Turniej o Puchar C4- Grupa B

02.09.2023
03.09.2023
Data
Jelenia Góra
POL
Miasto
30'
+30"
Tempo
7/7
Rundy

Wyniki

Nazwisko, Imię Ranking Pkt
1. Sierżant, Piotr 6.0
2. Łada, Wojciech 5.5
3. Michalak, Katarzyna 1335 5.0
4. Bodnar, Michał 4.5
5. Duczkowska, Zofia 4.0
Zobacz wszystkich 14 zawodników

Regulamin Turnieju o Puchar C4
1. Organizator 
Szachowy Klub Seniorski C4,
Klub Szachowy „Jelonka” Jelenia Góra,
Szkoła Języków Obcych „Premium”.
2. Miejsce i termin
Turniej odbędzie się  w Szkole Języków Obcych „Premium” ul. Okrzei 11 w dniach 02-03.09.2023.
Potwierdzenie rejestracji i opłacenie wpisowego 9.30-9.45 02.09.2023.
Start pierwszej rundy sobota 02.09.2023 10.00
3. Cel turnieju 
popularyzacja szachów wśród dzieci i dorosłych
integracja środowiska szachowego
efektywne i ciekawe spędzenie czasu wolnego
4. Uprawnieni do gry 
Limit uczestników w turnieju 60 osób.
Grupa A – osoby z rankingiem PZSzach 1800 lub wyżej.
Grupa B - osoby z rankingiem PZSzach od 1600 do 1799
Grupa C - osoby z rankingiem PZSzach od 1250 do 1599
W wyjątkowych sytuacjach organizator może zadecydować o dopuszczeniu do danej grupy osoby z innym rankingiem.
5. Zapisy do dnia 01.09.2023 do godziny 20:00
W wyjątkowych przypadkach Organizator może przyjąć zgłoszenie w dniu turnieju do godz.10:00 bezpośrednio przed zawodami, ale organizator nie gwarantuje miejsca w turnieju ze względu na ograniczoną liczbę miejsc do 60 uczestników
6. Wpisowe
80 zł od zawodnika, zawodniczki i zawodnicy KSz Jelonka Jelenia Góra 60 zł
7. System rozgrywek 
Grupa A – system szwajcarski, 5 rund, tempo gry: 60min+30sek na zawodnika. Sobota 3 rundy, niedziela 2 rundy. Kojarzenie czwartej rundy odbędzie się w niedzielę o godz 10.00. Obowiązuje zapis szachowy. Możliwość zrobienia normy częściowej na I kat szachową. „Dokończenia normy” będzie możliwe w ramach niezależnego turnieju w dniach 7-8.10.2023. W przypadku liczby zgłoszeń uniemożliwiającej zorganizowanie rozgrywek systemem szwajcarskim organizator dopuszcza możliwość rozgrywek systemem kołowym.
Grupa B - system szwajcarski, 7 rund, tempo gry: 30min+30sek na zawodnika. Sobota 4 rundy, niedziela 3 rundy. Kojarzenie piątej rundy odbędzie się w niedzielę o godz 10.00. Obowiązuje zapis szachowy. Możliwość zrobienia normy częściowej na II kat szachową. W przypadku liczby zgłoszeń uniemożliwiającej zorganizowanie rozgrywek systemem szwajcarskim organizator dopuszcza możliwość rozgrywek systemem kołowym.
Grupa C - system szwajcarski, 7 rund, tempo gry: 30min+30sek na zawodnika. Sobota 4 rundy, niedziela 3 rundy. Kojarzenie piątej rundy odbędzie się w niedzielę o godz 10.00. Obowiązuje zapis szachowy. Możliwość zrobienia normy częściowej na III kat szachową. W przypadku liczby zgłoszeń uniemożliwiającej zorganizowanie rozgrywek systemem szwajcarskim organizator dopuszcza możliwość rozgrywek systemem kołowym.
8. Przepisy gry
Obowiązują aktualne przepisy gry FIDE i Kodeksu Szachowego.
Kojarzenie rund systemem szwajcarskim.
Za zwycięstwo w partii zawodnik otrzymuje 1 pkt, za remis 0,5 pkt, za porażkę 0 pkt.
Kolejność miejsc ustala się w oparciu o sumę punktów, Buchholz średni, Buchholz, progres, liczba zwycięstw, liczba zwycięstw czarnymi.
Spóźnienie większe niż 10 minut na rundę oznacza automatyczną przegraną
9. Nagrody 
Grupa A – Puchar oraz nagroda gwarantowana w wysokości 400 zł. dla zwycięzcy. Nagrody finansowe za miejsca 2-3 zostaną ogłoszone po pierwszej rundzie.
Grupa B - Puchar dla zwycięzcy oraz nagrody rzeczowe dla osób z miejsc 1-3.
Grupa C - Puchar dla zwycięzcy oraz nagrody rzeczowe dla osób z miejsc 1-3 .
10. Postanowienia końcowe:
W turnieju mogą brać udział wszystkie osoby, spełniający kryteria określone w pkt. 4.
Dzieci mogą brać udział w turnieju tylko i wyłącznie za zgodą i pod opieką rodziców lub upoważnionych opiekunów.
Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za niewłaściwe zachowanie uczestników. Rażące naruszanie porządku i dyscypliny oraz postawa zaprzeczająca duchowi Fair Play może skutkować wykluczeniem zawodnika z turnieju. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy uczestników. Uczestnicy ubezpieczają się na własny koszt. Wzięcie udziału w turnieju jest równoznaczne z akceptacją postanowień Regulaminu i oznacza zgodę na wykorzystanie danych osobowych oraz wizerunku zawodników i ich partii zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych,
Organizator zastrzega że w wypadku małej ilości zawodników może łączyć grupy
Organizator przewiduje nagrodę niespodziankę dla najlepszej Kobiety
Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora.

chess:manager