VI Fide Open do 2199 (elo)

25.05.2019
26.05.2019
Data
Solec Kujawski
POL
Miejsce
60'
+30"
Tempo
5/5
Rundy

Wyniki

Nazwisko, Imię Ranking Pkt
1. Budnik, Mateusz 2055 4.0
2. Darowicki, Mariusz 1883 3.5
3. Szmidt, Przemysław 1865 3.0
4. Sobczak, Mirosław 1893 3.0
5. Żołnierowicz, Krzysztof 2056 2.5
Zobacz wszystkich 12 zawodników

REGULAMIN
Mistrzostwa Województwa Kujawsko-Pomorskiego Juniorów
w Szachach do lat 9, 11, 13 oraz VI Fide Open do 2199 i 1400
Solec Kujawski, 25-26.05.2019 r.

Cel:
Wyłonienie Mistrzów Województwa Kujawsko – Pomorskiego Juniorów i Juniorek.
Popularyzacja szachów wśród dzieci i podnoszenie ich poziomu sportowego.

Termin i miejsce:
25-26 maja 2019 r. w Solcu Kujawskim – Restauracja Jaskiniowa (http://www.juraparksolec.pl/).
Organizatorem turnieju jest Kujawsko-Pomorski Związek Szachowy.
Kierownik mistrzostw: Jarosław Wiśniewski (609 992 909).

Terminarz:
„9, 11, 13, OPEN B do 1400 (Elo)”
25.05, 09:00-09:30 – potwierdzenie udziału
25.05, 10:00-19:00 – rundy I-IV
26.05, 09:00-15:00 – rundy V-VII
26.05, ok. 14.30 – zakończenie

„OPEN A do 2199 (Elo)”
– 25.05, 09:00-09:30 – potwierdzenie udziału
25.05, 10:00-19:30 – rundy I-III
26.05, 09:00-15:00 – IV-V
26.05, ok. 14.30 – zakończenie

Uczestnictwo i zgłoszenia:
W turnieju mogą uczestniczyć dzieci zarejestrowane w KPZSzach lub zameldowane na terenie
województwa:

2010 i młodsi – grupa do lat 9
dziewczęta https://www.chessmanager.com/pl/tournaments/6010067243499520/signup
chłopcy https://www.chessmanager.com/pl/tournaments/5644822721331200/signup

2009 i 2008 – grupa do lat 11
dziewczęta https://www.chessmanager.com/pl/tournaments/5681470670635008/signup
chłopcy https://www.chessmanager.com/pl/tournaments/5068448277200896/signup

2007 i 2006 – grupa do lat 13
dziewczęta https://www.chessmanager.com/pl/tournaments/5081872767909888/signup
chłopcy https://www.chessmanager.com/pl/tournaments/5990656776339456/signup

FIDE Open do 2199
https://www.chessmanager.com/pl/tournaments/6194348184043520/signup

FIDE Open do 1400
https://www.chessmanager.com/pl/tournaments/5118520717213696/signup

Grupa Open A do 2199 (Elo) i Open B do 1400 (Elo) dla wszystkich chętnych w ramach wymagań
rankingowych. Uczestnicy (do lat 9, 11 i 13) muszą posiadać licencję zawodniczą PZSzach (istnieje
możliwość wyrobienia licencji na miejscu: deklaracja + opłata 30 zł).
Zgłoszenie powinno zawierać: imię, nazwisko, datę urodzenia, ranking, klub i nr licencji.
Zgłoszenia można wysyłać na adres: paweljaroch84@gmail.com lub przez serwisy turniejowe. Termin
zgłoszeń mija 22 maja 2019 r. Po tym terminie zgłoszenia będą przyjmowane (tylko w razie wolnych
miejsc) na sali gry i zwiększonym wpisowym o 20 zł. Wpisowe opłacamy na miejscu.

