Otwarte Mistrzostwa Szczecina 2020 - Szachy Błyskawiczne

23.02
2020
Data
Szczecin
POL
Miejsce
3'
+2"
Tempo
13/13
Rundy

Wyniki

Nazwisko, Imię Ranking Pkt
1. Karwowski, Kacper 2200 11.5
2. Gregorz, Jan 1537 10.0
3. Dogoda, Rafał 1874 10.0
4. Dzhuguryan, Tygran 2203 8.5
5. Czuchnicki, Adam 1999 8.5
Zobacz wszystkich 43 zawodników

Otwarte Mistrzostwa Szczecina 2020 - Szachy Błyskawiczne
23.02.2020 r.

I. ORGANIZATOR
Klub Gryf Szczecin www.gryfszczecin.org
II. CEL ROZGRYWEK
Popularyzacja sportu szachowego wśród mieszkańców Szczecina i okolic.
Wyłonienie Mistrzów Szczecina na rok 2020.
Umożliwienie zdobycia rankingu FIDE w szachach błyskawicznych.
III. TERMIN I MIEJSCE
23.02.2020 r. Dom Kultury “Wspólny Dom” ul. Świętego Marcina 2, Szczecin
IV. ZASADY UCZESTNICTWA
Turniej jest otwarty dla wszystkich chętnych. Warunkiem udziału jest zgłoszenie i opłacenie wpisowego.
Zgłoszenia online: https://www.chessmanager.com/pl/tournaments/5685071036022784
Wpisowe wynosi 20,00 zł.
Wpłaty można kierować na konto:
Klub Szachowy Gryf Szczecin
Al. Wyzwolenia 7/U11, 70-552 Szczecin
BOŚ Bank 82 1540 1085 2030 9140 0585 0001
W tytule należy wpisać “Mistrzostwa Szczecina 2020 Blitz” + imię i nazwisko osób, za które dokonywana jest wpłata.
Istnieje możliwość wpłaty w gotówce przed odprawą techniczną.
Członkowie KSz Gryf Szczecin mający uregulowaną składkę roczną 2020 otrzymują 5 zł zniżki.
Liczba miejsc ograniczona do 80. Zawodnicy zagraniczni zobowiązani są posiadać FIDE ID Number (FIN).
IV. SYSTEM I ZASADY ROZGRYWEK
13 rund, system szwajcarski, tempo: 3’+2” na ruch. W turnieju obowiązują Przepisy Gry FIDE. O kolejności zdobytych miejsc w przypadku tej samej liczby punktów decyduje kolejno: Buchholz Cut-1, Buchholz Pełny, Liczba zwycięstw, Bezpośredni pojedynek. Turniej zgłoszony do oceny rankingowej FIDE w szachach błyskawicznych.
VI. HARMONOGRAM
14:00 - 14:30 potwierdzenia zgłoszeń
14:30 - 17:30 - rundy I-XIII
Harmonogram może być skorygowany w przypadku przedłużenia się czasu trwania rund. Nieusprawiedliwiona nieobecność na partii skutkuje usunięciem z kojarzenia kolejnej rundy.
VII. NAGRODY I WYRÓŻNIENIA
Nagroda finansowa za I miejsce minimum 300,00 zł + puchar Mistrz Szczecina 2020
Nagroda finansowa za I miejsce wśród kobiet + puchar Mistrzyni Szczecina 2020
Nagrody finansowe dla minimum 10% uczestników.
Wszyscy nagrodzeni finansowo uczestnicy zobowiązani są do pokwitowania odbioru nagrody.
Nagrody odbierane są osobiście podczas ceremonii zakończenia w przeciwnym razie przepadają na rzecz organizatora.
VIII. UWAGI ORGANIZACYJNE
Za ubezpieczenie zawodników odpowiadają kluby delegujące lub rodzice / opiekunowie.
Zgłoszenie do turnieju jest równoznaczne z akceptacją treści komunikatu organizacyjnego turnieju.
Uczestnicy biorący udział w turnieju, wyrażają zgodę na zbieranie i przetwarzanie podanych przez nich danych osobowych przez organizatorów turnieju tj. imię i nazwisko, klub, miejscowość, e-mail, oraz wizerunku w celach promocyjno – marketingowych, związanych z ich działalnością. Ostateczna interpretacja treści komunikatu należy do organizatora. Organizator zastrzega sobie prawo do ewentualnych zmian w niniejszym komunikacie.
Dodatkowych informacji udziela sędzia i organizator Arkadiusz Korbal tel. 663 233 532 arek@szachy.szczecin.pl

chess:manager