PODGÓRZYN OPEN

03.06
2023
Data
Podgórzyn k. Jeleniej Góry
POL
Miasto
10'
+5"
Tempo
0/7
Rundy

Lista startowa

Nazwisko, Imię Ranking
1. Kmiecik, Wojciech 1973
2. Lipień, Wiesław 1913
3. Kawulski-Chodkiewicz, Alexander 1532
4. Trusewicz, Jakub 1367
5. Trusewicz, Remigiusz 1281
Zobacz wszystkich 20 zawodników
1321
śr. ranking
18
śr. wiek
6
kobiet
12
zawodników z ELO

REGULAMIN
Turnieju Szachowego JELONKA Szach-Mat
3 czerwca 2023 r. Podgórzyn

1 ORGANIZATOR GENERALNY
Jelonka.com

2 ORGANIZATORZY
Klub Szachowy Jelonka Jelenia Góra

3 SPONSORZY
Mecenat generalny
Gmina Podgórzyn
Wójt Gminy Podgórzyn – Pan Mirosław Kalata

Mecenat:
Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego- Prezes Hubert Papaj
Starosta Karkonoski – Pan Krzysztof Wiśniewski
Prezydent Miasta Jelenia Góra – Pan Jerzy Łużniak
Wodnik Sp.z o.o.
Termy Cieplickie Sp. z o.o.
Kino Helios
Drukuje.com.pl

4 PATRONAT MEDIALNY
Jelonka.com

5 CELE
promocja Gminy Podgórzyn ,
popularyzacja gry w szachy wśród dzieci i młodzieży oraz ich rodziców,
nauka odpowiedzialności za podejmowane decyzje,
sportowa rywalizacja z rówieśnikami.

6 TERMIN
3 czerwca 2023 r. (sobota ),
Potwierdzenie zgłoszeń od 10.00, planowany start I rundy: 11.10,

7 MIEJSCE
Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Podgórzynie , 58-562, ul.Szkolna 1

8 GRUPY ROZGRYWKOWE I ZAWODNICY
OPEN - seniorzy , juniorzy powyżej lat 8 (ur. 2014 i starsi)
U8 - dzieci urodzene w roku 2015 i młodsi
W przypadku niskiej frekwencji organizator zastrzega możliwość łączenia grup.

9 TEMPO GRY
OPEN - 7 rund, 10 minut na zawodnika na partię + 5 s. za każde wykonane posunięcie.
U8 – 5 rund, 20 minut na zawodnika na partię

10 PRZEPISY GRY
Obowiązują aktualne przepisy gry FIDE i Kodeksu Szachowego.
Kojarzenie rund systemem szwajcarskim.
Za zwycięstwo w partii zawodnik otrzymuje 1 pkt., za remis 0,5 pkt., za porażkę 0 pkt.
Kolejność miejsc ustala się w oparciu o:
sumę punktów,
Buchholz średni,
Buchholz,
progress,
liczbę zwycięstw,
liczbę zwycięstw czarnymi.
Spóźnienie większe niż 5 minut na rundę oznacza automatyczną przegraną.

11 WARUNKI UCZESTNICTWA
W turnieju mogą brać udział wszystkie osoby spełniające kryteria określone w pkt. 8.
Dzieci mogą brać udział w turnieju tylko i wyłącznie za zgodą i pod opieką rodziców lub upoważnionych opiekunów.
Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za niewłaściwe zachowanie uczestników. Rażące naruszanie porządku i dyscypliny oraz postawa zaprzeczająca duchowi Fair Play może skutkować wykluczeniem zawodnika z turnieju.
Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w sali gry.
Uczestnicy ubezpieczają się na własny koszt.

12 OPŁATY
Brak opłaty wpisowej

13 NAGRODY
Nagrody pieniężne w formie bonów
OPEN
I m. – 250 zł
II m. - 200 zł
III m. - 150 zł
IV m. – 120 zł
V m. – 100 zł
VI m. – 80 zł

Najlepsza kobieta – 100 zł
Najlepszy szachista Gminy Podgórzyn – 100 zł
Najlepsza szachistka Gminy Podgórzyn – 100 zł
Najlepszy junior do 18 lat – 50 zł
Najlepsza juniorka do 18 lat – 50 zł
Najlepszy junior do 16 lat – 50 zł
Najlepsza juniorka do 16 lat – 50 zł
Najlepszy junior do 14 lat – 50 zł
Najlepsza juniorka do 14 lat – 50 zł
Najlepszy junior do 12 lat – 50 zł
Najlepsza juniorka do 12 lat – 50 zł
Najlepszy junior do 10 lat – 50 zł
Najlepsza juniorka do 10 lat – 50 zł

U8
Dyplomy i upominki dla wszystkich uczestników.

Nagrody finansowe się nie łączą, zawodnik otrzymuje jedną nagrodę o wyższej wartości.
Weryfikacja mieszkańców Gminy Podgórzyn nastąpi na podstawie okazanego dokumentu tożsamości lub oświadczenia zawodnika lub opiekuna prawnego zawodnika niepełnoletniego.

14 TERMINARZ
10:00-10:40 Zapisy i weryfikacja zgłoszeń
11:00 Otwarcie
11:10-16:15 Turniej
16:30 Zakończenie dla OPEN.
(U8 zakończenie ok. godz. 14:00)
Istnieje możliwość wcześniejszego zakończenia turnieju.

15 ZGŁOSZENIA
Prosimy kierować za pośrednictwem systemu chessmanager.com lub pocztą elektroniczną: turnieje@jelonka.eu do dnia 2 czerwca 2023 (piątek do godz. 20:00. lub bezpośrednio przed turniejem (ilość miejsc ograniczona do 140 zawodników - pierwszeństwo dla zawodników zgłoszonych online). Każdy zawodnik musi potwierdzić swój udział w dniu turnieju. Uczestnicy, którzy potwierdzą swój udział po godz. 10:40 będą mogli rozpocząć zawody od 2 rundy.

16 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Opiekę wychowawczą nad zawodnikami niepełnoletnimi sprawują rodzice, opiekunowie prawni lub opiekunowie klubowi. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora. Zawodnicy ubezpieczają się na koszt własny. Uczestnicy turnieju wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach organizacyjnych w myśl postanowień ustawy z dnia 10.05.2018 o ochronie danych osobowych oraz Rozporządzenie PE i Rady UE 2016/679 z dnia 27.04.2016, a także zgodą na nieodpłatne utrwalenie i rozpowszechnienie wizerunku w formie fotografii analogowej i cyfrowej w celach promocyjnych. Przystąpienie do turnieju jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.
Ostateczna interpretacja treści regulaminu należy do Organizatorów.
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do ewentualnych zmian w niniejszym regulaminie.

chess:manager