II Dziecięcy Świąteczny Turniej Szachowy grupa A (U14)

14.12
2019
Data
Trzebinia
POL
Miejsce
15'
Tempo
7/7
Rundy

II DZIECIĘCY ŚWIĄTECZNY TURNIEJ SZACHOWY P’15 Trzebinia 2019

KLIKNIJ TUTAJ PO KOMUNIKAT/REGULAMIN W WERSJI PDF

(najlepiej prawym przyciskiem myszy i wybierz "otwórz odnośnik w nowej karcie przeglądarki").

TERMIN: 14 grudnia 2019 r. (sobota)

MIEJSCE: Szkoła Podstawowa nr 8 w Trzebini, os. Widokowe 21.
Lokalizacja parkingów w wersji PDF komunikatu.

GRUPY TURNIEJOWE:
• A – dzieci do lat 14 (ur. w 2005 i młodsi);
• B - dzieci do lat 12 (ur. w 2007 i młodsi);
• C - dzieci do lat 10 (ur. w 2009 i młodsi);
• D - dzieci do lat 8 (ur. w 2011 i młodsi).

SYSTEM ROZGRYWEK:
• System szwajcarski na dystansie 7 rund, 15 minut na partię na zawodnika.

NAGRODY:
• miejsca 1-3 w każdej grupie zostaną nagrodzone pucharami;
• najlepsi otrzymają nagrody i vouchery. Organizator przewiduje do wyboru nagrody rzeczowe lub vouchery różnego typu (weekend w apartamencie w Zakopanem, SPA samochodowe, podwójny zjazd najdłuższą tyrolką w południowej Polsce, vouchery do kilku restauracji i pizzerii) dla co najmniej 6 najlepszych zawodników w każdej grupie turniejowej. Dopuszcza się zwiększenie puli nagrodzonych zawodników;
• każdy uczestnik otrzyma paczkę od Mikołaja oraz pamiątkowy dyplom uczestnictwa.

PATRONAT TURNIEJU:
• Honorowy patronat – Burmistrz Miasta Trzebini – Jarosław Okoczuk.

ORGANIZATORZY:
• UKS „Hetman Koronny” Trzebinia;
• Krzysztof Kacprzyk – www.prosperogf.pl

WSPÓŁORGANIZATORZY:
• Trzebińskie Centrum Kultury;
• Szkoła Podstawowa nr 8 w Trzebini.

CEL TURNIEJU:
• popularyzacja szachów na terenie miasta i gminy Trzebinia;
• upowszechnianie sportu, w tym „królewskiej gry”;
• integracja środowisk szachowych poprzez sportowe zmagania w atmosferze fair-play.

ZGŁOSZENIA I WPISOWE:
• zgłoszenia do 11.12.2019 r. poprzez https://chessmanager.com lub email: klub@hetmankoronny.pl lub telefonicznie 508 538 528 (w zgłoszeniu imię, nazwisko, aktualny ranking, klub/szkoła, miejscowość, data urodzenia); preferujemy zgłoszenia poprzez Chessmanager;
• wpisowe płatne do dnia 11.12.2019 r. najlepiej podczas rejestracji poprzez Chessmanagera (serwis pobiera niewielką prowizję za płatność internetową) lub przelewem na rachunek UKS Hetman Koronny Trzebinia: 18 2030 0045 1110 0000 0300 3580 (z podaniem którego zawodnika dotyczy płatność). Wysokość wpisowego:
o zawodnicy z UKS „Hetman Koronny” Trzebinia: 15 zł;
o zawodnicy z miasta i gminy Trzebina: 20 zł;
o pozostali zawodnicy: 30 zł;
• zgłoszenia po terminie będą przyjmowane w przypadku posiadania wolnych miejsc oraz po opłaceniu wpisowego podwyższonego o 10 zł od osoby;
• zapłacone wpisowe nie podlega zwrotowi.
W serwisie Chessmanager będą na bieżąco aktualizowane listy zawodników z uregulowanym wpisowym. W przypadku jakichkolwiek niejasności organizatorzy proszą o kontakt.

HARMONOGRAM TURNIEJU w dniu 14 grudnia 2019 r. (sobota):
• do 9:15 – dodanie zawodników nie zgłoszonych wcześniej. Zawodnicy wcześniej zgłoszeni, z opłaconym wpisowym nie muszą potwierdzać udziału w turnieju;
• 9:30 – oficjalne rozpoczęcie turnieju, przywitanie, kilka słów organizacyjnych oraz o nagrodach;
• 9:45 – rozpoczęcie pierwszej rundy;
• około 14:00-14:30 – wizyta Mikołaja i jego pomocników z paczkami dla wszystkich uczestników, wypisywanie dyplomów uczestnictwa;
• około 14:30-15:00 – rozdanie pucharów, voucherów, dyplomów dla najlepszych; medali dla najmłodszych uczestników.

OCENA WYNIKÓW:
• o kolejności miejsc decyduje ilość punktów zdobytych przez zawodnika;
• w przypadku zdobycia równej ilości punktów przez dwóch lub więcej zawodników, o kolejności decydują następujące kolejno stosowane kryteria oceny: Buchholz zredukowany, Buchholz pełny; liczba zwycięstw; wynik bezpośredniej partii, ranking uzyskany PZSzach.

