VI Turniej o Puchar Dziekana Wydziału Nauk o Zdrowiu PUM w Szczecinie - Grupa B

29.12.2018
30.12.2018
Data
Szczecin
POL
Miejsce
30'
+30"
Tempo
7/7
Rundy

Kojarzenia

Nazwisko, Imię Wynik Nazwisko, Imię
1. Jednoralski, Bogusz 1 : 0 Leszcz, Mateusz
2. Motyl, Piotr 1 : 0 Subocz, Gabriel
3. Pasierbik, Patryk ½ : ½ Sikorski, Kacper
4. Tokarek, Hanna 0 : 1 Zeissel, Andrzej
5. Lewek, Jakub 1 : 0 Soszka, Szymon
Zobacz wszystkie

Wyniki

Nazwisko, Imię Ranking Pkt
1. Jednoralski, Bogusz 1166 6.5
2. Motyl, Piotr 6.0
3. Leszcz, Mateusz 1022 5.5
4. Łoński, Aleksander 5.0
5. Zeissel, Andrzej 1117 5.0
Zobacz wszystkich 45 zawodników

VI Turniej o Puchar Dziekana Wydziału Nauk o Zdrowiu PUM w Szczecinie

Szczecin, 28-30.12.2018 r.

I. ORGANIZATOR
KSz Gryf Szczecin www.gryfszczecin.org
Wydział Nauk o Zdrowiu PUM w Szczecinie
II. CEL ROZGRYWEK
Popularyzacja sportu szachowego.
Umożliwienie podniesienia kategorii szachowych oraz zdobycia rankingu FIDE.
III. TERMIN I MIEJSCE, ZAPISY
Wydział Nauk o Zdrowiu PUM w Szczecinie ul. Żołnierska 48.
Zapisy do 27.12.2018 przez serwis ChessManager:
Grupa A, 28-30. Grudnia: https://www.chessmanager.com/pl/tournaments/6017243733295104
Potwierdzenia zgłoszeń 28.12 od 11:15 do 11:45 na sali gry.
Grupa B, 29-30. Grudnia: https://www.chessmanager.com/pl/tournaments/6265567937822720
Potwierdzenia zgłoszeń 29.12 od 9:15 do 9:45 na sali gry.
Alternatywnie można wysłać zgłoszenie przez e-mail: klub@szachy.szczecin.pl lub sms na numer: 663 233 532 z podaniem grupy, imienia, nazwiska i daty urodzenia.
IV. SYSTEM I ZASADY ROZGRYWEK
Obowiązuje podział na 2 grupy turniejowe:
Grupa A: zawodnicy od rankingu 1600 PZSzach lub posiadacze ELO. Turniej zgłoszony do FIDE. Ograniczenie maksymalnego ELO uczestnika do 2199 ze względu na tempo gry zgodne z wytycznymi FIDE. 7 rund, system szwajcarski, tempo: 60’+30” na ruch. Możliwość zdobycia kategorii od II do normy na kandydata.
Grupa B: zawodnicy do rankingu 1600 PZSzach włącznie. 7 rund, system szwajcarski, tempo 30’+30” na posunięcie. Możliwość zdobycia kategorii od V do II.
O kolejności zdobytych miejsc w przypadku tej samej liczby punktów decyduje kolejno: Buchholz Cut-1, pełny Buchholz, Liczba zwycięstw, Progres.
W obu grupach zapis partii jest obowiązkowy. Zwolnione z obowiązku zapisu mogą być tylko dzieci do lat 7.
V. WPISOWE
Grupa A - 60,00 zł (wpisowe zawiera opłatę klasyfikacyjno-rankingową dla PZSzach oraz opłatę dla FIDE).
Grupa B - 40,00 zł
Wpisowe płatne do 27.12.2018 na konto KSz Gryf Szczecin: 82 1540 1085 2030 9140 0585 0001 (w tytule proszę wpisać Turniej PUM + imię i nazwisko osób, za które dokonywana jest wpłata) lub gotówką przed odprawą techniczną.
Członkowie KSz Gryf Szczecin mający uregulowaną składkę roczną 2018 otrzymują 10 zł zniżki.
VI. HARMONOGRAM
Grupa A
Piątek, 28.12.2018
11:15 - 11:45 potwierdzenie zgłoszeń
12:00 - 15:00 runda 1
15:00 - 18:00 runda 2
Sobota, 29.12.2018
09:30 - 12:30 runda 3
12:30 - 15:30 runda 4
16:00 - 19:00 runda 5
Niedziela 30.12.2018
9:30 - 12:30 runda 6
12:30 - 15:30 runda 7
15:45 - 16:00 zakończenie turnieju

