III Turniej Szachowy WIECZNY SZACH

19.10
2019
Data
Września
POL
Miejsce
15'
Tempo
7/7
Rundy

REGULAMIN III TURNIEJU SZACHOWEGO
WIECZNY SZACH
Września, 19 października 2019 r. (sobota)

1.Cel turnieju
- popularyzacja szachów w powiecie wrzesińskim
- integracja środowiska szachowego w powiecie wrzesińskim
- stworzenie możliwości współzawodnictwa szachistów w różnym wieku
- podniesienie poziomu sportowego dzieci i młodzieży

2.Organizator, partnerzy
- Stowarzyszenie Pomagam Aktywnie
- UKS Wrzesińska Akademia Szachowa

3.Termin i miejsca zawodów
- 19 października 2019 r. (sobota)
- Samorządowa Szkoła Podstawowa nr 6 we Wrześni, ul. Słowackiego 41.

Wstępny program minutowy:
8.45 – 9.00 weryfikacja zawodników
9.00 – 9.10 oficjalne rozpoczęcie zawodów
9.10 – 13.30 rywalizacja: rundy I - VII
13.30 dekoracja zwycięzców, zakończenie

4.Warunki uczestnictwa, finansowanie, kontakt
- w zawodach mogą uczestniczyć wszyscy chętni bez względu na: umiejętności, posiadaną kategorię, wiek
- opłata wpisowa wynosi: dzieci i młodzież do lat 18 (zawodnicy urodzeni w 2001 r. i młodsi): 15 zł, pozostali: 25 zł.
- zapisy w serwisie www.chessmanager.com do 17 października włącznie
- limit uczestników ustala się na: 45 osób.
- wszelkie pytania należy kierować do Jacka Zielińskiego na adres e-mail: kontakt@pomagamaktywnie.pl
W DNIU ZAWODÓW ZGŁOSZENIA NIE BĘDĄ PRZYJMOWANE

5.System rozgrywek
Turniej zostanie rozegrany systemem szwajcarskim kontrolowanym na dystansie 7 rund. Tempo gry: 15 minut dla zawodnika (P 15’) Obowiązują przepisy gry FIDE dla szachów szybkich.

6.Nagrody
OPEN
Miejsce I – nagroda rzeczowa i puchar,
Miejsce II – nagroda rzeczowa i puchar,
Miejsce III – nagroda rzeczowa i puchar,
Miejsce IV – nagroda rzeczowa,
Miejsce V – nagroda rzeczowa.
Najlepsza dziewczynka w kategorii do lat 8, 10, 13 – nagrody rzeczowe.
Najlepszy chłopiec w kategorii do lat 8, 10, 13 – nagrody rzeczowe.
Klasyfikacja dodatkowa: najlepszy zawodnik UKS Wrzesińska Akademia Szachowa – nagroda rzeczowa.
Zawodnik nagrodzony w jednej kategorii nie może być nagrodzony w kolejnej kategorii.
7.Informacje dodatkowe
- organizator zapewnia skromny poczęstunek dla uczestników
- organizator zastrzega sobie możliwość zmiany kategorii wiekowych, w których prowadzona będzie klasyfikacja końcowa
- organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wykorzystywania zdjęć i materiałów audiowizualnych z turnieju w celach informacyjnych i promocyjnych
- WSZELKIE SPORY ROZSTRZYGA ORGANIZATOR !

U W A G A !
• Organizator nie ubezpiecza uczestników turnieju od następstw nieszczęśliwych wypadków.
• Wskazanym jest ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków
we własnym zakresie

Zadanie publiczne współfinansowane przez Gminę Września

chess:manager