INFORMACJE DODATKOWE:
• organizator przygotuje ilość paczek mikołajowych dla zawodników zgodnie ze zgłoszeniami dokonanymi do 6.12.2019. Zawodnicy zgłoszeni po terminie nie otrzymają paczek od Mikołaja;
• w sprawach szachowych nieuregulowanych niniejszym komunikatem mają zastosowanie aktualne przepisy FIDE i Kodeksu Szachowego PZSzach. Kojarzenie komputerowe przy użyciu programu Chessmanager;
• obowiązuje całkowity zakaz wnoszenia na salę gry telefonów komórkowych oraz innych telekomunikacyjnych urządzeń elektronicznych;
• zawodnicy ubezpieczają się we własnym zakresie;
• za zachowanie zawodników odpowiadają ich rodzice lub opiekunowie;
• każdy uczestnik turnieju oraz osoby towarzyszące zobowiązane są do przestrzegania przepisów i zasad z zakresu bezpieczeństwa i higieny oraz ochrony przeciwpożarowej miejsca turniejowego;
• organizator zastrzega sobie prawo do interpretacji i zmiany niniejszego komunikatu/regulaminu.

DANE OSOBOWE I RODO:
• udział w turnieju (zgłoszenie na turniej, opłata wpisowego, przyjazd i uczestnictwo w turnieju) jest równoznaczny z udzieleniem prawa do wykorzystania wizerunku zawodnika i/lub opiekuna, do utrwalania, wykorzystania, publikacji, rozpowszechniania materiałów audiowizualnych (zdjęcia, nagrania audio i wideo) zarejestrowanych podczas turnieju w celu promocji zawodników, turnieju, organizatorów zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE L 119, s. 1).
• zgłoszenie do turnieju jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego komunikatu/regulaminu oraz wyrażeniem zgody zawodnika (zgody rodzica/opiekuna) na przetwarzanie jego danych osobowych (w tym gromadzenie, przetwarzanie, przekazywanie, wprowadzanie do systemów informatycznych) przez organizatorów i współorganizatorów turnieju w celach informacyjnych, promocyjnych, marketingowych, zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016).

TURNIEJ CHARYTATYWNY:
Podczas turnieju będzie możliwość wsparcia finansowego Julii Przykorzyńskiej.
Julia ma 9 lat oraz bardzo rzadką chorobę (w Polsce jest jedną z 3 dzieci, na świecie jest ich 30).
Ma zespół ROHHAD – zespół późnej hipowentylacji pęcherzykowej z niewydolnością podwzgórza. Julia podczas snu nie oddycha, oddycha za nią maszyna!
Jest zależna od respiratora oraz tlenu, zawsze podczas snu oraz przy każdej infekcji 24 na dobę podłączana pod respirator i tlen, cewnikowana sakiem kilka razy na dobę.
W ciągu ostatnich 6-ciu miesięcy przeszła 5 zapaleń płuc, ma problem z chodzeniem, czeka na zabieg wszczepienia endoprotezy bioder. Niestety nie wiadomo kiedy to nastąpi a jest coraz gorzej. Stwierdzono osteoporozę posterydową - skutek leków po 2,5 miesięcznej śpiączce (po zachłystowym zapaleniu płuc).
Wymaga ciągłej, bezustannej rehabilitacji, która chociaż na chwilę złagodzi ból w nogach i biodrach.
Jest pod opieką poradni:
• endokrynologicznej – ma zaburzenia przysadki mózgowej, hieperprolaktynemię, zaburzenia hormonu wzrostu, osteoporozę;
• kardiologicznej – ze względu na skoki tętna;
• pulmonologicznej – częste zapalenia płuc związane z rurką tracheostomijną , częste dławienia, gdzie przedostają się pokarmy do płuc, otwarte wejście, częste infekcje;
• laryngologicznej – związane z rurką (operacja usuwania ziarniny z okolic nagłośni);
• neurologicznej – złe zapisy EEG głowy związane z niedotlenieniem mózgu;
• ortopedycznej – problem z biodrami związany osteoporozą;
• psychologicznej - zaburzenia zachowania, kilka cech ADHD;
• psychiatrycznej – nadpobudliwość z cechami autyzmu;
• genetycznej – ze względu na rzadkość choroby;
• okulistycznej – zez (pojawił się ze względów neurologicznych).
Będziemy niezwykle wdzięczni jeśli przywiozą Państwo ze sobą na turniej zakrętki plastikowe od butelek. Ile? Ile Państwo chcą i zdołają. To może być mały woreczek, może być reklamówka a może być duży wór. Każda ilość się liczy bo ziarnko do ziarnka…
Z góry dziękujemy i do zobaczenia na turnieju.
Pozdrawiamy mottem Międzynarodowej Federacji Szachowej (FIDE) – Gens una sumus co znaczy jesteśmy jedną rodziną.

Informacje o ubiegłorocznym turnieju
Artykuł w gazecie:
https://przelom.pl/24600-pierwszy-taki-turniej-w-gminie-i-blisko-150-osob-na-starcie.html

Materiał nagrany przez TV Powiat:
https://www.facebook.com/watch/?v=808928842771518

Galeria zdjęć na FB (380 zdjęć)
https://www.facebook.com/pg/HetmanKoronnyTrzebinia/photos/?tab=album&album_id=2230338170513113&tn=-UC-R

chess:manager