Tempo gry i system rozgrywek:
60’+30” na ruch w turniejach OPEN A oraz 30’+30” na ruch w pozostałych grupach. 7 rund systemem
szwajcarskim (w grupie OPEN A – 5 rund), kojarzenie komputerowe. Chłopcy i dziewczynki grają w
osobnych grupach.
W przypadku małej liczby uczestników dopuszcza się łączenie zawodników z sąsiednich grup wiekowych
w jeden turniej. Połączone w ten sposób grupy mogą rozegrać turniej wyłącznie systemem kołowym.
Wówczas ustalenie kolejności miejsc zawodników w poszczególnych grupach wiekowych odbywa się po
uwzględnieniu partii pomiędzy zainteresowanymi zawodnikami jednej grupy wiekowej.

Ocena wyników:
Przy równej ilości zdobytych punktów o kolejności zajętych miejsc decydują: średni Buchholz, pełny
Buchholz, ilość zwycięstw, bezpośredni pojedynek. Przy zmianie systemu rozgrywek na kołowy, punktacja
pomocnicza będzie następująca: Berger, liczba zwycięstw, bezpośredni pojedynek.

Finansowanie:
Wpisowe do turniejów wynosi 60 zł, dla grup zgłoszonych do rankingu Fide (OPEN A, OPEN B i grupy
juniorskie przy udziale min 3 zawodników z rankingiem ELO) i 20 zł dla pozostałych. Wpisowe zawiera
opłatę klasyfikacyjno-rankingową. Koszty uczestnictwa ponoszą kluby lub zawodnicy.

Nagrody:
Za miejsca 1-3 w każdej z grup przewidziane są puchary, 1-6 dyplomy. Za pierwszych 6 miejsc nagrody
rzeczowe (MWJ 9-11-13). Przy min. 30 zgłoszeniach w turnieju Open A i B, I nagroda wyniesie 300 zł. Min.
3 nagrody finansowe. Za dalsze miejsca w klasyfikacji generalnej przewidziane są nagrody rzeczowe i
drobne upominki.

Sędziowanie:
W mistrzostwach obowiązują aktualne Przepisy Gry FIDE. Spóźnienie na partię wynosi max. 15 minut.
Obowiązuje zapis do końca partii. Dzieci do 7 roku życia włącznie (2012 i młodsi) nie muszą zapisywać
partii, ale czas na ich zegarze wynosić będzie 15’+15”.
Sędzia główny – International Arbiter Paweł Jaroch.

Inne:
Ostateczna interpretacja Regulaminu należy do organizatora i sędziego głównego. Sprzęt do gry zapewnia
organizator. Za zdolność lekarską do startu w zawodach oraz ubezpieczenie odpowiedzialny jest klub
delegujący zawodnika do udziału w turnieju.

Zawodnikom biorącym udział w zawodach przysługuje bilet na zwiedzanie i korzystanie z Parku w wysokości 26 zł za 2 dni, do odbioru w kasie obiektu. Ponadto darmowy wstęp na teren parku przysługuje jednemu rodzicowi lub opiekunowi zawodnika startującego w turnieju. Pozostałe osoby zobowiązane są do wykupienia biletu, zgodnie z cennikiem JuraParku.

Akceptując regulamin uczestnicy turnieju wyrażają zgodę na wykorzystanie przez organizatora podanych danych osobowych w celu przeprowadzenia turnieju oraz publikacji jego wyników.

Akceptując regulamin uczestnicy turnieju oraz osoby towarzyszące wyrażają zgodę na wykorzystanie swojego wizerunku na stronach internetowych oraz profilach społecznościowych organizatora (np. do pamiątkowych galerii zdjęć). Zdjęcia tam zamieszczone mogą być wykorzystywane jedynie do celów informacyjnych i prywatnych.

W sprawach nieujętych Regulaminem obowiązują „WYTYCZNE w sprawie organizacji
i przebiegu zawodów Polskiego Związku Szachowego w szachach na szczeblu międzywojewódzkim i wojewódzkim”.

chess:manager