V Turniej Szachowy pod Honorowym Patronatem Wójta Gminy Tarnowo Podgórne Tadeusza Czajki grupa OPEN

27.05
2023
Date
Przeźmierowo
POL
City
3'
+2"
Tempo
11/11
Rounds

1. Organizator:

– Stowarzyszenie Klub Sportowy Korona Zakrzewo – Sekcja Szachowa

2. Współorganizator:

– Urząd Gminy Tarnowo Podgórne

3. Termin i miejsce:

– sobota 27 maja 2023, otwarcie turnieju 9:55
– sala konferencyjna Centrum Integracji Obywatelskiej (CIO) w Przeźmierowie, ul. Orzechowa
(wejście od strony Biedronki)

4. System rozgrywek i czas gry:

– 11 rund systemem szwajcarskim
– czas gry dla każdego zawodnika: 3.min + 2s. na posunięcie
– turniej zgłoszony do FIDE
– o kolejności miejsc decydują: suma punktów - a w przypadku równej liczby kryteria pomocnicze w
kolejności: Suma punktów, Buchholz zredukowany 1, Buchholz, Sonneborn-Berger, Progres,
Bezpośredni pojedynek, Liczba zwycięstw, Liczba partii czarnymi

5. Warunki uczestnictwa i wpisowe:

– turnieje otwarte dla wszystkich chętnych, bez względu na posiadane umiejętności – pod
warunkiem zgłoszenia się w terminie do 26 maja i płatności przed zawodami na sali gry – 40 zł;
zniżki dla zawodników KS Korona Zakrzewo – 5 zł; dla mieszkańców gminy Tarnowo Podgórne – 5
zł; dla zawodników KS Korona Zakrzewo i mieszkańców gminy Tarnowo Podgórne – 10 zł;
Zawodniczki i zawodnicy z tytułami WGM, GM są zwolnieni z wpisowego!
-w kwocie wpisowego wliczona jest opłata klasyfikacyjno-rankingowa do FIDE w szachach błyskawicznych – zapisy do
turnieju na stronie chessmanager.com
– zgłaszający powinien podać: imię, nazwisko, kategorię szachową, ranking, datę urodzenia,
przynależność klubową, numer telefonu (kojarzenia będą wysyłane przez smsy)
– ograniczona ilość miejsc do 100 osób, decyduje kolejność zgłoszeń
– potwierdzeniem przyjęcia zawodnika do turnieju będzie umieszczenie jego nazwiska na liście
startowej turnieju
– zgłoszenie do turnieju upoważnia organizatora i sędziów do przetwarzania danych osobowy oraz
ich wizerunku w celach promocyjno-marketingowych, związanych z ich działalnością, zgodnie z
obowiązującą Ustawą o ochronie danych osobowych i RODO
– organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystania materiałów audiowizualnych
zrealizowanych podczas turnieju

6. Nagrody:

Dla najlepszych puchary, nagrody finansowe i rzeczowe! W turnieju
przewidziane są nagrody finansowe dla: najlepszej trójki (1 miejsce - 300 zł; 2 miejsce - 200 zł; 3
miejsce - 100 zł), najlepszej kobiety (100zł)*.
Organizator przewiduje również nagrody rzeczowe lub pieniężne dla: najlepszej juniorki, najlepszy
junior, osoby z niepełnosprawnością, mieszkańca Gminy Tarnowo Podgórne. * Pula nagród finansowych może ulec zmianie w zależności od ilości uczestników opłacających
wpisowe. Wysokość nagród zostanie podana przez organizatora po 3 rundzie. Nagrody nie są
łączone i przysługuje zawsze nagroda o wyższej wartości.

7. Pozostałe informacje:

– dzieci w trakcie zawodów muszą być pod opieką osoby pełnoletniej
– sędzią głównym turnieju będzie Pani Dorota Sikorska
– dyrektorem Turnieju będzie Pan Wojciech Olejarczyk, a wice-dyrektorem Turnieju będzie Pani
Sylwia Gać-Mytych
– organizator zapewnia sprzęt szachowy
– ostateczna interpretacja komunikatu należy do organizatora
– w czasie trwania turnieju obowiązuje zakaz spożywania alkoholu na sali gry oraz w jej pobliżu
Harmonogram: * godz. 09:00 do godz. 9:45 potwierdzenie uczestnictwa; * godz. 09:55 uroczyste otwarcie turnieju; * godz. 10.00 I runda; * około godz.14:30 uroczyste zakończenie turnieju i wręczenie nagród.

8. Partnerzy i darczyńcy:

• Gmina Tarnowo Podgórne
Podmioty wspierające: w trakcie
• Partnerzy medialni: Sąsiadka-czytaj, pozostali – w trakcie
Projekt współfinansowany przez Gminę Tarnowo Podgórne
Serdecznie zapraszamy!
www.korona-zakrzewo.pl
Znajdź nas na Facebooku – sekcja szachowa KS Korona Zakrzewo
Projekt współfinansowany przez Gminę Tarnowo Podgórne

chess:manager