Turniej Szachowy o Puchar Dyrektora SP10 w Jeleniej Górze

23.04
2022
Data
Jelenia Góra
POL
Miasto
10'
Tempo
5/5
Rundy

Wyniki

Nazwisko, Imię Ranking Pkt
1. Kaszewski, Miłosz 1064 5.0
2. Nalepa, Bogdan 1384 3.5
3. Romejko, Jagoda 1194 3.5
4. Domagała, Paweł 3.5
5. Michalak, Katarzyna 3.5
Zobacz wszystkich 19 zawodników

Regulamin Turnieju Szachowego
O Puchar Dyrektora SP10 w Jeleniej Górze

1.Organizator: Szkoła Podstawowa nr 10 w Jeleniej Górze
Klub Szachowy Jelonka Jelenia Góra
Klub Szachowy C4

 1. Cele Promocja gry w szachy w mieście Jelenia Góra w szczególności w Szkole Podstawowej nr 10.
  Podniesienie poziomu gry, rozwój intelektualny dzieci i młodzieży i dorosłych.
  Propagowanie zasad fair–play (umiejętność bycia zwycięzcą lub zwyciężonym).
  Ujawnianie oraz rozwijanie zainteresowań i uzdolnień dzieci i młodzieży.
  Stworzenie atmosfery zdrowej rywalizacji i współzawodnictwa.
 2. Termin. 23.04.2022 o godzinie 10.00
 3. Miejsce. Szkoła Podstawowa nr 10 w Jeleniej Górze
  Ul. Morcinka 31
  58-500  Jelenia Góra
 4. Grupy rozgrywkowe.

OPEN: grono pedagogiczne, rodzice uczniów oraz absolwenci Szkoły
Podstawowej nr 10 w Jeleniej Górze
Grupa B: uczniowie Szkoły Podstawowej nr 10 w Jeleniej Górze z klas I-III
Grupa A: uczniowie Szkoły Podstawowej nr 10 w Jeleniej Górze z klas IV-VIII

6. Tempo gry.
10 minut– 5 rund
System szwajcarski

 1. Nagrody.
  Organizator przewiduje dyplomy oraz nagrody rzeczowe dla uczestników turnieju.

Dodatkowo zwycięzca grupy A otrzyma puchar przechodni Dyrektora Szkoły SP10.
8. Przepisy.

Turniej rozgrywany będzie systemem szwajcarskim. Obowiązują aktualne przepisy gry FIDE. O zajętym miejscu decyduje liczba zdobytych punktów, a w przypadku ich równej ilości, będzie decydować punktacja pomocnicza: uśredniony Buchholz, Buchholz, liczba zwycięstw, progres, Berger, losowanie.

 1. Wpisowe.
  Udział w turnieju jest bezpłatny
  Uprawnieni do udziału w turnieju są uczniowie, nauczyciele, rodzice uczniów oraz absolwenci Szkoły Podstawowej nr 10 w Jeleniej Górze

 2. Terminarz
  Sobota 23.04.2022
  09.30-9.50 – zapisy i weryfikacja zgłoszeń
  10.00   - Rozpoczęcie turnieju I runda
  Kolejne rundy będą rozpoczynane ok 10 min po zakończeniu rundy poprzedniej.
  ok 13.30 – Zakończenie turnieju

 3. Zgłoszenia:

Turniej skierowany jest do uczniów, nauczycieli, rodziców uczniów oraz absolwentów Szkoły Podstawowej nr 10 w Jeleniej Górze grających w szachy. Chętni proszeni są o zgłaszanie się telefonicznie 880649262 lub mailowe turnieje@jelonka.eu. Możliwe jest również zgłoszenie przed turniejem w godzinach 9.30-9.45 ale organizator nie gwarantuje miejsca w turnieju ze względu na ograniczoną liczbę miejsc. Dane zawodnika: imię i nazwisko + data urodzenia + kategoria szachowa + kontakt telefoniczny do zgłaszającego).

 1. Postanowienia końcowe:
  Opiekę wychowawczą nad zawodnikami niepełnoletnimi sprawują rodzice, opiekunowie prawni lub opiekunowie klubowi. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian do komunikatu. Zawodnicy ubezpieczają się na koszt własny. Uczestnicy turnieju wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach organizacyjnych w myśl postanowień ustawy z dnia 10.05.2018 o ochronie danych osobowych oraz Rozporządzenie PE i Rady UE 2016/679 z dnia 27.04.2016, a także zgodą na nieodpłatne utrwalenie i rozpowszechnienie wizerunku w formie fotografii analogowej i cyfrowej w celach promocyjnych. Przystąpienie do turnieju jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.
chess:manager