III Szachowa Olimpiada PRZEDSZKOLAKA - Grupa do lat 6 (2017)- dziewczęta

28.05
2023
Date
Gliwice
POL
City
10'
Tempo
6/6
Rounds

III SZACHOWA OLIMPIADA PRZEDSZKOLAKA

Honorowy Patronat
Prof. dr hab. inż. Arkadiusz Mężyk - Rektor Politechniki Śląskiej
Piotr Pyzik - Ministerstwo Aktywów Państwowych
Prof. dr hab. inż. Franciszek Plewa - Dziekan Wydziału Górnictwa, Inżynierii Bezpieczeństwa i Automatyki Przemysłowej

CEL:
• Popularyzacja szachów wśród przedszkolaków
• Podnoszenie umiejętności gry w szachy
• Integracja środowiska szachowego

TERMIN I MIEJSCE:
• 28.05.2023 r. Gliwice, ul. Akademicka 2, Wydział Górnictwa, Inżynierii Bezpieczeństwa i Automatyki Przemysłowej

ORGANIZATOR:
• Szkoła Szachowa HETMAN GLIWICE

SPONSOR GENERALNY:
• Avantor Performance Materials Poland S.A. (formerly POCH S.A.) Gliwice

SPONSOR ZŁOTY:
• Cnergy Sp. z o.o. Warszawa

SPONSOR SREBRNY:
•ChessBase GmbH Hamburg

PARTNERZY I SPONSORZY:
• Wydział Górnictwa, Inżynierii Bezpieczeństwa i Automatyki Przemysłowej
• KENO sp. z o.o
• Zwaka Glass Spółka Jawna
• Technodruk sp. z o.o
• TECH – MEDIA ISP sp. z o.o
• FHU IKL
• Szkolny Klub Wolontariatu przy 4 LO – „Malczusia Team”
• Kolejkowo Gliwice
• szAMMa
• KostKev

SYSTEM ROZGRYWEK:
Rozgrywki odbywać się będą systemem „szwajcarskim” na dystansie:
• Grupa do lat 7 (2016) – 6 rund, tempem gry 10 minut na zawodnika
• Grupa do lat 6 (2017)– 6 rund, tempem gry 10 minut na zawodnika
• Grupa do lat 5 (2018 i młodsi) – 5 rund, tempem gry 10 minut na zawodnika
W zawodach mogą brać udział wszystkie dzieci z całej Polski, uczęszczające do oddziałów przedszkolnych oraz dzieci, które nie uszczęszają do przedszkola, ale są z rocznika 2016 lub młodsze.
Wszystkie grupy wiekowe będą podzielone na kategorie dziewcząt i chłopców.
W przypadku małej ilości zgłoszeń grupy mogą być łączone.

HARMONOGRAM TURNIEJU:
11.00 – Oficjalne rozpoczęcie Olimpiady (Aula - sala 300)
11:30 – 14:00 – Rundy I - VI
14:30 – Ceremonia zakończenia Olimpiady**

NAGRODY – pula nagród 12 000 zł

Grupa do lat 7 dziewczęta:
1 miejsce: Puchar + medal + nagroda rzeczowa
2 miejsce: Puchar + medal + nagroda rzeczowa
3 miejsce: Puchar + medal + nagroda rzeczowa
4 miejsce: medal + nagroda rzeczowa
5 miejsce: medal + nagroda rzeczowa
6 miejsce: medal + nagroda rzeczowa
7-15 miejsce: nagrody rzeczowe

Grupa do lat 7 chłopcy:
1 miejsce: Puchar + medal + nagroda rzeczowa
2 miejsce: Puchar + medal + nagroda rzeczowa
3 miejsce: Puchar + medal + nagroda rzeczowa
4 miejsce: medal + nagroda rzeczowa
5 miejsce: medal + nagroda rzeczowa
6 miejsce: medal + nagroda rzeczowa
7-15 miejsce: nagrody rzeczowe

Grupa do lat 6 dziewczęta:
1 miejsce: Puchar + medal + nagroda rzeczowa
2 miejsce: Puchar + medal + nagroda rzeczowa
3 miejsce: Puchar + medal + nagroda rzeczowa
4 miejsce: medal + nagroda rzeczowa
5 miejsce: medal + nagroda rzeczowa
6 miejsce: medal + nagroda rzeczowa
7-12 miejsce: nagrody rzeczowe

Grupa do lat 6 chłopcy:
1 miejsce: Puchar + medal + nagroda rzeczowa
2 miejsce: Puchar + medal + nagroda rzeczowa
3 miejsce: Puchar + medal + nagroda rzeczowa
4 miejsce: medal + nagroda rzeczowa
5 miejsce: medal + nagroda rzeczowa
6 miejsce: medal + nagroda rzeczowa
7-12 miejsce: nagrody rzeczowe

