Otwarte Mistrzostwa Szczecina 2020 - FIDE OPEN

18.02.2020
23.02.2020
Data
Szczecin
POL
Miejsce
90'
+30"
Tempo
7/7
Rundy

Wyniki

Nazwisko, Imię Ranking Pkt
1. Karwowski, Kacper 2173 6.5
2. Czuchnicki, Adam 1882 6.0
3. Lanica, Łukasz 1799 4.5
4. Piotrowski, Daniel 1607 4.5
5. Gregorz, Jan 1708 4.0
Zobacz wszystkich 18 zawodników

Otwarte Mistrzostwa Szczecina 2020 - Szachy Klasyczne
18-23.02.2020 r.

I. ORGANIZATOR
Klub Gryf Szczecin www.gryfszczecin.org
II. CEL ROZGRYWEK
Popularyzacja sportu szachowego wśród mieszkańców Szczecina i okolic.
Wyłonienie Mistrzów Szczecina na rok 2020.
Umożliwienie podniesienia kategorii szachowych oraz zdobycia rankingu FIDE.
III. TERMIN I MIEJSCE
18-23.02.2020 r. Dom Kultury “Wspólny Dom” ul. Świętego Marcina 2, Szczecin
IV. ZASADY UCZESTNICTWA
Turniej jest otwarty dla wszystkich chętnych. Warunkiem udziału jest zgłoszenie i opłacenie wpisowego do 17.02.2020.
Zgłoszenia online FIDE OPEN - https://www.chessmanager.com/pl/tournaments/5740110505050112
Zgłoszenia online Turniej B - https://www.chessmanager.com/pl/tournaments/6210564042784768
Wpisowe wynosi:
FIDE OPEN - 18-23.02.2020 - 80,00 zł (zawiera opłatę klasyfikacyjno-rankingową dla PZSzach oraz opłatę dla FIDE)
Turniej B - 21-23.02.2020 - 40,00 zł
Wpisowe należy wpłacić do 17.02.2020 na konto:
Klub Szachowy Gryf Szczecin
Al. Wyzwolenia 7/U11, 70-552 Szczecin
BOŚ Bank 82 1540 1085 2030 9140 0585 0001
W tytule należy wpisać “Mistrzostwa Szczecina 2020” + imię i nazwisko osób, za które dokonywana jest wpłata.
Istnieje możliwość wpłaty w gotówce przed odprawą techniczną.
Członkowie KSz Gryf Szczecin mający uregulowaną składkę roczną 2020 otrzymują 10 zł zniżki.
Liczba miejsc ograniczona do 80. W przypadku wyczerpania się puli miejsc decyduje data wpłaty.
Zawodnicy zagraniczni zobowiązani są posiadać FIDE ID Number (FIN).
IV. SYSTEM I ZASADY ROZGRYWEK
Obowiązuje podział na dwie grupy:
FIDE OPEN - turniej otwarty dla wszystkich chętnych, zgłoszony do oceny rankingowej FIDE
7 rund, system szwajcarski, tempo gry 90’+30” na ruch. Możliwość zdobycia norm na wszystkie kategorie i tytuły.
Turniej B - ograniczenie rankingowe do 1600 PZSzach (II kategoria kobieca lub III kategoria męska)
7 rund, system szwajcarski, tempo: 30’+30” na ruch. Możliwość zdobycia kategorii szachowej do II włącznie.
W obu turniejach obowiązują Przepisy Gry FIDE i zapis partii jest obowiązkowy. O kolejności zdobytych miejsc w przypadku tej samej liczby punktów decyduje kolejno: Buchholz Cut-1, Buchholz Pełny, Liczba zwycięstw, Bezpośredni pojedynek.
VI. HARMONOGRAM
FIDE OPEN:
Wtorek, 18.02.godz. 16:00 -16:30 - potwierdzenia zgłoszeń i odprawa techniczna; 17:00 - I runda
Od środy 19.02 do piątku 21.02 godz. 17:00 - rundy II-IV
Sobota, 22.02 godz. 9:00 - runda V, 14:00 - runda VI
Niedziela, 23.02 godz. 9:00 - runda VII
Turniej B:
Piątek, 21.02 godz.16:00 - 16:30 - potwierdzenia zgłoszeń i odprawa techniczna, 17:00 - I runda, 19:00 - II runda
Sobota, 22.02 godz. 9:00 - III runda, 11:15 - IV runda, 14:00 - V runda
Niedziela, 23.02 godz. 9:00 - VI runda, 11:15 - VII runda
Zakończenie wspólne dla wszystkich turniejów o godzinie 13:30.
W niedzielę, 23.02 w godzinach 14:30 - 17:30 odbędą się Otwarte Mistrzostwa Szczecina w szachach błyskawicznych.Warunki udziału reguluje osobny komunikat.
Harmonogram może być skorygowany w przypadku przedłużenia się czasu trwania rund. Spóźnienie większe niż 30 minut skutkuje walkowerem. Nieusprawiedliwiona nieobecność na partii skutkuje usunięciem z kojarzenia kolejnej rundy.
VII. NAGRODY I WYRÓŻNIENIA
FIDE OPEN:
Nagroda finansowa za I miejsce minimum 800,00 zł + puchar Mistrz Szczecina 2020
Nagroda finansowa za I miejsce wśród kobiet + puchar Mistrzyni Szczecina 2020
Nagrody finansowe dla minimum 10% uczestników. Wysokość zostanie podana po II rundzie.
Nagrody rzeczowe i puchary w grupach wiekowych do lat 10, 14 i 18.
Turniej B:
Statuetki i nagrody rzeczowe za miejsca I-III.
Nagrody rzeczowe w grupach wiekowych do lat 10, 14 i 18 oraz dla najlepszej kobiety.
Wszystkie osoby zgłoszone do 17.02.2020 otrzymają pamiątkowy medal za ukończenie turnieju.
Wszyscy nagrodzeni finansowo uczestnicy zobowiązani są do pokwitowania odbioru nagrody.
Nagrody odbierane są osobiście podczas ceremonii zakończenia w przeciwnym razie przepadają na rzecz organizatora.
VIII. UWAGI ORGANIZACYJNE
Za ubezpieczenie zawodników odpowiadają kluby delegujące lub rodzice / opiekunowie.
Zgłoszenie do turnieju jest równoznaczne z akceptacją treści komunikatu organizacyjnego turnieju.
Organizator nie zapewnia ani nie pośredniczy w kwestiach noclegów i wyżywienia.
Obowiązuje całkowity zakaz posiadania telefonów komórkowych lub innych urządzeń elektronicznych na sali gry. Zawodnik za zgodą sędziego może wnieść na salę gry telefon lub inne urządzenie elektroniczne pod warunkiem, że jest całkowicie wyłączone i schowane w torbie, plecaku itp.
Uczestnicy biorący udział w turnieju, wyrażają zgodę na zbieranie i przetwarzanie podanych przez nich danych osobowych przez organizatorów turnieju tj. imię i nazwisko, klub, miejscowość, e-mail, oraz wizerunku w celach promocyjno – marketingowych, związanych z ich działalnością. Ostateczna interpretacja treści komunikatu należy do organizatora. Organizator zastrzega sobie prawo do ewentualnych zmian w niniejszym komunikacie.
Dodatkowych informacji udziela sędzia i organizator Arkadiusz Korbal tel. 663 233 532 arek@szachy.szczecin.pl

chess:manager