II Otwarte Mistrzostwa UKS Sparta Białołęka w szachach błyskawicznych

26.05
2024
Data
Warsaw
POL
Miasto
3'
+2"
Tempo
11/11
Rundy

II Otwarte Mistrzostwa UKS Sparta Białołęka w szachach błyskawicznych

Pod patronatem honorowym Prezesa Polskiego Związku Szachowego, Radosława Jedynaka.

I. Cel
• popularyzacja gry w szachy,
• rywalizacja sportowa,
• możliwość podwyższenia/zdobycia rankingu FIDE
• wyłonienie najlepszych zawodników UKS Sparta Białołęka

II. Organizator
UKS Sparta Białołeka
Akademia Szachowa Gambit

Sponsor Turnieju:
MM Consulting J. Michniewski

Partner Turnieju:
Bohema House sp. z o.o. Teatr Ekologiczny BOHEMA HOUSE

III. Termin i miejsce
Turniej odbędzie się w dniu 26 maja na terenie Teatru Ekologicznego Bohema House ul. Smugowa 46a

IV. Kontakt
Sędzia główny: Maciej Kowalec (tel: 506 659 852; e-mail: maciek.kowalec@gmail.com)
Koordynator turnieju: Jakub Suliborski (tel: 690687003 ; e-mail: jakub.suliborski@gmail.com)

V. System rozgrywek i tempo gry
Turniej rozgrywany systemem szwajcarskim na dystansie 11 rund.
Tempo gry wynosi 3 minut + 2 sekundy za posunięcie dla zawodnika na rozegranie partii.
Turniej zgłoszony do oceny rankingowej FIDE.

VI. Wpisowe
Wpisowe do turnieju wynosi 50zł ; dla zawodników UKS Sparta Białołęka - 40 zł
Przy udziale w dwóch turniejach wpisowe wynosi 80zł, dla zawodników Sparty 60zł.

Wpisowe płatne gotówką w dniu zawodów.
Całość wpisowego przeznaczona jest na wyjazd juniorów Sparty na Drużynowe Mistrzostwa Polski Juniorów.

VII. Nagrody

1 miejsce: puchar, nagroda rzeczowa
2 miejsce: medal, nagroda rzeczowa
3 miejsce: medal, nagroda rzeczowa
Miejsca IV-VI nagrody rzeczowe

1 miejsce w kategorii Kobiet: puchar, nagroda rzeczowa
2 miejsce w kategorii Kobiet: medal, nagroda rzeczowa
3 miejsce w kategorii Kobiet: medal, nagroda rzeczowa

1 miejsce w kategorii Junior do 18 lat: medal,nagroda rzeczowa
2 miejsce w kategorii Junior do 18 lat: medal, nagroda rzeczowa
3 miejsce w kategorii Junior do 18 lat: medal, nagroda rzeczowa

1 miejsce w kategorii Junior do 14 lat: medal,nagroda rzeczowa
2 miejsce w kategorii Junior do 14 lat: medal, nagroda rzeczowa
3 miejsce w kategorii Junior do 14 lat: medal, nagroda rzeczowa

1 miejsce w kategorii Junior do 10 lat: medal,nagroda rzeczowa
2 miejsce w kategorii Junior do 10 lat: medal, nagroda rzeczowa
3 miejsce w kategorii Junior do 10 lat: medal, nagroda rzeczowa

Najlepszy Zawodnik z IV kategorią szachową
Najlepszy Zawodnik z V kategorią szachową
Najlepszy Zawodnik bez kategorii szachowej

Najlepszy Zawodnik Sparty: puchar, nagroda rzeczowa
Najlepsza Zawodniczka Sparty: puchar, nagroda rzeczowa

Najlepszy Junior Sparty do 18 lat puchar, nagroda rzeczowa
Najlepszy Juniorka Sparty do 18 lat puchar, nagroda rzeczowa

Nagrody nie są łączone.

VIII. Harmonogram
Niedziela:
• godz. 9:15 - 9:40 – weryfikacja zawodników,
• godz. 9:50 – odprawa techniczna,
• godz. 10:00 – rozpoczęcie I rundy

Zakończenie odbędzie się 15 minut po zakoczeniu ostatniej partii

IX. Zgłoszenia
Termin zgłoszeń upływa 22 maja 2024r. (środa)
Po tym terminie zgłoszenie będzie możliwe tylko w przypadku wolnych miejsc.
Zapisy poprzez portal www.chessmanager.com lub u koordynatora turnieju wyłącznie na adres email : jakub.suliborski@gmail.com

Limit miejsc w turnieju wynosi 120

X. Kolejność miejsc
O kolejności miejsc decyduje:
• suma zdobytych punktów,
• wartościowanie Buchholza 1,
• wartościowanie Buchholza,
• wartościowanie Sonneborna-Bergera,
• progres,
• bezpośredni pojedynek,
• liczba zwycięstw.

XI. Ustalenia końcowe
• turniej rozgrywany jest zgodnie z przepisami FIDE,
• grających i kibiców obowiązuje całkowity zakaz korzystania z telefonów oraz przestrzegania
regulaminu Rodzinnego Edukacyjnego Centrum Rozrywki Ekologicznej w Warszawie przy ul.Smugowej 46a
• przez cały czas trwania turnieju uczestnicy niepełnoletni znajdują się pod opieką rodziców,
• interpretacja regulaminu należy do sędziego głównego,
• organizator zastrzega prawo wniesienia zmian do powyższego komunikatu,
• uczestnicy zawodów ubezpieczają się we własnym zakresie na czas ich trwania.
• biorąc udział w turnieju uczestnik wyraża zgodę na:
o utrwalanie swojego wizerunku przez organizatorów,
o korzystanie przez organizatorów z wizerunku utrwalonego w związku z realizacją turnieju oraz przenosi
na organizatorów w zakresie nieograniczonym czasowo i terytorialnie wszelkie prawa do korzystania
i rozporządzania wizerunkiem uczestnika i jego nagraniami (fotograficznymi, audiowizualnymi, dźwiękowymi)
zarejestrowanymi w związku z turniejem,
o przetwarzanie przez organizatorów jego danych osobowych zawartych w zgłoszeniu do udziału w turnieju,
potrzebnych dla organizacji tego turnieju oraz w celach marketingowych. Dane osobowe przechowywane
będą u organizatorów.

chess:manager