Grupa do lat 5 dziewczęta:
1 miejsce: Puchar + medal + nagroda rzeczowa
2 miejsce: Puchar + medal + nagroda rzeczowa
3 miejsce: Puchar + medal + nagroda rzeczowa
4 miejsce: medal + nagroda rzeczowa
5 miejsce: medal + nagroda rzeczowa
6 miejsce: medal + nagroda rzeczowa
7-10 miejsce: nagrody rzeczowe

Grupa do lat 5 chłopcy:
1 miejsce: Puchar + medal + nagroda rzeczowa
2 miejsce: Puchar + medal + nagroda rzeczowa
3 miejsce: Puchar + medal + nagroda rzeczowa
4 miejsce: medal + nagroda rzeczowa
5 miejsce: medal + nagroda rzeczowa
6 miejsce: medal + nagroda rzeczowa
7-10 miejsce: nagrody rzeczowe

Nagroda dla najmłodszej zawodniczki i zawodnika.
Wszyscy uczestnicy otrzymają medal, dyplom i upominek!

Klasyfikacja wśród najlepszych przedszkoli:
1 miejsce: Puchar + dyplom + nagroda
2 miejsce: Puchar + dyplom + nagroda
3 miejsce: Puchar + dyplom + nagroda

Warunkiem otrzymania nagród rzeczowych jest obecność zawodnika na zakończeniu turnieju. Jeżeli zawodnik nie jest obecny na zakończeniu, nagroda zostanie przekazana kolejnej osobie na liście.

ZGŁOSZENIA:

Zgłoszenia przyjmowane są do dnia 23.05.2023 poprzez serwis ChessManager lub na adres mailowy: hetmangliwice@gmail.com. Liczba miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność opłacenia wpisowego w wysokości 80 zł na konto bankowe ING 40 1050 1298 1000 0091 4124 4013
W tytule przelewu należy podać: imię, nazwisko oraz grupę turniejową.
Wpisowej nie podlega zwrotowi.
UWAGA: zapisując dziecko poprzez serwis chessmanager wypełniamy następujące rubryki:
Imię, Nazwisko, NAZWA PRZEDSZKOLA (w rubryce klub), datę urodzenia oraz numer telefonu, na który podczas turnieju będą Państwo otrzymywali informację z tzw. „kojarzeniami”, czyli przy którym stoliku dzieci będą grały.
Zawodnicy potwierdzeni na liście startowej (zielony ptaszek) mogą przyjść bezpośrednio na ceremonię rozpoczęcia na aulę (na miejscu będzie grupa wolontariuszy oraz oznaczenia gdzie się udać).

Na miejscu będzie czynny bufet. Przewidzianych jest wiele atrakcji! 🙂

USTALENIA KOŃCOWE:
• Obowiązują przepisy gry FIDE i Kodeksu Szachowego PZSzach
• Uczestnicy ubezpieczają się we własnym zakresie
• Zawodnicy i zawodniczki na czas turnieju znajdują się pod opieką rodziców/opiekunów
• Organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji komunikatu.

ZGODA NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU

Udział w turnieju jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na nieodpłatne rozpowszechnianie wizerunku w celu:
• publikacji danych osobowych uczestników III Szachowej Olimpiady Przedszkolaka
• promocji wydarzenia III Szachowa Olimpiada Przedszkolaka
• promocji Szkoły Szachowej Hetman Gliwice
na podstawie art. 6 ust 1 lit a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony danych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej RODO przez Szkołę Szachową Hetman Gliwice poprzez zamieszczenie w miejscach:
• na stronie internetowej Szkoły Szachowej Hetman Gliwice
• w mediach społecznościowych (facebook, itp.)
• w drukach informacyjno – promocyjnych Szkoły Szachowej Hetman Gliwice
W każdym momencie można wycofać zgodę, a wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, z którego dokonano na podstawie ww. zgody przed jej wycofaniem.
Administratorem danych osobowych jest Szkoła Szachowa Hetman Gliwice, ul. Dekabrystów 9, 44-121 Gliwice. Z Administratorem można skontaktować się w następujący sposób:
• listownie na adres: Gliwice, ul. Dekabrystów 9, 44-121 Gliwice
• przez e-mail: hetmangliwice@gmail.com

Dyrektor Olimpiady
Anna Kohut – Organizator
hetmangliwice@gmail.com

Sędzia Główny
IA Michał Wejsig

chess:manager