I Turniej Szachowy o Puchar Burmistrza Trzemeszna

18.05
2019
Data
Trzemeszno
POL
Miejsce
15'
Tempo
7/7
Rundy

UWAGA KOMUNIKAT Z DNIA 8.05.2019 !!! PRZECZYTAJ UWAŻNIE:
Informujemy, że z przyczyn niezależnych od organizatora zmianie uległa godzina rozpoczęcia turnieju, który rozpocznie się o 14.00. Za zmianę przepraszamy!
Jeśli ktoś opłacił już wpisowe, a nowa godzina sprawia, że nie może uczestniczyć w imprezie to prosimy o kontakt e-mail.

REGULAMIN
I Turniej Szachowy
o Puchar Burmistrza Trzemeszna
Trzemeszno, 18 maja 2019 r. (sobota)

1.Cel turnieju
- popularyzacja szachów w powiecie gnieźnieńskim, gminie Trzemeszno
- integracja środowiska szachowego w gminie Trzemeszno
- stworzenie możliwości współzawodnictwa szachistów w różnym wieku
- podniesienie poziomu sportowego dzieci i młodzieży

2.Organizator
- Sekcja Szachowa Ośrodka Sportu i Rekreacji w Trzemesznie

3.Partner
- Stowarzyszenie Pomagam Aktywnie

4.Patronat Honorowy
- Pan Krzysztof Dereziński - Burmistrz Trzemeszna

5.Termin i miejsca zawodów
- 18 maja 2019 r. (sobota)
- Ośrodek Sportu i Rekreacji w Trzemesznie, ul. Piastowska 11, 62-240 Trzemeszno

Wstępny program minutowy:
13.30 – 13.40 weryfikacja zawodników
13.40 – 14.00 oficjalne rozpoczęcie zawodów
14.00 – 17.30 rywalizacja: rundy I - VII
17.30 dekoracja zwycięzców, zakończenie

6.Warunki uczestnictwa, finansowanie, kontakt
- w zawodach mogą uczestniczyć wszyscy chętni bez względu na: umiejętności, posiadaną kategorię, wiek
- zapisy w serwisie www.chessmanager.com do 16 maja br. (do tego dnia należy opłacić również wpisowe)
- opłata wpisowa wynosi: dzieci i młodzież do lat 18 (zawodnicy urodzeni w 2001 r. i młodsi): 15 zł, pozostali: 25 zł.
- limit uczestników ustala się na: 80 osób.
- wszelkie pytania należy kierować do sędziego zawodów Jacka Zielińskiego na adres e-mail: kontakt@pomagamaktywnie.pl
W DNIU ZAWODÓW ZGŁOSZENIA NIE BĘDĄ PRZYJMOWANE

7.System rozgrywek
Turniej zostanie rozegrany systemem szwajcarskim kontrolowanym na dystansie 7 rund. Tempo gry: 15 minut dla zawodnika (P 15’) Obowiązują przepisy gry FIDE dla szachów szybkich.

8.Nagrody
OPEN
Miejsce I – nagroda rzeczowa i puchar,
Miejsce II – nagroda rzeczowa i puchar,
Miejsce III – nagroda rzeczowa i puchar,
Miejsce IV – nagroda rzeczowa,
Miejsce V – nagroda rzeczowa.
Najlepsza dziewczynka i chłopiec w kategorii:
a) do lat 8 (nagrody rzeczowe),
b) 9-10 lat (nagrody rzeczowe),
c) 11-12 lat (nagrody rzeczowe),
d) 13-15 lat (nagrody rzeczowe).
Zawodnik nagrodzony w jednej kategorii nie może być nagrodzony w kolejnej kategorii.

9.Informacje dodatkowe
- organizator zapewnia skromny poczęstunek dla uczestników
- organizator zastrzega sobie możliwość zmiany kategorii wiekowych, w których prowadzona będzie klasyfikacja końcowa
- organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wykorzystywania zdjęć i materiałów audiowizualnych z turnieju w celach informacyjnych i promocyjnych
- WSZELKIE SPORY ROZSTRZYGA ORGANIZATOR !

U W A G A !
• Organizator nie ubezpiecza uczestników turnieju od następstw nieszczęśliwych wypadków.
• Wskazanym jest ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków
we własnym zakresie

chess:manager