I EDYCJA OTWARTYCH DRUŻYNOWYCH MISTRZOSTW PODLASKIEGO ZWIĄZKU SZACHOWEGO W SZACHACH

16.05.2020
27.06.2020
Дата
Białystok
POL
Место
5'
+2"
Время игры
0/7
Туры

Стартовый Список

Фамилия, Имя Рейтинг
Brak
0
игроки

Serwisy turniejowe III kolejki, sobota 06.06.2020 r. – g. 12.00
Ekstraliga: https://lichess.org/tournament/wQidMsVh
I LIGA: https://lichess.org/tournament/LCWkLgv4
II Liga: https://lichess.org/tournament/szq1O3lB

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY

I EDYCJA OTWARTYCH DRUŻYNOWYCH MISTRZOSTW PODLASKIEGO ZWIĄZKU SZACHOWEGO W SZACHACH

Cel
• Popularyzacja gry w szachy wśród dzieci, młodzieży i dorosłych.
• Zapewnienie ciekawej możliwości spędzenia czasu.
• Stworzenie zawodnikom możliwości rywalizacji sportowej.

Organizator
• Podlaski Związek Szachowy w Białymstoku.
• Sędzia główny:
Karol Busiński 668 100 579 mimirmime@gmail.com
• Sędziowie asystenci:
Paweł Jaroch 692 244 586 paweljaroch84@gmail.com
Karol Milewski 514 544 570 karmilewski95@gmail.com

Harmonogram – edycja wiosenna
16 maja 2020 r. godz. 12:00 – turniej eliminacyjny
23 maja 2020 r. godz. 12:00
30 maja 2020 r. godz. 12:00
06 czerwca 2020 r. godz. 12:00
13 czerwca 2020 r. godz. 12:00
20 czerwca 2020 r. godz. 12:00
27 czerwca 2020 r. godz. 12:00

Uczestnictwo i system rozgrywek

• Czas trwania turnieju wynosi 90 minut z tempem gry po 5 minut na całą partię i dodatkowo po 2 sekundy na każdy ruch od początku partii.
• Link do każdych zawodów i wyniki zostaną podane na Facebooku oraz na serwisach: https://www.chessmanager.com/pl/tournaments/5751020070109184/
http://www.chessarbiter.com/turnieje/2020/ti_1924/
• W lidze może grać każdy zgłoszony klub w składzie 4-osobowym (plus max. 2 rezerwowych). Przed pierwszą ligą i kolejnymi (jeśli występuje nowy zawodnik), każdy zespół w celu identyfikacji musi podać Nick z LiChess-a, imię i nazwisko swoich zawodników na e-mail: paweljaroch84@gmail.com
• Zawodnik może należeć tylko do jednej drużyny podczas zawodów.
• Turniej eliminacyjny będzie kwalifikacyjnym do 8-zespołowej Ekstraligi, 1 Ligi itd.
• Turniej kwalifikacyjny: zespoły zostaną przydzielone wg „klucza” do dwóch lub więcej grup (zależy od liczby zgłoszonych drużyn według średniego rankingu zespołów na platformie Lichess.org). Maksymalnie w grupie może zagrać 8 drużyn. Po ustaleniu liczby ekip zostanie ogłoszona liczba drużyn awansujących do poszczególnych lig w kolejnej rundzie.
• W kolejnych ligach edycji wiosennej awansują i spadają po 3 zespoły. Oprócz zdobytych punktów z gry najlepszych 4 zawodników, każda ekipa z Ekstraligi dostanie dodatkowo 60 pkt., 1 ligi – 40 pkt., 2 ligi i niższych – po 20 pkt.
• Ogólna instrukcja zgłaszania się i gry w turniejach szachowych na lichess.org:
1) Wchodzimy na stronę www.lichess.org.
2) Logujemy się na stronie jako zawodnik – dowolny pseudonim, dane z imieniem i nazwiskiem (ustalenie nazwisk jest potrzebne do sporządzenia relacji z zawodów).
3) Wchodzimy w podany przez organizatora link.
4) Dołączamy do turnieju najpierw zapisując się do swojej drużyny (odpowiednio przed turniejem kapitan musi założyć klub na Lichess.org i zaprosić zawodników).
5) Czekamy na rozpoczęcie turnieju – zawody rozpoczną się punktualnie o podanej godzinie. Proszę poćwiczyć przed turniejem, grając na lichess.org.
• Po rozegraniu turnieju eliminacyjnego nowe drużyny zaczynają od najniższej ligi.

