie na podstawie klasyfikacji generalnej poszczególnych Grup.
W turnieju wyszczególnione zostaną następujące kategorie wiekowe:
W Grupie C:
- chłopcy do 6 lat (2016-),
- dziewczęta do 6 lat (2016-),
- chłopcy do 8 lat (2014-2015),
- dziewczęta do 8 lat (2014-2015),
W Grupie B:
- chłopcy do 10 lat (2012-),
- dziewczęta do 10 lat (2012-),
- chłopcy do 12 lat (2010-2011),
- dziewczęta do 12 lat (2010-2011),
W Grupie A:
- chłopcy do 14 lat (2008-),
- dziewczęta do 14 lat (2008-),
- chłopcy do 18 lat (2004-2007),
- dziewczęta do 18 lat (2004-2007),
- seniorzy,
- seniorki.

Każdy uczestnik od początku turnieju przynależy do swojej kategorii wiekowej. Nie ma możliwości jej zmiany np. w celu uzyskania nagrody w innej kategorii wiekowej (np. junior nie będzie nagradzany w kategorii seniorów; uczestnik z kategorii do 10 lat nie będzie nagradzany w kategorii do 12 lat, nawet jeśli okaże się zwycięzcą całej Grupy B).

W przypadku obecności mniej niż czterech osób w danej kategorii wiekowej w danej Grupie, organizator może połączyć tę kategorię wiekową z inną.

 1. Pozostałe ustalenia

W turnieju obowiązywać będą przepisy zawarte w Kodeksie Szachowym.
Turniej Grupy A zostanie zgłoszony do oceny rankingowej FIDE.
Dopuszczalne spóźnienie na rundę wynosi 15 minut.
Na sali turniejowej można posiadać wyłączony i schowany telefon lub inne urządzenie mobilne.
Wszyscy uczestnicy turnieju oraz osoby obecne na sali turniejowej wyrażają zgodę na zamieszczenie zdjęć lub filmów z turnieju w Internecie lub w inny sposób przez organizatora lub za jego zgodą oraz stosują się do wskazanych przez organizatora środków profilaktyki koronawirusowej (dezynfekcja rąk, noszenie maseczki).
Odpowiedzialność za nieletnich uczestników turnieju ponoszą opiekunowie.

Ilość uczestników ograniczona (90 osób). Decyduje kolejność zgłoszeń.
Sędzia zamknie listy startowe po 7 grudnia lub po osiągnięciu limitu uczestników. Dopuszczenie zgłoszonych do turnieju po tym terminie nastąpi tylko za zgodą sędziego. Zgłoszenia po 7 grudnia możliwe będą mailowo (na adres sędziego: gambitmdk@gmail.com) lub na sali turniejowej w dniu zawodów.
Wpisowe dla osób zgłoszonych do 7 grudnia wynosi 40 zł od osoby (płatne na miejscu przed rozpoczęciem turnieju).
Wpisowe dla osób zgłoszonych po 7 grudnia wynosi 60 zł od osoby.
Wpisowe dla członków Klubu Szachowego GAMBIT MDK Świdnica jest zmniejszone do 30 zł.
Pieniądze uzyskane z wpisowego zostaną przeznaczone na pokrycie opłat rankingowych, na zwiększenie funduszu nagród oraz na fundusz nagród III Cyklu Szachowego Ziemi Świdnickiej.

Interpretacja regulaminu należy do sędziego turnieju.

chess:manager