Otwarty Turniej Szachowy

18.07.2019
25.07.2019
Data
Chełmno
POL
Miasto
90'
+30"
Tempo
9/9
Rundy

Otwarty Wakacyjny Turniej Szachowy

Chełmno 18.07-25.07.2019 r.

 1. Cel
  • Popularyzacja szachów wśród dzieci, młodzieży i dorosłych
  • Promocja Gminy Świecie
  • Wyłonienie mistrzów w poszczególnych kategoriach
  • Podniesienie poziomu gry, rozwój intelektualny dzieci i młodzieży
  • Propagowanie zasad fair–play (umiejętność bycia zwycięzcą lub zwyciężonym)
  • Stworzenie atmosfery zdrowej rywalizacji i współzawodnictwa.
 2. Organizatorzy
  • Klub Szachowy „Gambit” Świecie
  • Burmistrz miasta Świecie
  • OKSiR Świecie
 3. Sędzia główny zawodów
  • Ulrich Jahr klasa międzynarodowa FIDE
 4. Termin i miejsce
  • 18.07 - 25.07.2019 r.
  • Ośrodek wypoczynkowy ul. Gen. Jastrzębskiego 5, 86-200 Chełmno

 5. System rozgrywek
  Zawody zostaną rozegrane w trzech grupach:
  • OPEN A - wszyscy zawodnicy z kraju i z zagranicy (zgłoszony do FIDE)
  • OPEN B od 1600 do 1900 PZSzach
  • OPEN C do 1400 PZSzach
  W ramach Turnieju Szachowego zostanie rozegrany turniej szachów błyskawicznych i turniej szachów szybkich (turnieje zgłoszone do FIDE). W turniejach obowiązują Przepisy Gry FIDE.

 6. Tempo gry i przepisy turniejowe:
  • System szwajcarski 9 rund.
  • Tempo gry:
  W każdej grupie OPEN A, B oraz C - 90’ + 30’’ na ruch dla zawodnika,
  Przy tym tempie gry nie ma możliwości żądania remisu, a zawodnik ma obowiązek zapisywania posunięć aż do zakończenia partii.
  Turniej główny OPEN A został zgłoszony do klasyfikacji rankingowej FIDE.
  Rozmowy zawodnika, grającego partię turniejową, z innymi osobami są niedozwolone.
  Maksymalne spóźnienie na rundę wynosi 15 minut od sygnału rozpoczęcia gry, po czym wpisany będzie walkower. Zawodnicy podczas trwania partii muszą mieć wyłączone telefony komórkowe i inne urządzenia elektroniczne. Złamanie tego zakazu skutkuje natychmiastowym przegraniem partii.
  Propozycje remisu można składać dopiero po wykonaniu 25 posunięć. Wyjątkiem jest trzykrotne powtórzenie pozycji, po stwierdzeniu przez sędziego, że inne zagranie zakończyłoby się stratami.
  Na odprawie technicznej zostaną ustalone granice sali gier, których w czasie trwania partii zawodnik nie może przekroczyć bez zgody sędziego.

 7. Wpisowe z opłatą rankingowo-klasyfikacyjną:
  • OPEN A - 120 zł
  • OPEN B oraz OPEN C - 60 zł
  • Wpisowe należy wpłacić na konto Klubu do 11.07.2019 roku lub w dniu przyjazdu po uzgodnieniu z organizatorem.
  Tytuł płatności: wpisowe – imię i nazwisko i grupa.
  Klub Szachowy Gambit Świecie ul. Wyszyńskiego 15, 86-105 Świecie,
  nr rachunku: 43 1750 0012 0000 0000 2995 9234

