67. Mistrzostwa Warszawy'2018 - gr. A

12.11.2018
19.11.2018
Data
Warszawa
POL
Miasto
90'
+30"
Tempo
9/9
Rundy

67. INDYWIDUALNE MISTRZOSTWA WARSZAWY W SZACHACH STANDARDOWYCH
12-19.11.2018

pod patronatem honorowym Prezesa Polskiego Związku Szachowego - GM Radosława Jedynaka

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY

**1.ORGANIZATOR **
- Szkolny Związek Sportowy Warszawy i Województwa Mazowieckiego
- Mazowiecki Związek Szachowy

**
2.WSPÓŁORGANIZATORZY
- Natoliński Ośrodek Kultury
- Urząd Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy
**
3.PATRONAT MEDIALNY

- Szachowy Serwis Informacyjny INFOSZACH

**4.TERMIN I MIEJSCE ZAWODÓW **
Mistrzostwa zostaną rozegrane w NOK w Warszawie, ul. Na Uboczu 3 (Ursynów) w dniach 12-19.11.2018. Odprawa techniczna w dniu 12.11.2018 o godz. 17:15.

**5.OBSADA SĘDZIOWSKA **
Sędzia główny Mistrzostw Warszawy IA Magdalena Judek
Transmisja, sędzia asystent Sebastian Sentowski

**6.WARUNKI UCZESTNICTWA **
Turniej A – dla zawodników 1800 elo i powyżej
Turniej B – dla zawodników do 1800 elo.

**7.ZGŁOSZENIA **
Warunkiem udziału jest przesłanie zgłoszenia przez formularz zgłoszeniowy oraz dokonanie opłat:
• startowej w wysokości 150 zł (turniej A) i 120 zł (turniej B),
• rankingowej w wysokości 20 zł dla obu turniejów,
płatne na konto MZSzach: Bank BGŻ BNP Paribas nr 07 2030 0045 1110 0000 0252 9060 w terminie do 31 października 2018, w tytule przelewu należy podać „MW A lub MW B - imię nazwisko”. W przypadku rezygnacji z udziału w Mistrzostwach opłaty startowa i rankingowa nie podlegają zwrotowi.
Wpisowe dla zgłaszających swój udział po tym dniu jest o 50 zł wyższe.
Zawodnicy z tytułami IM i GM są zwolnieni z wpisowego.

UWAGA: liczba miejsc ograniczona do 100 osób (pojemność sali).

8.TERMINARZ ROZGRYWEK **
12.11.2018 - uroczyste otwarcie 17.00, runda I 17.30.
13.11.2018 17:30 - II runda
14.11.2018 17:30 - III runda
15.11.2018 17:30 - IV runda
16.11.2018 17:30 - V runda
17.11.2018 17:30 - VI runda
18.11.2018 10:00 - VII runda
18.11.2018 17:30 - VIII runda
19.11.2018 16:00 - IX runda
UWAGA: grupa B rozpoczyna rundę o godz. 17:00 [aktualizacja z dn. 16.11.2018]

19.11.2018 21:00 - zakończenie

**9.SYSTEM ROZGRYWEK **
Mistrzostwa Warszawy zostaną rozegrane systemem szwajcarskim na dystansie 9 rund. Tempo gry: gr. A: 90 minut dla zawodnika, z dodawaniem 30 sekund na każde posunięcie od początku partii
gr. B: 60 minut dla zawodnika, z dodawaniem 30 sekund na każde posunięcie od początku partii.
Dopuszczalne spóźnienie na rundę wynosi 30 minut. Spóźnienie powyżej 30 minut karane jest walkowerem.

**10.NAGRODY **
• W każdej grupie puchary za miejsca 1-3 oraz dla najlepszej kobiety.
• W gr. B dodatkowe puchary dla najlepszych juniorów do lat 14, 12 i 10.
• Nagrody pieniężne:

Grupa Pozycja Nagroda
A 1. miejsce 3 000 zł
A 2. miejsce 2 000 zł
A 3. miejsce 1 000 zł
A 4. miejsce 500 zł
A 5. miejsce 400 zł
A 6. miejsce 300 zł
A Najlepsza kobieta 500 zł
B 1. miejsce 700 zł
B 2. miejsce 500 zł
B 3. miejsce 300 zł
B Najlepsza kobieta 300 zł

• Powyższe nagrody nie są łączone.
• Podane kwoty są kwotami brutto. Zgodnie z przepisami obowiązującymi w Polsce, nagrody do 2000 PLN zwolnione są z podatku. Podatek od pozostałych nagród wynosi 10%.
• Dodatkowo przewidziane są nagrody specjalne m.in. :
- za najpiękniejszą partię Mistrzostw –w gr. A w kwocie 300 zł, w gr. B w kwocie 200 zł
- w gr. B dla najlepszych juniorów do lat 14, 12 i 10

• Nagrody odbierają zawodnicy osobiście na zakończeniu turnieju. Nagrody nieodebrane na zakończeniu Mistrzostw przechodzą na rzecz organizatora.
• O kolejności miejsc decyduje suma punktów. W przypadku równej ilości punktów decyduje
punktacja pomocnicza w kolejności: średni Bucholz, Bucholz, liczba zwycięstw, liczba partii granych kolorem czarnym

** 11.STRONA INTERNETOWA **
Strona internetowa Mistrzostw będzie dostępna pod adresem: www.infoszach.pl/mistrzostwa-warszawy.
10 partii z turnieju A i 5 z turnieju B będzie transmitowanych on-line.

12.POSTANOWIENIA KOŃCOWE
• Zawodniczki i zawodnicy nieobecni na odprawie technicznej bez uprzedniej zgody sędziego głównego nie zostaną dopuszczeni do zawodów. Zgoda taka będzie udzielana tylko w wyjątkowych przypadkach losowych.
• Wszyscy uczestnicy Mistrzostw mają obowiązek rozegrać wszystkie partie turnieju, z wyjątkiem przypadku choroby zawodnika poświadczonej zwolnieniem lekarskim.
• W mistrzostwach będą obowiązywały przepisy FIDE.
• Uczestnicy zawodów ubezpieczają się we własnym zakresie.
• Udział w turnieju wiąże się z akceptacją regulaminu i wyrażeniem zgody na wykorzystywanie zdjęć i nagrań z udziałem ich uczestników do celów informacyjnych oraz promocji i reklamy działań Organizatorów.
•Zgłoszenie do turnieju jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów statutowych MZSzach przez Organizatora oraz dla celów klasyfikacyjnych przez sędziego głównego. Uczestnik wyraża zgodę na przekazanie przez sędziego głównego danych osobowych do FIDE/PZSzach w celach klasyfikacyjno-rankingowych.
•Zawodnicy zagraniczni mają prawo startu pod warunkiem posiadania ID FIDE.
•Zawodnicy polscy nie posiadający ID FIDE zobowiązani są wypełnić formularz rejestracji zawodnika.
• Ostateczna interpretacja komunikatu należy do organizatora.
Projekt współfinansuje m.st. Warszawa


chess:manager