III Świąteczny Turniej Szachowy

14.12
2019
Data
Trzemeszno
POL
Miejsce
15'
Tempo
7/7
Rundy

REGULAMIN
III Świąteczny Turniej Szachowy
Trzemeszno, 14 grudnia 2019 r. (sobota)

1.Cel turnieju
- popularyzacja szachów w powiecie gnieźnieńskim, gminie Trzemeszno
- integracja środowiska szachowego w gminie Trzemeszno
- stworzenie możliwości współzawodnictwa szachistów w różnym wieku
- podniesienie poziomu sportowego dzieci i młodzieży

2.Organizator i współorganizatorzy
- Stowarzyszenie Pomagam Aktywnie
- Krzysztof Prus
- Szkoła Podstawowa nr 1 im. Jana Kilińskiego w Trzemesznie

3.Patronat Honorowy
- Pan Krzysztof Dereziński - Burmistrz Miasta Trzemeszno

4.Termin i miejsca zawodów
- 14 grudnia 2019 r. (sobota)
- Szkoła Podstawowa nr 1 im. Jana Kilińskiego w Trzemesznie, ul. Śniadeckich 18

Wstępny program minutowy:
9.40 – 9.55 weryfikacja zawodników
10.00 – 10.10 oficjalne rozpoczęcie zawodów
10.10 – 13.30 rywalizacja: rundy I - VII
13.30 dekoracja zwycięzców, zakończenie

5.Warunki uczestnictwa, finansowanie, kontakt
- w zawodach mogą uczestniczyć wszyscy chętni bez względu na: umiejętności, posiadaną kategorię, wiek
- zapisy w serwisie www.chessmanager.com do 11 grudnia br. (do tego dnia należy opłacić również wpisowe)
- opłata wpisowa wynosi: dzieci i młodzież do lat 18 (zawodnicy urodzeni w 2001 r. i młodsi): 15 zł, pozostali: 25 zł.
- limit uczestników ustala się na: 60 osób.
- wszelkie pytania należy kierować do sędziego zawodów Jacka Zielińskiego na adres e-mail: kontakt@pomagamaktywnie.pl
W DNIU ZAWODÓW ZGŁOSZENIA NIE BĘDĄ PRZYJMOWANE

6.System rozgrywek
Turniej zostanie rozegrany systemem szwajcarskim kontrolowanym na dystansie 7 rund. Tempo gry: 15 minut dla zawodnika (P 15’) Obowiązują przepisy gry FIDE dla szachów szybkich.

7.Nagrody
OPEN
Miejsce I – nagroda rzeczowa i puchar,
Miejsce II – nagroda rzeczowa i puchar,
Miejsce III – nagroda rzeczowa i puchar,
Miejsce IV – nagroda rzeczowa,
Miejsce V – nagroda rzeczowa.

Najlepsza dziewczynka i chłopiec w kategorii:
a) do lat 8 (nagrody rzeczowe),
b) 9-10 lat (nagrody rzeczowe),
c) 11-12 lat (nagrody rzeczowe),
d) 13-15 lat (nagrody rzeczowe).
Zawodnik nagrodzony w jednej kategorii nie może być nagrodzony w kolejnej kategorii.
8.Informacje dodatkowe
- organizator zapewnia skromny poczęstunek dla uczestników
- organizator zastrzega sobie możliwość zmiany kategorii wiekowych, w których prowadzona będzie klasyfikacja końcowa
- organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wykorzystywania zdjęć i materiałów audiowizualnych z turnieju w celach informacyjnych i promocyjnych
- WSZELKIE SPORY ROZSTRZYGA ORGANIZATOR !

U W A G A !
• Organizator nie ubezpiecza uczestników turnieju od następstw nieszczęśliwych wypadków.
• Wskazanym jest ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków
we własnym zakresie

chess:manager