 8. Zakwaterowanie i wyżywienie
  • Ośrodek wypoczynkowy ul. Gen. Jastrzębskiego 5, 86-200 Chełmno - (7 dni x 75.00 zł = 525.00 zł), pokoje 2, 3, 4 osobowe, wyżywienie: śniadanie i kolacja - szwedzki stół, obiad.
  • Zakwaterowanie + wyżywienie wpłata na konto Klubu Szachowego „Gambit”
  Tytuł płatności: imię i nazwisko
  Klub Szachowy Gambit Świecie, ul. Wyszyńskiego 15, 86-105 Świecie,
  nr rachunku: 43 1750 0012 0000 0000 2995 9234
  • Ośrodek posiada wydzielone miejsce na pole namiotowe.
  • Koszt całodziennego wyżywienia 40 zł/ osobę.
  • Koszt domków letniskowych do uzgodnienia z organizatorem.
  • Na terenie ośrodka znajdują się miejsca parkingowe dla uczestników.
  ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA.
  • Zgłoszenia, dotyczące zakwaterowania i wyżywienia przyjmuje Arkadiusz Spionkowski tel. 508 209 977 w godzinach od 12:00 do 18:00, email gambitswiecie@wp.pl do dnia 11.07.2019
  • Zgłoszenie powinno zawierać: imię i nazwisko, kategorię, ranking, datę urodzenia (dzień, miesiąc, rok) oraz informacje o rezerwacji wyżywienia i zakwaterowania.

 9. Zgłoszenia
  • Zgłoszenia do turnieju należy przesyłać do 11.07.2019, mail gambitswiecie@wp.pl , tel. 508 209 977 lub poprzez serwisy na stronie https://www.chessmanager.com/pl/tournaments
  Turnieje będą prowadzone na programie www.chessmanager.com.

• Zgłoszenia po terminie będą przyjmowane w razie wolnych miejsc i pod warunkiem wpłacenia wpisowego wyższego o 50%
10. Nagrody
• Grupa OPEN A
I miejsce – 1.200,00 zł + statuetka
II miejsce – 1.000,00 zł + statuetka
III miejsce – 800,00 zł + statuetka
Najlepsza kobieta – statuetka + nagroda rzeczowa
Najlepszy junior – statuetka + nagroda rzeczowa
Najlepszy zawodnik powyżej 60 lat – statuetka + nagroda rzeczowa
• Grupy OPEN B oraz OPEN C
I - III miejsce - statuetka + nagrody rzeczowe
Dla najlepszej kobiety *dziewczyny) - statuetka +nagrody rzeczowe.
Dla kolejnych najlepszych nagrody rzeczowe.
Każdy uczestnik otrzymuje pamiątkowy dyplom i upominek

 1. Uwagi końcowe
  • Za opiekę, stan zdrowia i ubezpieczenie zawodnika odpowiedzialny jest klub delegujący lub jego opiekun prawny.
  • Dojazd: http://www.ecwm.chdk.pl/kontakt.html
  • Obecność na odprawie technicznej w dniu 18.07.2019 o godz. 20:00 obowiązkowa, w przeciwnym razie zawodnik rozpocznie grę od 2 rundy.
  • Uczestnicy, którzy chcieliby dojeżdżać na Turniej, mogą zostać zwolnieni z odprawy technicznej po uzgodnieniu z organizatorem.
  • Organizatorzy zapewniają sale i sprzęt do gry.
  • Dla zawodników i opiekunów organizator zapewnia ciepłe napoje (kawa, herbata) i słodki poczęstunek podczas rund.
  • W przypadku niskiej frekwencji w grupach juniorskich istnieje możliwość połączenia tych grup
  z oddzielną klasyfikacją.
  • Ostateczna interpretacja powyższego regulaminu należy do Organizatora.

Harmonogram Turnieju Szachowego Turniej Szachowy Świecia w Chełmnie

18.07.2019 15:00 - potwierdzanie zgłoszeń, kwaterowanie
20:00 - odprawa techniczna
19.07.2019 9:00 – otwarcie mistrzostw
10:00 – I runda
20.07.2019 9:30 – II runda
16:00 – Turniej błyskawiczny zgłoszony do FIDE
21.07.2019 10:00 – Turniej szachów szybkich zgłoszony do FIDE
22.07.2019 9:00 – III runda
14:30 – IV rudna
23.07.2019 9:00 – V runda
14:30 – VI runda
24.07.2019 9:00 – VII runda
14:30 – VIII runda
25.07.2019 9:00 – IX runda
15:30 – Zakończenie turnieju

Na terenie ośrodka znajduje się m. in. siłownia na zewnątrz, boisko do gry w siatkę - piłkę plażową, plaża strzeżona z ratownikiem.
Organizator planuje zrobienie ogniska – grilla oraz karaoke.
Przewidujemy dodatkowe atrakcje typu basen, zorganizowanie wycieczki itp. w miarę możliwości pozyskanych dodatkowych funduszy.
Możliwość odpłatnego korzystania z kortu tenisowego, kajaków i rowerów wodnych.

chess:manager