Gran Prix "Chess Lyalka" (2 event)

1161
avg rating
10
avg age
2
women
6
rated players

Gran Prix "Chess Lyalka" (2 event)
List of Participants

chess:manager
Surname, Name Rating
1. Manzhos, Artem 1698
2. Zabigaylo, Markiyan 1352
3. Khomych, Anna 1306
4. Leyko, Nestor 1295
5. Moroz, Nazar 1226
6. Khomych, Olexandr 1218
7. Baran, Zahar
8. Bokalo, Svyatoslav
9. Kaya, Timur
10. Kitsenko, Vladimir
11. Petryshyn, Danylo
12. Semeryak, Danylo
13. Yurkiv, Sofia
chess:manager