Turniej Pilotażowy Bourbon Pub

Formularz Kontaktowy

Mateusz Budnik
Sędzia Główny

669409498
skoddy1996@interia.pl

Szkoła Szachowa Szmitek Team
Organizator

660979489

chess:manager