Wiosenne Granie w MECHAN-ie 2023- OPEN B

22.04
2023
Data
Jelenia Góra
POL
Miasto
10'
+5"
Tempo
7/7
Rundy

REGULAMIN
Wiosennego Turnieju Szachowego
22 kwietnia 2023 r.

ORGANIZATOR
Klub Szachowy Jelonka Jelenia Góra
ZST Mechanik w Jeleniej Górze

CELE
Promocja ZST Mechanik w Jeleniej Górze
Popularyzacja gry w szachy wśród dzieci i młodzieży oraz dorosłych
Nauka odpowiedzialności za podejmowane decyzje

TERMIN, MIEJSCE
22.04.2023 r. (sobota), ZST Mechanik ul. Obrońców Pokoju 10 w Jeleniej Górze

GRUPY ROZGRYWKOWE I ZAWODNICY
OPEN A –(RAPID CZARNÓW SKI 2023- kwiecień) seniorzy, juniorzy 15-18 lat (ur. 2008-2005) oraz dzieci do lat 14 i młodsze z rankingiem PZSzach min. 1600
OPEN B – juniorzy urodzeni w latach 2009-2017 z rankingiem do 1400
U 8 – urodzeni w roku 2015
U 7 – urodzeni w roku 2016 i młodsi
W przypadku niskiej frekwencji organizator zastrzega możliwość łączenia grup

TEMPO GRY
OPEN A – 7 rund, 10 minut na zawodnika na partię + 5 sekund za każde wykonane posunięcie- zgłoszone do FIDE
OPEN B – 7 rund, 10 minut na zawodnika na partię + 5 sekund za każde wykonane posunięcie
U 8 – 6 rund, 30 minut na zawodnika na partię (możliwość uzyskania V i IV kategorii szachowej)
U 7 – 3 rundy w grupach 4-osobowych, 10 minut na zawodnika na partię

PRZEPISY GRY
Obowiązują aktualne przepisy gry FIDE i Kodeksu Szachowego.
Kojarzenie rund systemem szwajcarskim.
Za zwycięstwo w partii zawodnik otrzymuje 1 pkt, za remis 0,5 pkt, za porażkę 0 pkt.
Kolejność miejsc ustala się w oparciu o: sumę punktów, Buchholz średni, Buchholz, progres, liczba zwycięstw, liczba zwycięstw kolorem czarnym.
Spóźnienie większe niż 5 minut na rundę oznacza automatyczną przegraną.

WARUNKI UCZESTNICTWA
Dzieci mogą brać udział w turnieju tylko i wyłącznie za zgodą i pod opieką rodziców lub upoważnionych opiekunów.
Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za niewłaściwe zachowanie uczestników. Rażące naruszenie porządku i dyscypliny oraz postawa zaprzeczająca duchowi Fair Play może skutkować wykluczeniem zawodnika z turnieju. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w sali gry. Uczestnicy ubezpieczają się na własny koszt.

OPŁATY
Wpisowe do turnieju wynosi 30 zł

NAGRODY
OPEN A RAPID CZARNOW-SKI- kwiecień 2023
I- 150 zł, II- 100 zł, III- 60 zł, I kobieta- 50 zł, I junior (ur. 2007 i młodsi)- 50 zł
OPEN B - nagrody rzeczowe
U8 i U7 - nagrody rzeczowe

TERMINARZ
09.00-09.40 Zapisy i weryfikacja zgłoszeń
10.00 Otwarcie
10.05-15.15 Turniej
15.15 Zakończenie dla OPEN A i OPEN B
U8, U7 – zakończenie ok. godz. 12.00

ZGŁOSZENIA
Zgłoszenia za pośrednictwem serwisów: chessarbiter, chessmanager lub telefonicznie: 880649262, mailowo: turnieje@jelonka.eu

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Ostateczna interpretacja treści regulaminu należy do organizatorów.
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do ewentualnych zmian w regulaminie.

chess:manager