Nagrody w klasyfikacji końcowej (po 7 turniejach)
• Medale za najlepsze 3 miejsca i dyplomy dla Ekstraligi za całą edycję wiosenną.
• W razie pozyskania dodatkowych sponsorów przewidziane nagrody rzeczowe.

Ustalenia końcowe
• Zawodnicy, którzy biorą udział w zawodach nie ponoszą kosztów wpisowego.
• Zawodnicy uczestniczący w I edycji Otwartych Drużynowych Mistrzostw Podlaskiego Związku Szachowego w Szachach zobowiązani są do przestrzegania Przepisów Gry FIDE, zasad Fair-Play i deklarują brak pomocy osób trzecich oraz korzystania z silników komputerowych bądź innego wsparcia w trakcie rozgrywanych partii.
• Organizator ma prawo zdyskwalifikować zawodnika z tych i kolejnych zawodów za używanie niedozwolonego dopingu, po uprzednim sprawdzeniu jego partii oraz do podania tego faktu do publicznej wiadomości.
• Zgłoszenie się do turnieju jest równoznaczne z zaakceptowaniem postanowień niniejszego Komunikatu Organizacyjnego.
• Wszelkie reklamacje wynikające z problemów technicznych związanym z używanym sprzętem, dostępem do Internetu oraz problemami platformy turniejowej nie będą uwzględniane.
• Interpretacja niniejszego Komunikatu Organizacyjnego należy do Organizatora. Decyzje w trakcie zawodów są ostateczne.
• Akceptując Komunikat Organizacyjny uczestnicy turnieju wyrażają zgodę na wykorzystanie przez organizatora podanych danych osobowych w celu przeprowadzenia turnieju oraz publikacji jego wyników.
• Akceptując Regulamin uczestnicy turnieju wyrażają zgodę na wykorzystanie swojego wizerunku na stronach internetowych, profilach społecznościowych. Zdjęcia tam zamieszczone mogą być wykorzystywane jedynie do celów informacyjnych i prywatnych. Dalsze ich udostępnianie wymaga zachowania integralności – kadrowanie czy obróbka graficzna jest niedozwolona. Publikujący zdjęcia zobligowany jest do podpisania ich autora oraz źródła ich pochodzenia. Informacje turniejowe będą publikowane na stronach www.podlzwszach.net, https://www.facebook.com/Stoczek45, www.stoczek45.pl/szachy i innych serwisach szachowych.
• Administratorem danych będzie Podlaski Związek Szachowy (klauzula informacyjna znajduje się na stronie Związku).

Opracowali: Karol Milewski, Paweł Jaroch, Karol Busiński

PODLASKI ZWIĄZEK SZACHOWY W BIAŁYMSTOKU
Podlaski Związek Szachowy zarejestrowany przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 30.11.2001 r. pod numerem KRS 0000066012
15-757 Białystok ul. Łagodna 10, tel. 85 664 46 82, 85 664 48 80, fax: 85 654 00 49, e-mail: leszeg@wp.pl, www.podlzwszach.net
NIP: 542-27-73-862, REGON: 050646111, Numer konta: 89 1240 5211 1111 0000 4930 0891
Licencja nr 5 wydana w dniu 30.06.1999 r. przez Polski Związek Szachowy w Warszawie

chess:manager