V Wąbrzeski Turniej Szachów Szybkich FIDE

22.09
2019
Data
Wąbrzeźno
POL
Miejsce
10'
+5"
Tempo
9/9
Rundy

Wyniki

Nazwisko, Imię Ranking Pkt
1. Włoch, Mikołaj 1613 7.5
2. Budnik, Mateusz 2032 7.0
3. Jabłoński, Mirosław 1846 7.0
4. Paprocki, Antoni 1810 7.0
5. Olszewski, Marek 1986 6.0
Zobacz wszystkich 38 zawodników

Komunikat organizacyjny V Wąbrzeskiego Turnieju Szachów Szybkich FIDE
– Wąbrzeźno, dnia 22.09.2019 r. od godziny 10.00.
1. Organizator:
- Wąbrzeski Dom Kultury, ul. Wolności 47,

Termin:
- 22.09.2019 r. godzina 10.00
- Weryfikacja uczestników od godziny 09.00 do godz. 09.45.
- Odprawa techniczna 09.50, rozpoczęcie 1 rundy: 10.00.
- Prognozowany czas zakończenia turnieju około godziny 15.00.

Miejsce:

Wąbrzeski Dom Kultury, ul. Wolności 47, tel.: 56 688-17-27

Koszt i warunki uczestnictwa:

Wpisowe do zawodów wynosi 20 zł (w tym opłata klasyfikacyjna do FIDE),
Juniorzy, emeryci i renciści – wpisowe 10 zł, juniorzy z powiatu wąbrzeskiego – wpisowe 5 zł (pokrycie kosztów opłaty klasyfikacyjnej do FIDE),
Wpłata wpisowego pobierana będzie w dniu zawodów przy weryfikowaniu listy uczestników,
Zgłoszenia i system rozgrywek:
- Zgłoszenia ewidencjonowane będą na serwisie turniejowym na stronach chessarbitra (a także na adres mailowy sędziego głównego zawodów Jarosława Wiśniewskiego (76jarwis@gmail.com) przyjmowane będą do dnia 21.09.2019 r. do godziny 21.00. Dopuszcza się również zgłoszenie do zawodów w sekretariacie WDK drogą telefoniczną lub mailową. Zgłoszenia po tym terminie przyjmowane będą w razie wolnych miejsc i opłaceniu wyższego wpisowego o 10 zł.
- W zgłoszeniach należy podać imię i nazwisko, miejscowość, datę urodzenia, posiadaną kategorię szachową.
Dane te są niezbędne do prawidłowego i sprawnego przeprowadzenia turnieju. Zawodnicy zgłaszając się do udziału w Turnieju, wyrażają zgodę do udostępnienia tych danych i ich dalszego przetwarzania, tylko i wyłącznie na potrzeby imprezy.
- Turniej odbędzie się na dystansie 9 rund z czasem 10 minut + 5 sekund za ruch dla zawodnika.
- O kolejności zajmowanych miejsc decydować będzie suma uzyskanych punktów z gry (1 – za zwycięstwo, ½ - za remis oraz 0 – za porażkę) oraz punktacja pomocnicza ogłoszona przed startem 1 rundy.
- W zawodach nie będą brane pod uwagę przepisy znowelizowanego Kodeksu Szachowego, dotyczące Aneksu A (Szachy Szybkie) z punktów A.2 oraz A.3.2.

Nagrody:
- Za zajęcie miejsc I-III przewiduje się puchary i nagrody finansowe w wysokości odpowiednio: 250 zł, 200 zł, 150 zł, a następnie za zajęcie kolejnych miejsc zawodnicy otrzymają nagrody rzeczowe i upominki, których ilość zostanie podana przed zawodami. Organizator zapewnia również puchary i nagrody rzeczowe dla najlepszych juniorów do lat 16 według zajętych miejsc I-III.

Sprawy organizacyjne:

Turniej zgłoszony jest do klasyfikacji FIDE dla szachów szybkich,
Organizator zapewnia uczestnikom napoje ciepłe i zimne, drobny poczęstunek,
Na terenie WDK w Wąbrzeźnie istnieje również możliwość zakupu ciepłego posiłku
w restauracji w promocyjnych cenach.
W razie pozyskanych środków oraz puli nagród przewiduje się ufundowanie nagród dla najstarszego i najmłodszego uczestnika turnieju oraz najlepszego gracza
z powiatu wąbrzeskiego,
Zawodnicy startują w zawodach na koszt własny lub delegujących ich klubów i w ich gestii jest ubezpieczenie zawodnika na wypadek zdarzeń losowych.
Zgłaszając się do turnieju, zawodnicy wyrażają zgodę na fotografowanie ich wizerunku, w celu sporządzenie fotorelacji z imprezy.
Ilość miejsc jest ograniczona!!!
Zawody poprowadzi sędzia klasy państwowej – Jarosław Wiśniewski (e-mail: 76jarwis@gmail.com, nr tel.: 609-992-909).
chess:manager