II CHARYTATYWNY TURNIEJ SZACHOWY – SZACHIŚCI DLA CHORYCH NA MUKOWISCYDOZĘ Grupa B (dzieci do lat 13)

Zgłoszenia zamknięte!
Formularz zgłoszeniowy do turnieju został wyłączony
chess:manager