Poznański Festiwal Szachowy

22.07.2023
30.07.2023
Дата
Poznań
POL
Город
90'
+30"
Время игры
9/9
Туры

Жеребьевка

Фамилия, Имя Результат Фамилия, Имя
1. Skrzypiński, Jan ½ : ½ Garwacki, Kornel
2. Dźwikowski, Adam ½ : ½ Nowicki, Bartosz
3. Nawrocki, Michał 0 : 1 Przybylski, Bartosz
4. Skrzypczak, Jan 0 : 1 Rozumek, Krzysztof
5. Misiek, Stanisław 1 : 0 Papouschek, Antoni
Посмотри Все

Результаты

Фамилия, Имя Рейтинг Очки
1. Skrzypiński, Jan 1899 7.5
2. Przybylski, Bartosz 1849 7.0
3. Rozumek, Krzysztof 1774 7.0
4. Nowicki, Bartosz 1686 7.0
5. Garwacki, Kornel 1718 7.0
Посмотри всех 114 игроков

1. Organizator:

• Klub Szachowy LECH Poznań www.kszlech.pl,
kontakt: info@kszlech.pl; https://www.facebook.com/LechWSUS/
Partnerzy:
• Wydział Sportu Miasta Poznania
• ODK Krąg

2. Cele festiwalu szachowego:

• Popularyzacja szachów
• Podnoszenie kwalifikacji szachowych
• Promocja Miasta Poznania

3. Sala Gry:

ODK Krąg, ul. Dmowskiego 37, Poznań – sale klimatyzowane

4. Poznański Festiwal Szachowy

Impreza główna: Turniej otwarty dla zawodników posiadających licencję PZSzach lub FIDE ID
9 rund, tempo gry: 90min+ 30s/pos.; system szwajcarski
Turniej zgłoszony do oceny rankingowej FIDE
Organizator planuje przeprowadzić dodatkowe imprezy (turniej szachów szybkich i błyskawicznych).

5. Zgłoszenie

do turnieju prosimy przesyłać za pośrednictwem serwisu turniejowego Chessmanager

Obowiązuje ograniczona liczba miejsc w związku z tym Organizator zastrzega możliwość wcześniejszego zamknięcia listy zgłoszeń i/lub odrzucenia wybranych zgłoszeń.
Zgłoszenie uważa się za ważne gdy zostaną potwierdzone przez organizatora a następnie opłacone przez zawodnika.

6. Wpisowe

Wynosi 150 złotych (120 złotych opłata startowa + 30 opłata klasyfikacyjno-rankingowa).
Członkowie Lech Poznań otrzymują rabat na wpisowe w wysokości 20 zł (seniorzy), 50 zł (juniorzy).

Wpisowe należy opłacić do 15 lipca 2022 r. na konto Klubu Szachowego LECH-WSUS Poznań:
Alior 71 2490 0005 0000 4500 7483 4794
W przypadku wpłaty po terminie lub gotówką w dniu rozpoczęcia turnieju wpisowe wzrasta o 50 PLN.

7. Nagrody:

Suma nagród w turnieju otwartym wyniesie 5.000 PLN – kwota gwarantowana!

Tabela nagród dla poszczególnych grup rankingowych:
Grupa rank. 1701-... Grupa rank. 1401-1700 Grupa rank. -1400
1.msc 2.msc 3.msc 1.msc 2.msc 3.msc 1.msc 2.msc 3.msc
1000 600 300 600 400 200 400 300 200

Nagrody specjalne – 200 zł:
Nagroda dla najlepszej kobiety; Nagroda dla najlepszego zawodnika 55+; Nagroda dla najlepszego juniora; Nagroda dla najlepszej juniorki; Nagroda losowana
Nagrody finansowe nie są łączone i zostaną wypłacone podczas zamknięcia Festiwalu.
UWAGA: Zwycięzca turnieju otwartego nabywa prawo zgłoszenia w turnieju kołowego w kolejnej jego edycji pod warunkiem spełnienie kryterium rankingowego.

8. Harmonogram festiwalu

Dzień dzień tygodnia Godzina Wydarzenie
22.07.2023 Sobota 10:00 turniej 10min+5sek (rundy 1-5)
14:30 zamknięcie listy startowej i otwarcie
15:00 1. runda
23.07.2023 Niedziela 10:00 turniej 10min+5sek (rundy 6-9)
15:00 2. runda
24.07.2023 poniedziałek 16:30 3. runda
25.07.2023 wtorek 16:30 4. runda
26.07.2023 środa 16:30 5. runda
27.07.2023 czwartek 16:30 6. runda
28.07.2023 piątek 16:30 7. runda
29.07.2023 sobota 10:00 8. runda
30.07.2023 niedziela 10:00 9. runda
15:00 turniej blitza 3min.+2sek.
19:00 Zamknięcie festiwalu

Dopuszczalne spóźnienie na rundę wynosi 30 minut a uzasadnionych sytuacjach sędzia lub organizator może wydłużyć czas spóźnienia o kolejne 30 minut do łącznie 60 minut.

9. Uwagi końcowe

• W pierwszych dwóch dniach turnieju zawodnicy mogą skorzystać z dwóch pół-punktowych pauz pod warunkiem zgłoszenia prośby sędziemu głównemu dzień przed rozpoczęciem turnieju.
• Uczestnicy biorą udział w Festiwalu na własne ryzyko i ubezpieczają się we własnym zakresie.
• Opiekę nad zawodnikami niepełnoletnimi sprawują opiekunowi prawni. Opiekunowi prawni odpowiadają również za ubezpieczenie i stan zdrowia zawodników.
• Uczestnicy biorący udział w turnieju wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych wskazanych w zgłoszeniu oraz formularzach zapisów partii w celu organizacji i przeprowadzenia festiwalu i poszczególnych turniejów.
• Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystywania zapisów partii oraz materiałów audiowizualnych zrealizowanych podczas turnieju, a w szczególności zdjęć, materiałów filmowych, wywiadów i nagrań dźwiękowych przedstawiających uczestników w celach informacyjnych i promocyjnych.
• Organizator i zawodnicy zobowiązani są do przestrzegania przepisów sanitarnych zawartych w wytycznych Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu oraz Ministerstwa Zdrowia w zakresie przeciwdziałania COVID-19.
• Obowiązuje zakaz wnoszenia na salę gry włączonych telefonów komórkowych oraz innych telekomunikacyjnych urządzeń elektronicznych pod rygorem:
a) dla zawodników – przegrania partii,
b) dla innych osób – zakazu wstępu na salę gry do końca turnieju.
• Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmian w komunikacie i jego ostatecznej interpretacji.
• Zgłoszenie do turnieju jest równoznaczne z akceptacją komunikatu organizacyjnego.

chess:manager