Szachowa Gwiazdka z Enea Operator

16.12
2023
Data
Września
POL
Miasto
10'
+3"
Tempo
9/9
Rundy

REGULAMIN TURNIEJU SZACHOWEGO
Szachowa Gwiazdka z Enea Operator
WRZEŚNIA, 16 grudnia 2023 r. (sobota)

1.Cel turnieju
- popularyzacja szachów w województwie wielkopolskim
- integracja środowiska szachowego w województwie wielkopolskim
- stworzenie możliwości współzawodnictwa szachistów w różnym wieku
- podniesienie poziomu sportowego dzieci i młodzieży

2.Organizator
- UKS Wrzesińska Akademia Szachowa

3.Partner Strategiczny
- ENEA OPERATOR

4.Partnerzy wspierający
- Samorządowa Szkoła Podstawowa nr 1 we Wrześni
- Gmina Września
- Bajeczna Wideo Budka 360

5.Termin i miejsca zawodów
- 16 grudnia 2023 r. (sobota)
- Samorządowa Szkoła Podstawowa nr 1 we Wrześni, ul. Szkolna 1 (aula szkolna - WEJŚCIE B-od strony boiska).

Wstępny program minutowy:
9.10 – 9.30 weryfikacja zawodników
9.30 – 9.50 oficjalne rozpoczęcie zawodów
10.00 – 15.00 rywalizacja: rundy I – IX
15.00 dekoracja zwycięzców, zakończenie

6.Warunki uczestnictwa, finansowanie, kontakt
- w zawodach mogą uczestniczyć wszyscy chętni bez względu na: umiejętności, posiadaną kategorię, wiek.
- opłata wpisowa wynosi: dzieci i młodzież (zawodnicy urodzeni w 2005 r. i młodsi): 30 zł, osoby dorosłe: 40 zł (rocznik 2004 i starsi). Opłata wpisowa jest bezzwrotna. Opłatę wpisową należy uiścić na konto nr 67 9681 0002 0000 2227 2000 0010.
- zapisy w serwisie www.chessmanager.com do 13 grudnia włącznie (do tego dnia należy opłacić również wpisowe) lub do wyczerpania limitu uczestników.
- po 13 grudnia wpisowe wzrasta do 50 zł / ew. zapisy tylko tel. 510 36 25 25
- limit uczestników ustala się na: 80 osób
- organizator nie wystawia faktur za wpisowe
- organizator zapewnia skromny poczęstunek
- wszelkie pytania należy kierować do Jacka Zielińskiego na adres e-mail: akademiaszachowa@poczta.fm
W DNIU ZAWODÓW ZGŁOSZENIA NIE BĘDĄ PRZYJMOWANE

7.System rozgrywek
Turniej zostanie rozegrany systemem szwajcarskim kontrolowanym na dystansie 7-9 rund. Tempo gry: 15 minut dla zawodnika (P 15’) lub 10 minut + 5 sekund (lub 3 sek) na każdy ruch. Obowiązują przepisy gry FIDE dla szachów szybkich. Turniej NIE JEST zgłoszony do FIDE.

7.Nagrody
OPEN
I miejsce – 300 zł i puchar
II miejsce – 200 zł i puchar
III miejsce – 100 zł i puchar

Najlepsza dziewczynka i chłopiec w kategorii:
- do lat 8 = puchar + nagroda
- 9-10 lat = puchar + nagroda
- 11-12 lat = puchar + nagroda
- 13-15 lat = puchar + nagroda
Najlepsza juniorka i junior z Gminy Września (dziewczynka + chłopiec, rocznik 2005 i młodsi)

W ramach turnieju rozegrane zostaną Mistrzostwa Klubu i nagrodzeni zostaną: najlepsza juniorka i junior trenujący aktualnie w szkółce: UKS Wrzesińska Akademia Szachowa (podział na grupy: początkująca i średnio-zaawansowana).

Zawodnik nagrodzony w jednej kategorii nie może być nagrodzony w kolejnej kategorii.
O przynależności do danej grupy wiekowej decyduje rok urodzenia.

ORGANIZATOR ZASTRZEGA SOBIE MOŻLIWOŚĆ ZMIANY KATEGORII, W KTÓRYCH PROWADZONA BĘDZIE KLASYFIKACJA KOŃCOWA.
Klasyfikacje będą prowadzone z podziałem na kategorie wskazane wyżej tylko w przypadku uczestnictwa w danej grupie minimum 3 zawodników/zawodniczek.
Ostateczny podział na kategorie zostanie zatwierdzony do 16 grudnia, maksymalnie do rozpoczęcia 1 rundy.
- organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wykorzystywania zdjęć i materiałów audiowizualnych z turnieju w celach informacyjnych i promocyjnych
- uczestnik turnieju wyraża zgodę na wykorzystanie przez organizatora podanych danych osobowych w celu przeprowadzenia turnieju oraz publikacji jego wyników
- organizator ma dodatkowo przewidzianą pulę miejsc dla przedstawicieli sponsorów, organizatorów, jednocześnie ma prawo w szczególnych przypadkach zwolnić z najwyższej opłaty zawodników wrzesińskiego klubu i pobrać najniższe wpisowe
- WSZELKIE SPORY ROZSTRZYGA ORGANIZATOR !
U W A G A !
• Organizator nie ubezpiecza uczestników turnieju od następstw nieszczęśliwych wypadków.
• Wskazanym jest ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków
we własnym zakresie
• Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany regulaminu.

chess:manager