XXVII NOCNY ŚWIECKI MARATON SZACHOWY

08.12.2018
09.12.2018
Data
Świecie
POL
Miejsce
3'
+2"
Tempo
1/1
Rundy

Kojarzenia

Nazwisko, Imię Wynik Nazwisko, Imię
1. Budnik, Mateusz 1 : 0 Szmidt, Przemysław

Wyniki

Nazwisko, Imię Ranking Pkt
1. Budnik, Mateusz 2104 1.0
2. Szmidt, Przemysław 2016 0.0

XXVII NOCNEGO ŚWIECKIEGO MARATONU SZACHOWEGO
XXVI - MEMORIAŁU ALFONSA PASTEWSKIEGO

1. Cel turnieju:
- uczczenie pamięci założyciela i wieloletniego działacza KSz ”Gambit” Alfonsa Pastewskiego;
- zapewnienie uczestnikom możliwości zaspokojenie „ głodu gry” przez rozegranie ok. 35-45 partii
błyskawicznych w turnieju o oryginalnej formule;
2. Termin i miejsce rozgrywek:
- noc 08/09 grudnia 2018 r., zapisy od godz.19.00, początek turnieju - ok. godz. 20.00;
- zakończenie turnieju- między godz. 7.00 a 8.00 dnia następnego;
- miejsce – Spółdzielczy Ośrodek Kultury „STOKROTKA” w Świeciu, przy ul. Wyszyńskiego 15
3. Organizatorzy:
- KSz ”GAMBIT” Świecie
- SOK „STOKROTKA”
- OKSiR Świecie
4. Tempo gry:
3 minuty + 2 sekundy na zawodnika (5 minut na zawodnika w przypadku frekwencji powyżej 30 uczestników w niższych ligach).

5. Warunki uczestnictwa:
- w turnieju może wziąć udział każdy chętny, pod warunkiem opłacenia wpisowego w wysokości 40 zł (część wpisowego będzie wykorzystane na ciepły posiłek)
- posiadanie sprawnego zegara szachowego(pożądane, ale niekonieczne);
6. System rozgrywek - Świecki Wielokołowy System Ligowy:
- w etapie wstępnym zawodnicy zostaną na grupy eliminacyjne przez losowanie z rozstawieniem;
- na podstawie wyników pierwszej tury podzieleni zostaną na szereg „lig”w których
podobnie jak w grupach eliminacyjnych rozegrają turnieje kołowe, po których najlepsi awansują
do wyższej ligi, najsłabsi spadną do ligi niższej i gra będzie kontynuowana w kolejnych „kolejkach”
ligowych;
- w etapie eliminacyjnym zawodnikom liczą się tylko punkty z gry (z ewentualnym wyrównaniem
dla grupy mniej licznej),w „ligach” dolicza się im punkty dodatkowe (tym więcej, im wyższa „liga”),
z wyjątkiem ligi najniższej, która otrzymuje tylko punkty z gry;
- wielkość grup i różnice punktowe między „ligami”zostaną ustalone bezpośrednio przed turniejem
w zależności od ilości zawodników;
- ilość „kolejek” ligowych zostanie dobrana tak, aby turniej zakończył się przed godziną 8.00
7. Szczegółowy regulamin turnieju:
a) zawodnicy będą wzywani do losowania grupy w kolejności uzależnionej od posiadanego rankingu,
przy czym ELO i ranking lokalny traktowane są równorzędnie; ilość losów równa jest ilości grup
eliminacyjnych i wracają one do puli dopiero po zakończeniu kolejki losowania;
b) o kolejności numerów w grupie eliminacyjnej decyduje posiadany ranking;
c) liczebność grup eliminacyjnych uzależniona jest od ilości zaplanowanych „lig”, a ta od ilości
uczestników turnieju, dlatego zostanie określona bezpośrednio przed rozpoczęciem losowania,
preferowana liczebność „ligi” to 5 – 8 zawodników, jednak organizator zastrzega sobie możliwość
skorygowania jej, jeśli umożliwi to wyrównanie liczebności grup ligowych, jednak jedynie
w granicach 4 – 10;
d) o kolejności miejsc zarówno w grupach eliminacyjnych jak i w poszczególnych ligach decydują:
punkty „z gry”, wynik bezpośredniej partii, „Berger”, a następnie losowanie, przy czym w kołach
ligowych losowanie prowadzi się tylko wtedy, jeśli decyduje ono o spadku bądź awansie,
w przeciwnym wypadku wpisuje się miejsce dzielone;
e) ilość osób awansujących, zostających i spadających z grup zostanie określona wraz z liczebnością
„lig”, zasadą jest że grupa dzieli się na trzy równe części, a jeśli to niemożliwe, to tylko ilość
awansujących i spadających jest taka sama (oczywiście z wyjątkiem „lig”- pierwszej i ostatniej);
f) różnice punktowe między poszczególnymi „ligami”określone zostaną po podaniu liczebności grup
„ligowych” z takim wyliczeniem, aby zawodnik zdobywający maksimum punktów w lidze
o „szczebel” niższej zdobywał ich tyle samo ile wynosi suma punktów zawodnika zdobywającego
połowę punktów „z gry”i różnicy między grupami w lidze o „szczebel” wyższej;
g) o miejscu w całym turnieju decydują:
- suma punktów z gry i bonifikat za poszczególne „ligi”, a jeśli ta suma będzie równa, to
- ilość pierwszych miejsc zajętych w pierwszej „lidze”,
- ilość drugich miejsc zajętych w pierwszej „lidze”,
- itd, aż do wystąpienia różnicy;
- jeśli to nie da rezultatu, to nagrody finansowe będą podzielone, a kolejność wyboru nagród
rzeczowych zostanie rozlosowana;
8. Nagrody:
I miejce 300 zł plus puchar
II miejsce 200 zł,
III miejsce 100 zł
Każdy uczestnik otrzymuje upominek.
9. Przez cały czas trwania Maratonu będzie dostępny bufet, około północy zawodnicy otrzymają ciepły posiłek.


UWAGA!!!

Wcześniejsze zgłoszenie chęci udziału w turnieju pocztą elektroniczną na adres gambitswiecie@wp.pl do dnia 06.12. (pozwoli przygotować wcześniej listę startową i przyśpieszy rozpoczęcie gry a ponadto umożliwi zamówienie odpowiedniej ilości posiłków). Zawodnik nie awizowany przyjeżdża na własne ryzyko. Zgłoszenie powinno zawierać: imię i nazwisko, ranking FIDE i polski, przynależność klubową.

chess:manager