V Otwarte Mistrzostwa Gminy Mrocza

14.08
2021
Data
Mrocza
POL
Miejsce
12'
+4"
Tempo
9/9
Rundy

Wyniki

Nazwisko, Imię Ranking Pkt
1. Olszewski, Marek 1979 7.5
2. Konieczyński, Piotr 1870 7.0
3. Czaczyk, Kacper 1698 7.0
4. Maciejewski, Andrzej 2026 6.5
5. Szybowicz, Piotr 1766 6.0
Zobacz wszystkich 34 zawodników

Komunikat organizacyjny, regulamin
V Otwarte Mistrzostwa Gminy Mrocza o Puchar Burmistrza Mroczy z okazji Dni Mroczy i Święta Wojska Polskiego – Mrocza, 14.08.2021 r.

Organizator:
• Miejsko Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Mroczy
• Urząd Miasta i Gminy w Mroczy
• Rada Miasta i Gminy Mrocza
• Klub LUKS Feniks Mrocza
Cel zawodów:
• promocja i popularyzacja gry w szachy na terenie Gminy Mrocza,
• integracja środowiska szachowego,
• promowanie alternatywnych kierunków zainteresowań wspierających rozwój umysłowy oraz intelektualny młodzieży szkolnej,
• uczczenie Święta Wojska Polskiego.
Termin 14 sierpnia 2021 r. (sobota):
• Weryfikacja uczestników: 08.30 – 09.40.
• Uroczyste otwarcie 09.45.
• Rozpoczęcie 1 rundy: 10.00.
• Prognozowany czas zakończenia turnieju około godziny 16.00.
Miejsce zawodów:
• Hala Sportowo – Widowiskowa w Mroczy, ul. Marszałka Piłsudskiego 4. Wjazd od ulicy Łobżenickiej.
• Kierownik zawodów: Mirosław Kozielski (tel. 695-642-369).
Koszt i warunki uczestnictwa:
• Wpisowe do zawodów:
o seniorzy - 25 zł,
o juniorzy – 15 zł.
o Zawodnicy zamieszkali w gminie Mrocza – 5 zł.
o W cenie wpisowego przewidziany jest ciepły poczęstunek w przerwie turnieju.
Tempo gry i system rozgrywek:
• OPEN A dla zawodników z rankingiem FIDE od 1200 pkt.
• OPEN B dla pozostałych zgłoszonych zawodników.
• Tempo gry: 12 minut + 4 sekund dla zawodnika.
• Ilość rund: 9 (w zależności od liczby zawodników).
Zgłoszenia:
• Zgłoszenia telefoniczne (teł: 695-642-369) lub na adres mailowy organizatora zawodów Mirosława Kozielskiego (miroslaw.kozielski@gmail.com)
• Serwis chessmanager.com
• W zgłoszeniach należy podać imię i nazwisko, miejscowość, klub, datę urodzenia, ranking, posiadaną kategorię szachową.
• Zgłoszenia przyjmowane będą do 12 sierpnia.
• Liczba miejsc ograniczona do 100 osób. Decyduje kolejność zgłoszeń.
Sędziowanie:
• W mistrzostwach obowiązują aktualne przepisy gry FIDE.
• Zawody prowadzi sędzia klasy międzynarodowej Ulrich Jahr.
• Sędzia pomocniczy – Mirosław Kozielski – sędzia klasy II.
Nagrody:
• Za zajęcie miejsc I-III w turniejach A i B przewiduje się puchary i medale.
• W turnieju A za zajęcie miejsc I-III zwycięzcy otrzymują puchar, medale i nagrody finansowe: (I miejsce 300 zł, II miejsce 200 zł, III miejsce 100 zł*).
• Nagrody rzeczowe dla reszty zawodników (do wyczerpania zapasów).
• Organizator przewiduje również puchar lub nagrodę rzeczową dla najlepszego zawodnika z Gminy Mrocza.
• * Pula nagród finansowych w przypadku udziału co najmniej 50 osób, opłacających wpisowe. W przypadku mniejszej ilości uczestników, sumy za nagrody z miejsc I-III będą obniżone.
Sprawy organizacyjne:
• Turniej OPEN A jest zgłoszony do FIDE.
• Turniej OPEN B nie jest zgłoszony do FIDE.
• W turnieju nie może uczestniczyć osoba będąca pod wpływem alkoholu lub narkotyków.
• Zawodnicy startują w zawodach na koszt własny lub delegujących ich klubów i w ich gestii jest ubezpieczenie zawodnika na wypadek zdarzeń losowych.
• Pula wpisowego zostanie przeznaczona na kawę, herbatę, słodycze i sprawy organizacyjne.
• Organizator zapewni wszelkie możliwe środki ochrony osobistej (dezynfekcja rąk, odstępy pomiędzy grającymi, itp.).
• Zawodnicy podczas rozgrywania partii szachowej muszą być zaopatrzeni we własnym zakresie w maseczki ochronne na twarz.
• Organizator zastrzega sobie możliwość zmian w regulaminie zawodów w celu ich sprawnego przeprowadzenia, które zostaną ogłoszone przed 1 rundą.
• Organizator nie ponosi odpowiedzialności za stan zdrowia uczestników i jego konsekwencje związane z udziałem w turnieju.
• Apelujemy również o nieprzyjeżdżanie na zawody w przypadku posiadania objawów chorobowych (kaszel, katar, bóle mięśni, gorączka, itp.).

Udział w zawodach jest równoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu oraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych zawodników dla potrzeb zawodów: publikacja wyników, sprawozdawczość i wyrażeniem zgody na wykorzystywanie zdjęć i nagrań z udziałem uczestników do celów promocji i reklamy działań Organizatorów i Partnerów Turnieju.
Z A P R A S Z A M Y !!!

chess:manager