Mistrzostwa Dolnego Śląska Juniorów w Szachach - C13 + D13 + D15

17.10.2020
18.10.2020
Data
Lubin
POL
Miejsce
30'
+30"
Tempo
7/7
Rundy

Wyniki

Nazwisko, Imię Ranking Pkt
1. Salamon, Julia 1551 6.0
2. Marek, Grzegorz 1313 5.5
3. Wilgosz, Szczepan 1371 5.0
4. Miklosz, Krzysztof 1083 5.0
5. Romejko, Jagoda 1257 4.5
Zobacz wszystkich 19 zawodników

Uwaga! Zmiana sali gry MDŚJ w Lubinie.

Mistrzostwa zostaną rozegrane na dużej hali widowiskowo-sportowej RCS w Lubinie (ul. Odrodzenia 28B)

Zasady bezpieczeństwa obowiązujące podczas MDŚJ Lubin 17-18.10.2020:

Wszyscy zawodnicy w dniu rozpoczęcia turnieju będą zobowiązani dostarczyć oświadczenie o stanie zdrowia (druk)
Osobom wchodzącym na teren obiektu będzie mierzona temperatura. Osoby z temperaturą powyżej 37.5°C nie będą wpuszczone.
Osoby wchodzące na teren obiektu są zobowiązane do dezynfekcji rąk.
W bezpośredniej strefie rozgrywek mogą przebywać jedynie zawodnicy grający partie (rodzice mogą przebywać w wydzielonej strefie na trybunach, z zachowaniem limitu osób i zasad dystansu społecznego).
Przy wejściu na salę gry oraz na szalakach komunikacyjnych należy zakrywać usta i nos, przy szachownicy maseczkę można zdjąć.

Przypominamy, że zgodnie z aktualnymi rządowymi wytycznymi bezpieczeństwa w obszarze sportu:

Limit uczestników wydarzeń sportowych wynosi 250 osób.
Zawodnicy podczas uprawiania sportu są zwolnieni z obowiązku zasłaniania nosa i ust.

Mistrzostwa Dolnego Śląska Juniorów w Szachach

Lubin, 17-18. października 2020

Organizatorzy
Dolnośląski Związek Szachowy
Regionalne Centrum Sportowe Sp. z o.o

Termin i miejsce rozgrywek
17-18. października 2020
Hala Widowiskowo-Sportowa RCS w Lubinie (ul. Odrodzenia 28B)

Uczestnictwo
W Mistrzostwach mają prawo udziału zawodnicy zrzeszeni w dolnośląskich klubach szachowych oraz niezrzeszeni będący mieszkańcami Dolnego Śląska, w następujących grupach:
• D-09 dziewczęta do 9 lat (ur. 2011 i młodsze)
• C-09 chłopcy do 9 lat (ur. 2011 i młodsi)
• D-11 dziewczęta do 11 lat (ur. 2009 i młodsze)
• C-11 chłopcy do 11 lat (ur. 2009 i młodsi)
• D-13 dziewczęta do 13 lat (ur. 2007 i młodsze)
• C-13 chłopcy do 13 lat (ur. 2007 i młodsi)
• D-15 dziewczęta do 15 lat (ur. 2005 i młodsze)
• C-15 chłopcy do 15 lat (ur. 2005 i młodsi)
• D-17 dziewczęta do 17 lat (ur. 2003 i młodsze)
• C-17 chłopcy do 17 lat (ur. 2003 i młodsi)

Zgłoszenia i wpłata wpisowego
a. Terminowe zgłoszenie do 12.10.2020 za pomocą formularzy w serwisach turniejowych lub pocztą elektroniczną biuro@dzszach.pl
b. Wpłata wpisowego w wysokości 40 PLN za pomocą szybkiego przelewu (dostępny w serwisie turniejowym) lub przelewem tradycyjnym na konto Dolnośląskiego Związku Szachowego
11 1750 0012 0000 0000 3870 3099 (BNP Paribas)
c. Wpisowe płatne gotówką w dniu turnieju jest o 10 PLN wyższe.

System rozgrywek
a. System szwajcarski na dystansie 7 rund.
b. W grupach mniejszych niż 10 zawodników system rozgrywek ustali sędzia główny. W przypadku małej liczby uczestników w danej grupie sędzia główny może połączyć sąsiednie grupy wiekowe.
c. Tempo gry: 30 min. + 30 s. na ruch
d. Obowiązuje zapis partii. Za zgodą sędziego z obowiązku zapisu mogą być zwolnieni najmłodsi uczestnicy, na wniosek zawodnika lub opiekuna, ale wtedy zawodnik otrzymuje połowę czasu do namysłu.
e. W zawodach obowiązuje zakaz składania i przyjmowania propozycji remisowych przed wykonaniem 30 posunięć.
f. O kolejności zajętych miejsc decyduje suma zdobytych punktów, a w przypadku równości punktacja pomocnicza zgodnie z zaleceniami PZSzach.
g. Zawodnik może spóźnić się na rundę 15 minut.

Harmonogram Mistrzostw
Sobota, 17.10.2020
8:30 - 9:15 - weryfikacja zawodników
9:30 - otwarcie Mistrzostw
9:40 - rundy 1-2
15:00 - rundy 3-4
Niedziela, 18.10.2020
9:00 - rundy 5-7
ok. godz. 15:00 - Zakończenie Mistrzostw

Nagrody
Trzech najlepszych zawodników w poszczególnych grupach otrzyma puchary, medale i dyplomy.
Nagrody finansowe dla najlepszych w kategoriach do lat 15 i do lat 17.
Liczba i wysokość nagród uzależniona jest od frekwencji w odpowiednich grupach.
Szczegółowy wykaz nagród zostanie podany podczas turnieju.
W grupach do lat 9, 11 i 13 nagrody rzeczowe i dyplomy za miejsca I – VI.

Postanowienia końcowe
a. Zawodnicy ubezpieczają się we własnym zakresie
b. Interpretacja komunikatu należy do Wiceprezesa ds. Młodzieżowych DZSzach, a w trakcie turnieju do sędziego głównego.
c. Udział w zawodach jest równoznaczny ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych zawodników dla potrzeb zawodów: publikacja wyników, sprawozdawczość DZSzach, PZSzach, a także zgodą na nieodpłatne utrwalenie i rozpowszechnienie wizerunku w formie fotografii w celach dokumentacyjnych.

chess:manager