VI TURNIEJ SZACHOWY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY O PUCHAR „KUŹNI TALENTÓW” - TURNIEJ PRZENIESIONY NA NIEDZIELĘ 29.08.2021

28.08
2021
Data
Białystok
POL
Miasto
10'
+5"
Tempo
0/7
Rundy

Lista startowa

Nazwisko, Imię Ranking
1. Bałakier, Dawid 1052
2. Leszczyński, Wiktor 1600
3. Ambrożko, Ksawery 1200
4. Ambrożko, Amelia
5. Ambrożko, Mateusz
Zobacz wszystkich 7 zawodników
1122
śr. ranking
8
śr. wiek
1
zawodników z ELO

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY

VI TURNIEJU SZACHOWEGO DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

O PUCHAR „KUŹNI TALENTÓW” - 28.08.2021

I. CEL ZAWODÓW:

II. ORGANIZATOR:

III. TERMINY I MIEJSCE:

IV. UCZESTNICY:

V. NAGRODY:

VI. ZGŁOSZENIA:

VII. WPISOWE:

VIII. SYSTEM GRY:

IX. OCENA WYNIKÓW:

· liczba zdobytych punktów,

· wartościowanie średnie Buchholza,

· wartościowanie pełne Buchholza,

· progresja,

· liczba zwycięstw

X. SPRAWY RÓŻNE:

• W związku z panującym zagrożeniem epidemiologicznym, podczas trwania zawodów będą respektowane aktualnie obowiązujące wytyczne Głównego Inspektoratu Sanitarnego, Ministerstwa Sportu i Polskiego Związku Szachowego. Zawodnicy oraz osoby towarzyszące muszą przestrzegać zasad przedstawionych przez organizatora pod rygorem niedopuszczenia lub wykluczenia z zawodów.
• Nie ma potrzeby potwierdzania swojego udziału przed zawodami.
• Uczestnicy nieobecni na pierwszej rundzie zostaną wycofani z turnieju.
- Prawo interpretacji postanowień niniejszego komunikatu należy do organizatora, a w zakresie przepisów gry do sędziego głównego turnieju.
- Decyzje sędziego głównego w trakcie zawodów są ostateczne.

chess:manager