Grupa B
Sobota, 29.12.2018
09:15 - 09:45 potwierdzenie zgłoszeń
10:00 - 14:00 runda 1, runda 2
14:30 - 18:30 runda 3, runda 4
Niedziela, 30.12.2018
09:30 - 13:30 runda 5, runda 6
13:45 - 15:45 runda 7
15:45 - 16:00 zakończenie turnieju

Harmonogram może być skorygowany w przypadku przedłużenia się czasu trwania rund.
Spóźnienie większe niż 30 minut skutkuje walkowerem. Nieusprawiedliwiona nieobecność na partii skutkuje usunięciem z kojarzenia kolejnej rundy.

VII. NAGRODY I WYRÓŻNIENIA
W grupie A:
I miejsce 500,00 zł + puchar Dziekana Wydziału Nauk o Zdrowiu PUM w Szczecinie.
Nagrody finansowe dla minimum 10% uczestników. Wysokość zostanie podana po II rundzie.
Nagrody rzeczowe: najlepsza kobieta i w grupach wiekowych do lat 11, 13 i 15.
W grupie B:
I miejsce 200,00 zł + puchar.
Nagrody finansowe dla minimum 10% uczestników. Wysokość zostanie podana po II rundzie.
Nagrody rzeczowe w kategoriach wiekowych do lat 7, 9, 11, 13, 15 oraz wśród dziewcząt.
Upominki dla wszystkich juniorów w grupie B.
Organizator stworzy dodatkowe klasyfikacje np. wiekowe lub rankingowe jeśli dana grupa będzie wyjątkowo licznie reprezentowana. Informacja zostanie podana po 1 dniu zawodów.
Wszyscy nagrodzeni finansowo uczestnicy zobowiązani są do pokwitowania odbioru nagrody.
Nagrody odbierane są osobiście podczas ceremonii zakończenia w przeciwnym razie przepadają na rzecz organizatora.
VIII. UWAGI ORGANIZACYJNE
Za ubezpieczenie zawodników odpowiadają kluby delegujące lub rodzice / opiekunowie.
Zgłoszenie do turnieju jest równoznaczne z akceptacją treści komunikatu organizacyjnego turnieju.
Organizator nie zapewnia ani nie pośredniczy w kwestiach noclegów i wyżywienia.
Obowiązuje całkowity zakaz posiadania telefonów komórkowych lub innych urządzeń elektronicznych na sali gry. Zawodnik za zgodą sędziego może wnieść na salę gry telefon lub inne urządzenie elektroniczne pod warunkiem, że jest całkowicie wyłączone i schowane w torbie, plecaku itp.
Uczestnicy biorący udział w turnieju, wyrażają zgodę na zbieranie i przetwarzanie podanych przez nich danych osobowych przez organizatorów turnieju tj. imię i nazwisko, klub, miejscowość, e-mail, oraz wizerunku w celach promocyjno – marketingowych, związanych z ich działalnością.
Ostateczna interpretacja treści komunikatu należy do organizatora. Organizator zastrzega sobie prawo do ewentualnych zmian w niniejszym komunikacie.
Dodatkowych informacji udziela sędzia i organizator Arkadiusz Korbal tel. 663 233 532 arek@szachy.szczecin.pl

chess:manager