XIV cykl 4 Pory Roku - Wiosna z Szachami - MŁODE TALENTY

21.04
2018
Data
Szczecin
POL
Miejsce
20'
+10"
Tempo
6/6
Rundy

Komunikat Organizacyjny 4 Pory Roku - Wiosna z Szachami Młode Talenty i Juniorzy

I. ORGANIZATORZY

Klub Szachowy Gryf Szczecin

Dom Kultury SM „Wspólny Dom”

II. TERMIN I MIEJSCE

Rozgrywki odbędą się w Domu Kultury SM „Wspólny Dom” przy ul. Świętego Marcina 2 w Szczecinie w dniu 21. kwietnia 2018 r.

III. SYSTEM ROZGRYWEK I TEMPO GRY

System rozgrywek MŁODE TALENTY:

Uczestnictwo: ur. 2006 i młodsi posiadający maksymalnie V kategorię w momencie przystąpienia do cyklu. W przypadku podniesienia kategorii uczestnik zachowuje możliwość kontynuacji cyklu w tej samej grupie.

Dzieci ur. 2010 i młodsze bez ograniczeń rankingowych;

System szwajcarski 6 rund, tempo gry 20’ + 10” za ruch;

Istnieje możliwość wypełnienia norm na V i IV kategorię.

System rozgrywek JUNIORZY:

Uczestnictwo: ur. w 2000 i młodsi bez ograniczeń rankingowych;

System szwajcarski 6 rund, tempo gry 15’ + 10” za ruch;

IV. WARUNKI UCZESTNICTWA

Terminowe zgłoszenie, wniesienie opłaty startowej na konto KSz Gryf Szczecin do 20.04.2018 lub w gotówce bezpośrednio przed turniejem i potwierdzenie uczestnictwa w dniu zawodów w godz. 9:30 - 10:00.

W przypadku wpłaty na konto KSz Gryf Szczecin nr konta BOŚ Bank:

82 1540 1085 2030 9140 0585 0001 (w tytule proszę wpisać 4 Pory Roku + imię i nazwisko osób, za które dokonywana jest wpłata)

Opłata startowa wynosi:

20,00 zł - wszyscy uczestnicy;

10,00 zł - członkowie KSz Gryf Szczecin mający uregulowaną składkę członkowską za 2018 r.

V. ZGŁOSZENIA

Zgłoszenia przyjmowane są wyłącznie internetowo za pomocą formularzy zgłoszeniowych ChessManager:

MŁODE TALENTY: https://www.chessmanager.com/pl/tournaments/5712575480201216/signup

JUNIORZY: https://www.chessmanager.com/pl/tournaments/5665318491914240/signup

Zgłoszenia w dniu turnieju nie będą przyjmowane.

Aby uniknąć opóźnień, prosimy o punktualne przybycie na salę gry. Osoby, które nie potwierdzą uczestnictwa do godz. 10:00 zostaną usunięte z listy startowej.

Liczba uczestników ograniczona do 80 osób.

VI. HARMONOGRAM

9:30 - 10:00 potwierdzenie uczestnictwa;

10:15 - 15:15 - rozgrywki turniejowe - rundy 1-6;

15:30 - zakończenie turnieju;

Harmonogram jest orientacyjny. Nie przewiduje się dłuższych przerw i rundy będą startować 5 min po zakończeniu poprzedniej.

VII. NAGRODY

Nagrody w turnieju MŁODE TALENTY:

I, II, III miejsce: statuetka i nagroda rzeczowa

I, II, III miejsce wśród dziewcząt: medale i nagrody rzeczowe

I, II, III miejsce do lat 8: medale i nagrody rzeczowe

Nagrody w turnieju JUNIORZY:

I, II, III miejsce: statuetka i nagroda rzeczowa

I, II, III miejsce wśród dziewcząt: medale i nagrody rzeczowe

I, II, III miejsce do lat 12: medale i nagrody rzeczowe

Dyplomy i gadżety dla wszystkich uczestników.

Nagrody odbierane są osobiście podczas ceremonii zakończenia turnieju, w przeciwnym wypadku przepadają na rzecz organizatora.

VIII. UWAGI KOŃCOWE

Regulamin cyklu stanowi integralną część komunikatu i znajduje się na stronie http://gryfszczecin.org/regulamin-4-pory-roku-2018

Dodatkowych informacji udziela Arkadiusz Korbal nr tel. 663-233-532

chess:manager