Turniej szachowy - zakończenie roku szkolnego 2020/2021 (OPEN B - 1250-1400, ur.2007 i młodsi)

19.06.2021
20.06.2021
Data
Jelenia Góra
POL
Miejsce
30'
+30"
Tempo
7/7
Rundy

REGULAMIN

TURNIEJ SZACHOWY – zakończenie roku szkolnego 2020/2021**

1. Organizator:
Klub Szachowy Jelonka Jelenia Góra
Dolnośląski Związek Szachowy
Szkoła Podstawowa nr 10 w Jeleniej Górze

2. Cel.
- promocja gry w szachy wśród dzieci, młodzieży i dorosłych,
- wyłonienie zwycięzców w poszczególnych kategoriach,
- promocja Szkoły Podstawowej nr 10 w Jeleniej Górze,
- spędzenie czasu w miłej atmosferze.

3. Termin.
19-20 czerwca 2021 r. (sobota, niedziela).

4. Miejsce.
SP nr 10 w Jeleniej Górze, ul.Morcinka 31, 58-500, Jelenia Góra.

5. Grupy rozgrywkowe.

-** OPEN A **– dla zawodników: rocznik 2006 i starsi (bez względu na ranking), rocznik 2007 i młodsi (z rankingiem PZSzach minimum 1600) 
- **OPEN B **– z rankingiem PZSzach 1250 – 1400 ( IV, III kat. kobieca, IV kat. męska   (rocznik 2007 i młodsi)
- **OPEN C **– z rankingiem PZSzach 1000 – 1200 (bk, V kat. kobieca, V kat. męska) (rocznik 2007 i młodsi)
- **OPEN D **– dzieci do lat 8 (rocznik 2013 i młodsi)

6. Tempo gry.
- OPEN A – 45 minut + 15 sekund/na posunięcie – 7 rund
- OPEN B – 30 minut + 30 sekund/ na posunięcie – 7 rund
- OPEN C – 30 minut na zawodnika na partię – 6 rund
- OPEN D – 30 minut na zawodnika na partię – 5 rund

7. Przepisy.
Obowiązują aktualne przepisy gry FIDE. Obowiązuje zapis posunięć (grupa A,B, C) i rozgrywanie partii przy użyciu zegara szachowego. O zajętym miejscu decyduje liczba zdobytych punktów, a w przypadku ich równej ilości, będzie decydować punktacja pomocnicza: uśredniony Buchholz, Buchholz, liczba zwycięstw, progres, Berger, losowanie.

8. Wpisowe.
Płatne gotówką w dniu turnieju lub na konto klubu (dane poniżej).
Wpisowe do turnieju wynosi:
OPEN A,B – 60 zł (40 zł osoby niepełnoletnie)
OPEN C,D – 20 zł
Dane do przelewu:
Klub Szachowy Jelonka Jelenia Góra, ul.Sudecka 42, 58-500, Jelenia Góra, nr konta bankowego: Bank BNP Paribas S.A., nr 98 2030 0045 1110 0000 0287 0220. Tytułem: opłata wpisowa, imię, nazwisko, grupa.

9. Nagrody:
OPEN A: miejsca 1-3, najlepsza kobieta, najlepszy junior (do lat 18) – dyplom, nagroda rzeczowa
OPEN B: miejsca 1-3, najlepsza kobieta,– dyplom, nagroda rzeczowa
OPEN C,D – dyplomy, drobny upominek dla wszystkich uczestników

10. Terminarz:

 19.06.2021 r. 
    9:00 - 9:45 – zapisy i weryfikacja zgłoszeń 
     10:00 - otwarcie turnieju
     10:10 - rundy I-IV – OPEN A, OPEN B 
                    - rundy I-VI - OPEN C
                    - rundy I-V - OPEN D
Zakończenie 30 minut po ostatniej partii w OPEN C i w OPEN D

 20.06.2021 r. 
9:00 – OPEN A i OPEN B – rundy V-VII.
Zakończenie 30 minut po ostatniej partii w OPEN A i w OPEN B

12. Zgłoszenia:
Za pośrednictwem serwisu chessmenager lub sms (507-044-735 - imię, nazwisko, rok urodzenia, kategoria szachowa) do 18.06.2021 r do godz. 18:00. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń (obowiązują limity w poszczególnych grupach).

13. Postanowienia końcowe:
Opiekę wychowawczą sprawują rodzice, opiekunowie prawni lub opiekunowie klubowi. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian do komunikatu. Zawodnicy ubezpieczają się na koszt własny. Uczestnicy turnieju wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach organizacyjnych w myśl postanowień ustawy z dnia 10.05.2018 o ochronie danych osobowych oraz Rozporządzenie PE i Rady UE 2016/679 z dnia 27.04.2016, a także zgodą na nieodpłatne utrwalenie i rozpowszechnienie wizerunku w formie fotografii analogowej i cyfrowej w celach promocyjnych.

chess:manager