X Międzyszkolny Turniej Szachowy im. Mariana Rejewskiego Grupa B Roczniki 2010 i młodsi

22.02
2020
Data
Łochowo
POL
Miejsce
10'
Tempo
7/7
Rundy
Cel imprezy
Popularyzacja gry szachowej wśród uczniów szkół podstawowych wyłonienie najlepszego zawodnika w poszczególnych kategoriach wiekowych, podniesienie poziomu gry uczestników turnieju, przybliżenie postaci Mariana Rejewskiego.
Patronat
Janina Sylwestrzak - córka Mariana Rejewskiego, Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty.
Organizator
Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Łochowie - ul. Wierzbowa 2; 86-065 Łochowo; tel. 52 363 99 10,
tel./fax 52 363 99 05.
Termin i miejsce zawodów
Sobota 22 lutego 2020 roku w godz. od 10.00 do 15.00; aula Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Łochowie.
Uczestnicy
W turnieju mogą wziąć udział uczniowie szkół podstawowych. Liczba miejsc jest ograniczona do 45 w każdej z grup. Turniej będzie rozegrany w dwóch grupach wiekowych:
Gr. A - zawodnicy urodzeni w latach 2005-2009,
Gr. B - zawodnicy urodzeni w 2010 roku lub młodsi.
Zgłoszenia
Zgłoszeń dokonujemy poprzez serwisy turniejowe na chessmanager.com . w nieprzekraczalnym terminie do 18 lutego 2020 r. Decyduje kolejność zgłoszeń.
System rozgrywek
Turniej rozegrany będzie systemem szwajcarskim na dystansie 7 rund (każdy zawodnik rozegra 7 partii). Tempo gry – 10 minut na partię dla każdego zawodnika. Obowiązują aktualne przepisy Gry FIDE.
Nagrody
Dla najlepszych zawodników wśród dziewcząt i chłopców organizator przewiduje nagrody rzeczowe w czterech kategoriach wiekowych do lat 8, 10, 12 i 15. Organizator zapewnia poczęstunek dla każdego uczestnika turnieju. Podczas zawodów czynna będzie kawiarenka.
Inne 
Organizator zapewnia sprzęt do gry.
Zawodnicy ubezpieczają się we własnym zakresie. Opiekę nad zawodnikami w czasie turnieju sprawują zgłaszające ich kluby lub opiekunowie.
Do organizatora należy ostateczna interpretacja regulaminu turnieju, obsada sędziowska, dopuszczanie zawodników do zawodów i inny podział nagród w przypadku małej ilości zawodników.
Udział w zawodach jest równoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu oraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych zawodników dla potrzeb zawodów oraz wyrażeniem zgody na wykorzystywanie zdjęć i nagrań z udziałem uczestników do celów promocji Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Łochowie.
Każdy zawodnik musi potwierdzić swój udział w turnieju między do 09:40 w sobotę 22 lutego, w przeciwnym razie będzie kojarzony od II rundy.
chess:manager