V Wąbrzeski Turniej Szachów Szybkich FIDE

22.09
2019
Data
Wąbrzeźno
POL
Miejsce
10'
+5"
Tempo
0/9
Rundy

Lista startowa

Nazwisko, Imię Ranking
1. Kacprzak, Kacper 1893
2. Kacprzak, Karol 1890
3. Lewandowski, Marek 1863
4. Paprocki, Antoni 1770
5. Szybowicz, Piotr 1737
Zobacz wszystkich 9 zawodników
1642
śr. ranking
26
śr. wiek
9
zawodników z ELO

Komunikat organizacyjny V Wąbrzeskiego Turnieju Szachów Szybkich FIDE
– Wąbrzeźno, dnia 22.09.2019 r. od godziny 10.00.
1. Organizator:
- Wąbrzeski Dom Kultury, ul. Wolności 47,

Termin:
- 22.09.2019 r. godzina 10.00
- Weryfikacja uczestników od godziny 09.00 do godz. 09.45.
- Odprawa techniczna 09.50, rozpoczęcie 1 rundy: 10.00.
- Prognozowany czas zakończenia turnieju około godziny 15.00.

Miejsce:

Wąbrzeski Dom Kultury, ul. Wolności 47, tel.: 56 688-17-27

Koszt i warunki uczestnictwa:

Wpisowe do zawodów wynosi 20 zł (w tym opłata klasyfikacyjna do FIDE),
Juniorzy, emeryci i renciści – wpisowe 10 zł, juniorzy z powiatu wąbrzeskiego – wpisowe 5 zł (pokrycie kosztów opłaty klasyfikacyjnej do FIDE),
Wpłata wpisowego pobierana będzie w dniu zawodów przy weryfikowaniu listy uczestników,
Zgłoszenia i system rozgrywek:
- Zgłoszenia ewidencjonowane będą na serwisie turniejowym na stronach chessarbitra (a także na adres mailowy sędziego głównego zawodów Jarosława Wiśniewskiego (76jarwis@gmail.com) przyjmowane będą do dnia 21.09.2019 r. do godziny 21.00. Dopuszcza się również zgłoszenie do zawodów w sekretariacie WDK drogą telefoniczną lub mailową. Zgłoszenia po tym terminie przyjmowane będą w razie wolnych miejsc i opłaceniu wyższego wpisowego o 10 zł.
- W zgłoszeniach należy podać imię i nazwisko, miejscowość, datę urodzenia, posiadaną kategorię szachową.
Dane te są niezbędne do prawidłowego i sprawnego przeprowadzenia turnieju. Zawodnicy zgłaszając się do udziału w Turnieju, wyrażają zgodę do udostępnienia tych danych i ich dalszego przetwarzania, tylko i wyłącznie na potrzeby imprezy.
- Turniej odbędzie się na dystansie 9 rund z czasem 10 minut + 5 sekund za ruch dla zawodnika.
- O kolejności zajmowanych miejsc decydować będzie suma uzyskanych punktów z gry (1 – za zwycięstwo, ½ - za remis oraz 0 – za porażkę) oraz punktacja pomocnicza ogłoszona przed startem 1 rundy.
- W zawodach nie będą brane pod uwagę przepisy znowelizowanego Kodeksu Szachowego, dotyczące Aneksu A (Szachy Szybkie) z punktów A.2 oraz A.3.2.

Nagrody:
- Za zajęcie miejsc I-III przewiduje się puchary i nagrody finansowe w wysokości odpowiednio: 250 zł, 200 zł, 150 zł, a następnie za zajęcie kolejnych miejsc zawodnicy otrzymają nagrody rzeczowe i upominki, których ilość zostanie podana przed zawodami. Organizator zapewnia również puchary i nagrody rzeczowe dla najlepszych juniorów do lat 16 według zajętych miejsc I-III.

Sprawy organizacyjne:

Turniej zgłoszony jest do klasyfikacji FIDE dla szachów szybkich,
Organizator zapewnia uczestnikom napoje ciepłe i zimne, drobny poczęstunek,
Na terenie WDK w Wąbrzeźnie istnieje również możliwość zakupu ciepłego posiłku
w restauracji w promocyjnych cenach.
W razie pozyskanych środków oraz puli nagród przewiduje się ufundowanie nagród dla najstarszego i najmłodszego uczestnika turnieju oraz najlepszego gracza
z powiatu wąbrzeskiego,
Zawodnicy startują w zawodach na koszt własny lub delegujących ich klubów i w ich gestii jest ubezpieczenie zawodnika na wypadek zdarzeń losowych.
Zgłaszając się do turnieju, zawodnicy wyrażają zgodę na fotografowanie ich wizerunku, w celu sporządzenie fotorelacji z imprezy.
Ilość miejsc jest ograniczona!!!
Zawody poprowadzi sędzia klasy państwowej – Jarosław Wiśniewski (e-mail: 76jarwis@gmail.com, nr tel.: 609-992-909).
chess:manager