Otwarte Mistrzostwa Szczecina 2020 - Szachy Szybkie - GP ZZSzach #7

29.02
2020
Data
Szczecin
POL
Miejsce
10'
+5"
Tempo
9/9
Rundy

Wyniki

Nazwisko, Imię Ranking Pkt
1. Plichta, Kamil 2356 8.5
2. Tokarczyk, Tomasz 2026 7.5
3. Szyszyło, Rafał 2020 7.0
4. Kulis, Grzegorz 1664 7.0
5. Świderski, Radosław 2197 6.5
Zobacz wszystkich 67 zawodników


I. ORGANIZATOR
Klub Gryf Szczecin www.gryfszczecin.org
II. CEL ROZGRYWEK
Popularyzacja sportu szachowego wśród mieszkańców Szczecina i okolic.
Wyłonienie Mistrzów Szczecina na rok 2020.
Wyłonienie finalistów rozgrywek Grand Prix ZZSzach 2019/2020.
Umożliwienie zdobycia rankingu FIDE w szachach szybkich.
III. TERMIN I MIEJSCE
29.02.2020 r. Dom Kultury “Wspólny Dom” ul. Świętego Marcina 2, Szczecin
IV. ZASADY UCZESTNICTWA
Turniej jest otwarty dla wszystkich chętnych. Warunkiem udziału jest zgłoszenie i opłacenie wpisowego.
Zgłoszenia online: https://www.chessmanager.com/pl/tournaments/6418152239923200
Wpisowe wynosi 20,00 zł.
Wpłaty można kierować na konto:
Klub Szachowy Gryf Szczecin
Al. Wyzwolenia 7/U11, 70-552 Szczecin
BOŚ Bank 82 1540 1085 2030 9140 0585 0001
W tytule należy wpisać “Mistrzostwa Szczecina 2020 Rapid” + imię i nazwisko osób, za które dokonywana jest wpłata.
Istnieje możliwość wpłaty w gotówce przed odprawą techniczną.
Członkowie KSz Gryf Szczecin mający uregulowaną składkę roczną 2020 otrzymują 5 zł zniżki.
Liczba miejsc ograniczona do 80. Zawodnicy zagraniczni zobowiązani są posiadać FIDE ID Number (FIN).
IV. SYSTEM I ZASADY ROZGRYWEK
9 rund, system szwajcarski, tempo: 10’+5” na ruch. W turnieju obowiązują Przepisy Gry FIDE. O kolejności zdobytych miejsc w przypadku tej samej liczby punktów decyduje kolejno: Buchholz Cut-1, Buchholz Pełny, Liczba zwycięstw, Bezpośredni pojedynek. Turniej zgłoszony do oceny rankingowej FIDE w szachach szybkich.
VI. HARMONOGRAM
09:30 - 10:00 - potwierdzenia zgłoszeń
10:15 - 16:00 - rundy I-IX
Harmonogram może być skorygowany w przypadku przedłużenia się czasu trwania rund. Nieusprawiedliwiona nieobecność na partii skutkuje usunięciem z kojarzenia kolejnej rundy.
VII. NAGRODY I WYRÓŻNIENIA
Nagroda finansowa za I miejsce minimum 400,00 zł + puchar Mistrz Szczecina 2020
Nagroda finansowa za I miejsce wśród kobiet + puchar Mistrzyni Szczecina 2020
Nagrody finansowe dla minimum 10% uczestników. Nagrody dodatkowe w miarę możliwości organizatora.
Wszyscy nagrodzeni finansowo uczestnicy zobowiązani są do pokwitowania odbioru nagrody.
Nagrody odbierane są osobiście podczas ceremonii zakończenia w przeciwnym razie przepadają na rzecz organizatora.
VIII. UWAGI ORGANIZACYJNE
Za ubezpieczenie zawodników odpowiadają kluby delegujące lub rodzice / opiekunowie.
Zgłoszenie do turnieju jest równoznaczne z akceptacją treści komunikatu organizacyjnego turnieju.
Uczestnicy biorący udział w turnieju, wyrażają zgodę na zbieranie i przetwarzanie podanych przez nich danych osobowych przez organizatorów turnieju tj. imię i nazwisko, klub, miejscowość, e-mail, oraz wizerunku w celach promocyjno – marketingowych, związanych z ich działalnością. Ostateczna interpretacja treści komunikatu należy do organizatora. Organizator zastrzega sobie prawo do ewentualnych zmian w niniejszym komunikacie.
Dodatkowych informacji udziela sędzia i organizator Arkadiusz Korbal tel. 663 233 532 arek@szachy.szczecin.pl

Ausschreibung
Offene Szczecin Meisterschaften im Schnell Schach 2020 – FIDE OPEN
29.02.2020

I. Veranstalter
Schachverein Gryf Szczecin www.gryfszczecin.org
II. Die Ziele vom Turnier
Schach als Sportart im Region zu popularisieren,
Den besten Spieler in Szczecin für das Jahr 2020 zu zeigen,
Eroberung von FIDE Wertzahl zu ermöglichen.
III. Termin und Spielort
10:00 Uhr 29.02.2020 r. Dom Kultury “Wspólny Dom” ul. Świętego Marcina 2, Szczecin, Polen
IV. Spielberechtigte und Startgeld
Das Turnier ist offen für alle Teilnehmer. Startgeld beträgt 20 PLN (oder 5 EUR), bar vor Ort vor dem Turnier einzuzahlen. Voranmeldung erforderlich elektronisch unter dem Link:
https://www.chessmanager.com/en/tournaments/6418152239923200/signup
Für ausländische Spieler ist FIDE-Code erforderlich
V. Spielregeln
9 Runden, Schweizer System, Spieltempo 10 MIN + 5 SEK. Es gelten FIDE Regeln. Reinfolge bei gleicher Punkten Anzahl wird nach Buchholz Cut-1, Buchholz, Anzahl der Siege, direktem Duell entschieden. Das Turnier ist für FIDE Auswertung angemeldet. Unbegründete Abwesenheit an einer Runde wird den Spieler aus der nächsten Runde ausschließen.
VI. Terminplan
09:30 – 10:00 Bestätigung der Anmeldung
10:15 – 16:00 Runden I – IX
VII. Preise
Finanzpreis für den ersten Platz in Höhe Min. 400 PLN + Pokal „Szczecin Meister 2020“
Finanzpreis für die erste Frau + Pokal „Szczecin Meisterin 2020“
Finanzpreise für Minimum 10% der Teilnehmer. Zusätzliche Preise je nach Möglichkeiten des Veranstalters.
Alle Preise sind persönlich bei Siegerehrung abzuholen, ansonsten gehen Sie an den Veranstalter verloren.
VIII. Sonstige Informationen
Für Versicherung sind die Spieler selber verantwortlich
Teilnahme an dem Turnier ist gleichbedeutend mit dem Akzeptieren von der Ausschreibung
Die Teilnehmer stimmen der Erfassung und Verarbeitung ihrer persönlichen Daten durch die Organisatoren des Turniers zu, d. h. Vor- und Nachname, Club, Stadt, E-Mail und Bild für Werbe- und Marketingzwecke im Zusammenhang mit ihren Aktivitäten.
Weitere Informationen erteilt der Schiedsrichter Arkadiusz Korbal tel. 663 233 532 arek@szachy.szczecin.pl

chess:manager