Turniej o Puchar Wójta Gminy Mysłakowice OPEN

05.11
2022
Data
Łomnica k. Jeleniej Góry
POL
Miejsce
10'
+5"
Tempo
7/7
Rundy

Wyniki

Nazwisko, Imię Ranking Pkt
1. Gul, Samuel 1529 6.5
2. Buchar, Petr 1887 5.0
3. Frąc, Piotr 1440 5.0
4. Błaszkiewicz, Jakub 1498 5.0
5. Ulman, Tomas 1622 4.5
Zobacz wszystkich 27 zawodników

REGULAMIN
Turnieju Szachowego o Puchar Wójta Gminy Mysłakowice
5 listopada 2022 r. Mysłakowice

1. ORGANIZATORZY
Gmina Mysłakowice
Wójt Gminy Mysłakowice – Michał Orman
Klub Szachowy Jelonka Jelenia Góra
Gminny Ośrodek Kultury w Mysłakowicach

CELE
promocja Gminy Mysłakowice,
popularyzacja gry w szachy wśród dzieci i młodzieży oraz ich rodziców,
nauka odpowiedzialności za podejmowane decyzje,
sportowa rywalizacja z rówieśnikami.

TERMIN
5 listopada 2022 r. (sobota )

MIEJSCE
ZMIANA SALI GRY!!!
Karkonoska 36, 58-531 Łomnica. Świetlica wiejska
GRUPY ROZGRYWKOWE I ZAWODNICY
W turnieju mogą brać udział zawodnicy:
OPEN seniorzy , juniorzy powyżej lat 14 (ur. 2008 i starsi) oraz dzieci do lat 14 z rankingiem PZSzach min. 1600
U14 juniorzy urodzeni w roku 2008 i młodsi z rankingiem do 1600 (max. II kat. Kobieca lub III kat. Męska)
U10 juniorzy urodzeni w roku 2012 i młodsi z rankingiem do 1250 (IV i V kat. kobieca, V męska/ oraz bez kategorii szachowej)
W przypadku niskiej frekwencji organizator zastrzega możliwość łączenia grup.
TEMPO GRY
OPEN - 7 rund, 10 minut na zawodnika na partię + 5 s. za każde wykonane posunięcie.
U14 - 7 rund, 10 minut na zawodnika na partię + 5 s. za każde wykonane posunięcie.
U10 – 5 rund, 30 minut na zawodnika na partię
PRZEPISY GRY
Obowiązują aktualne przepisy gry FIDE i Kodeksu Szachowego.
Kojarzenie rund systemem szwajcarskim.
Za zwycięstwo w partii zawodnik otrzymuje 1 pkt., za remis 0,5 pkt., za porażkę 0 pkt.
Kolejność miejsc ustala się w oparciu o:
sumę punktów,
Buchholz średni,
Buchholz,
progress,
liczbę zwycięstw,
liczbę zwycięstw czarnymi.
Spóźnienie większe niż 5 minut na rundę oznacza automatyczną przegraną.

WARUNKI UCZESTNICTWA
W turnieju mogą brać udział wszystkie osoby spełniające kryteria określone w pkt. 5.
Dzieci mogą brać udział w turnieju tylko i wyłącznie za zgodą i pod opieką rodziców lub upoważnionych opiekunów.
Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za niewłaściwe zachowanie uczestników. Rażące naruszanie porządku i dyscypliny oraz postawa zaprzeczająca duchowi Fair Play może skutkować wykluczeniem zawodnika z turnieju.
Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w sali gry.
Uczestnicy ubezpieczają się na własny koszt.

OPŁATY
Wpisowe do turnieju wynosi 30 zł /OPEN/, 25 zł /U-14 i U-10/. Dla mieszkańców Gminy Mysłakowice zniżka 10 zł.

NAGRODY
OPEN
I M. – 300 zł i puchar
II M. – 100 zł i puchar
III M. – 50 zł i puchar
I M. – najlepsza kobieta – 100 zł i puchar
Najlepszy szachista Gminy Mysłakowice – 100 zł i puchar
Najlepsza szachistka Gminy Mysłakowice – 100 zł i puchar
Najlepszy zawodnik do lat 18 Gminy Mysłakowice – 50 zł i puchar

I M. – najlepszy junior do 18 lat – 50 zł i puchar
I M. – najlepsza juniorka do lat 18 – 50 zł i puchar

U14
I M. – 100 zł i puchar
II M. – 50 zł i puchar
III M. –30 zł i puchar
I M. – najlepsza dziewczynka –50 zł i puchar
Najlepszy szachista Gminy Mysłakowice –50 zł i puchar
Najlepsza szachistka Gminy Mysłakowice – 50 zł i puchar
Każdy z uczestników w tej kategorii otrzyma słodką niespodziankę, nagrodę rzeczową i dyplom

U10
I M. – 100 zł i puchar
II M. – 50 zł i puchar
III M. –30 zł i puchar
I M. – najlepsza dziewczynka – 50 zł i puchar
Najlepszy szachista Gminy Mysłakowice – 50 zł i puchar
Najlepsza szachistka Gminy Mysłakowice – 50 zł i puchar
Każdy z uczestników w tej kategorii otrzyma słodką niespodziankę, nagrodę rzeczową i dyplom

Nagrody się nie łączą, zawodnik otrzymuje jedną nagrodę o wyższej wartości.
Weryfikacja mieszkańców Gminy Mysłakowice nastąpi na podstawie okazanego dokumentu tożsamości lub oświadczenia zawodnika lub opiekuna prawnego zawodnika niepełnoletniego.
12. TERMINARZ
09:00
-
09:40
Zapisy i weryfikacja zgłoszeń
10:00
-

Otwarcie
10:05
-
15:15
Turniej
15:30

Zakończenie dla OPEN.
(U-10 zakończenie ok. godz. 14.30)
13. Istnieje możliwość wcześniejszego zakończenia turnieju.
14. ZGŁOSZENIA
Prosimy kierować na adres turnieje@jelonka.eu, za pośrednictwem systemu chessarbiter.com lub do dnia 4 listopada 2022 (piątek do godz. 20:00. lub bezpośrednio przed turniejem (ilość miejsc ograniczona - pierwszeństwo dla zawodników zgłoszonych elektronicznie i sms). Każdy zawodnik musi potwierdzić swój udział w dniu turnieju. Uczestnicy, którzy potwierdzą swój udział po godz. 9:40 będą mogli rozpocząć zawody od 2 rundy. Ilość miejsc w turnieju jest ograniczona. Łącznie we wszystkich grupach może zagrać maksymalnie 100 zawodników.
15. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Opiekę wychowawczą nad zawodnikami niepełnoletnimi sprawują rodzice, opiekunowie prawni lub opiekunowie klubowi. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian do komunikatu. Zawodnicy ubezpieczają się na koszt własny. Uczestnicy turnieju wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach organizacyjnych w myśl postanowień ustawy z dnia 10.05.2018 o ochronie danych osobowych oraz Rozporządzenie PE i Rady UE 2016/679 z dnia 27.04.2016, a także zgodą na nieodpłatne utrwalenie i rozpowszechnienie wizerunku w formie fotografii analogowej i cyfrowej w celach promocyjnych. Przystąpienie do turnieju jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.
Ostateczna interpretacja treści regulaminu należy do Organizatorów.
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do ewentualnych zmian w niniejszym regulaminie.

chess:manager