Mistrzostwa Dolnego Śląska Juniorów w Szachach - C09 + D09

17.10.2020
18.10.2020
Data
Lubin
POL
Miejsce
30'
+30"
Tempo
7/7
Rundy

Wyniki

Nazwisko, Imię Ranking Pkt
1. Karaszewski, Gabriel 1614 6.5
2. Perucki, Maciej 1222 5.5
3. Romero-Sobas, Jakub 5.0
4. Misiek, Marcel 5.0
5. Bąk, Patryk 5.0
Zobacz wszystkich 25 zawodników

Uwaga! Zmiana sali gry MDŚJ w Lubinie.

Mistrzostwa zostaną rozegrane na dużej hali widowiskowo-sportowej RCS w Lubinie (ul. Odrodzenia 28B)

Zasady bezpieczeństwa obowiązujące podczas MDŚJ Lubin 17-18.10.2020:

Wszyscy zawodnicy w dniu rozpoczęcia turnieju będą zobowiązani dostarczyć oświadczenie o stanie zdrowia (druk)
Osobom wchodzącym na teren obiektu będzie mierzona temperatura. Osoby z temperaturą powyżej 37.5°C nie będą wpuszczone.
Osoby wchodzące na teren obiektu są zobowiązane do dezynfekcji rąk.
W bezpośredniej strefie rozgrywek mogą przebywać jedynie zawodnicy grający partie (rodzice mogą przebywać w wydzielonej strefie na trybunach, z zachowaniem limitu osób i zasad dystansu społecznego).
Przy wejściu na salę gry oraz na szalakach komunikacyjnych należy zakrywać usta i nos, przy szachownicy maseczkę można zdjąć.

Przypominamy, że zgodnie z aktualnymi rządowymi wytycznymi bezpieczeństwa w obszarze sportu:

Limit uczestników wydarzeń sportowych wynosi 250 osób.
Zawodnicy podczas uprawiania sportu są zwolnieni z obowiązku zasłaniania nosa i ust.

Mistrzostwa Dolnego Śląska Juniorów w Szachach

Lubin, 17-18. października 2020

Organizatorzy
Dolnośląski Związek Szachowy
Regionalne Centrum Sportowe Sp. z o.o

Termin i miejsce rozgrywek
17-18. października 2020
Hala Widowiskowo-Sportowa RCS w Lubinie (ul. Odrodzenia 28B)

Uczestnictwo
W Mistrzostwach mają prawo udziału zawodnicy zrzeszeni w dolnośląskich klubach szachowych oraz niezrzeszeni będący mieszkańcami Dolnego Śląska, w następujących grupach:
• D-09 dziewczęta do 9 lat (ur. 2011 i młodsze)
• C-09 chłopcy do 9 lat (ur. 2011 i młodsi)
• D-11 dziewczęta do 11 lat (ur. 2009 i młodsze)
• C-11 chłopcy do 11 lat (ur. 2009 i młodsi)
• D-13 dziewczęta do 13 lat (ur. 2007 i młodsze)
• C-13 chłopcy do 13 lat (ur. 2007 i młodsi)
• D-15 dziewczęta do 15 lat (ur. 2005 i młodsze)
• C-15 chłopcy do 15 lat (ur. 2005 i młodsi)
• D-17 dziewczęta do 17 lat (ur. 2003 i młodsze)
• C-17 chłopcy do 17 lat (ur. 2003 i młodsi)

Zgłoszenia i wpłata wpisowego
a. Terminowe zgłoszenie do 12.10.2020 za pomocą formularzy w serwisach turniejowych lub pocztą elektroniczną biuro@dzszach.pl
b. Wpłata wpisowego w wysokości 40 PLN za pomocą szybkiego przelewu (dostępny w serwisie turniejowym) lub przelewem tradycyjnym na konto Dolnośląskiego Związku Szachowego
11 1750 0012 0000 0000 3870 3099 (BNP Paribas)
c. Wpisowe płatne gotówką w dniu turnieju jest o 10 PLN wyższe.

System rozgrywek
a. System szwajcarski na dystansie 7 rund.
b. W grupach mniejszych niż 10 zawodników system rozgrywek ustali sędzia główny. W przypadku małej liczby uczestników w danej grupie sędzia główny może połączyć sąsiednie grupy wiekowe.
c. Tempo gry: 30 min. + 30 s. na ruch
d. Obowiązuje zapis partii. Za zgodą sędziego z obowiązku zapisu mogą być zwolnieni najmłodsi uczestnicy, na wniosek zawodnika lub opiekuna, ale wtedy zawodnik otrzymuje połowę czasu do namysłu.
e. W zawodach obowiązuje zakaz składania i przyjmowania propozycji remisowych przed wykonaniem 30 posunięć.
f. O kolejności zajętych miejsc decyduje suma zdobytych punktów, a w przypadku równości punktacja pomocnicza zgodnie z zaleceniami PZSzach.
g. Zawodnik może spóźnić się na rundę 15 minut.

Harmonogram Mistrzostw
Sobota, 17.10.2020
8:30 - 9:15 - weryfikacja zawodników
9:30 - otwarcie Mistrzostw
9:40 - rundy 1-2
15:00 - rundy 3-4
Niedziela, 18.10.2020
9:00 - rundy 5-7
ok. godz. 15:00 - Zakończenie Mistrzostw

Nagrody
Trzech najlepszych zawodników w poszczególnych grupach otrzyma puchary, medale i dyplomy.
Nagrody finansowe dla najlepszych w kategoriach do lat 15 i do lat 17.
Liczba i wysokość nagród uzależniona jest od frekwencji w odpowiednich grupach.
Szczegółowy wykaz nagród zostanie podany podczas turnieju.
W grupach do lat 9, 11 i 13 nagrody rzeczowe i dyplomy za miejsca I – VI.

Postanowienia końcowe
a. Zawodnicy ubezpieczają się we własnym zakresie
b. Interpretacja komunikatu należy do Wiceprezesa ds. Młodzieżowych DZSzach, a w trakcie turnieju do sędziego głównego.
c. Udział w zawodach jest równoznaczny ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych zawodników dla potrzeb zawodów: publikacja wyników, sprawozdawczość DZSzach, PZSzach, a także zgodą na nieodpłatne utrwalenie i rozpowszechnienie wizerunku w formie fotografii w celach dokumentacyjnych.

chess:manager