Rozruch

Rozruch
Round 7

chess:manager
# Soyad, Ad Round 7 Soyad, Ad
1. Nikodem (1000) 1 : 0 Janek (1000)
2. Paweł (1000) 1 : 0 Franek (1000)
3. Wojtek (1000) 1 : 0 Filip (1000)
4. Maciej (1000) 0 Rakip Yok
chess:manager